Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/169/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty
Termin składania ofert: 2018-10-25 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-17
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/166/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont obiektów mostowych na DW 106 w m. Błotno oraz DW 144 w m. Nowogard - Radosław
Termin składania ofert: 2018-10-24 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/168/8-3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego, ewidencji dróg i fotorejestracji oraz automatycznej oceny uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg wojewódzkich z wprowadzeniem danych do programu RoadMan
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-08
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/167/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Termin składania ofert: 2018-10-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-05
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-10-15 11:40
Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/165/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Bobolice ul. Mickiewicza w ciągu DW 171
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/163/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 i 119 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/164/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 122 i 156 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/162/8-3/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Roboty budowlane na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa ulic Sowińskiego i Wojska Polskiego w m. Darłowo Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo – Ostrowiec, przebudowa DW 206 odc. Polanów – Rzeczyca
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-01
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-10-11 09:20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/156/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu DW 167 - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW.6/391/124/1/2018 zakończonego Umową Nr 236/1/2018 z dnia 01.08.2018.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/159/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/160/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wycinka drzew na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-20
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-26 10:48
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/158/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodległości, Nadrzeczna
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/157/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 147 w m. Radowo Wielkie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/153/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa z rozbudową chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogi wojewódzkiej nr 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/154/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. samochodów brygadowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-11
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-14 14:46
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/152/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/150/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-30
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/151/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-06 14:09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/141/8-3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg i fotorejestracji na sieci dróg wojewódzkich, wprowadzenie danych do baz programu RoadMan i jego platformy internetowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zwiększenie funkcjonalności programu poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów niezbędnych w procesie zarządzania drogami
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-04 08:59
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/147/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana balustrad na moście JNI 6150023 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w km 16+721 k/m Poźrzadło
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl