Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


GODZINY OTWARĆ MOSTÓW ZWODZONYCH

Most zwodzony przez rzekę Dziwnę w Dziwnowie

Przęsło mostu podnoszone jest co dwie godziny w godzinach parzystych. W sezonie letnim wprowadza się dodatkowe godziny otwarcia mostu, które ustala się przed każdym sezonem turystycznym.

Z uwagi na przebudowę portu w miesiącach: marcu i kwietniu, most dodatkowo otwierany jest dla jednostek pływających w godzinach 03:00, 05:00, 07:00.

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 91 38-13-711, 691-290-865, kontakt UKF - kanał 10

Most przez Odrę Wschodnią w Gryfinie

Most zwodzony na Odrze Wschodniej otwierany jest na wezwanie żeglugi, w sytuacji gdy na przejście pod mostem oczekują jednostki pływające, a także na każde wezwanie ZZDW w Koszalinie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Ponadto przęsło podnoszone jest planowo dwa razy w miesiącu w celu wykonania czynności  konserwacyjnych wg zatwierdzonego harmonogramu otwierania i zamykania mostu.  

Telefon do przedstawiciela firmy obsługującej most - 503 135 360 lub 801 359 456

Most przez rzekę Wieprzę łączący Darłówko Wsch. z Zach.

Obsługa mostu otwiera przęsło o pełnych godzinach przez całą dobę,  by z portu lub do portu mogły wpływać kutry rybackie, jachty i okręty Marynarki Wojennej.

Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych. 

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 94 314-29-76

PRZETARGI

OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY

WARTO ODWIEDZIĆ

Zobacz
Zobacz

Nowe mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203

Częściowo przejezdny (jednym pasem ruchu) jest już jeden z czterech nowych mostów, jakie powstają na odcinku Dąbki - Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Roboty bitumiczne i wykończeniowe zostaną tu wznowione na wiosnę. 


Drogi wojewódzkie – rok 2016 był czasem inwestycji

Blisko 70 mln zł kosztowały inwestycje prowadzone przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2016 r. Najwięcej, bo prawie 39 mln zł. pochłonęły inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.


Bezpieczniejsze drogi do szkół

W najbliższym czasie na drogach wojewódzkich w zachodniopomorskim uruchomione zostaną dwie nowe sygnalizacje – w Maszewie w pow. goleniowskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 i w Połczynie Zdroju w ciągu drogi nr 172. W obu przypadkach chodzi o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców tych miejscowości, którzy muszą przejąć przez ruchliwe ulice w drodze do szkoły.


 

Obwodnica Dobrej oddana do użytku

Kierowcy mogą już podróżować nową obwodnicą miejscowości Dobra w powiecie łobeskim. Obejście łączy od strony południowo-zachodniej drogi wojewódzkie nr 146 i 144. Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.


Przejście drogi wojewódzkiej nr 120 przez Wełtyń w powiecie gryfińskim coraz bliżej realizacji

5 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez Wełtyń w powiecie gryfińskim. Projekt ma szansę na dofinansowanie unijne z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA.


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl