Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


GODZINY OTWARĆ MOSTÓW ZWODZONYCH

Most zwodzony przez rzekę Dziwnę w Dziwnowie

Przęsło mostu podnoszone jest co dwie godziny w godzinach parzystych. W sezonie letnim wprowadza się dodatkowe godziny otwarcia mostu, które ustala się przed każdym sezonem turystycznym.

Z uwagi na przebudowę portu w miesiącach: marcu i kwietniu, most dodatkowo otwierany jest dla jednostek pływających w godzinach 03:00, 05:00, 07:00.

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 91 38-13-711, 691-290-865, kontakt UKF - kanał 10

Most przez Odrę Wschodnią w Gryfinie

Most zwodzony na Odrze Wschodniej otwierany jest na wezwanie żeglugi, w sytuacji gdy na przejście pod mostem oczekują jednostki pływające, a także na każde wezwanie ZZDW w Koszalinie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Ponadto przęsło podnoszone jest planowo dwa razy w miesiącu w celu wykonania czynności  konserwacyjnych wg zatwierdzonego harmonogramu otwierania i zamykania mostu.  

Telefon do przedstawiciela firmy obsługującej most - 503 135 360 lub 801 359 456

Most przez rzekę Wieprzę łączący Darłówko Wsch. z Zach.

Obsługa mostu otwiera przęsło o pełnych godzinach przez całą dobę,  by z portu lub do portu mogły wpływać kutry rybackie, jachty i okręty Marynarki Wojennej.

Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych. 

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 94 314-29-76

PRZETARGI

OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY

WARTO ODWIEDZIĆ

Zobacz
Zobacz

ZZDW planuje zakup urządzeń pomiarowych


ZZDW ogłosił przetarg na zakup dwóch ważnych urządzeń pomiarowych do badania stanu nawierzchni drogowych. Profilograf laserowy i ugięciomierz dynamiczny będą wykorzystywane w cyklicznych badaniach kolein i równości podłużnej dróg oraz ich nośności. Badania tego typu są obiektywną oceną stanu nawierzchni sieci drogowej i mają wpływ na planowanie kolejnych inwestycji.


 


Uwaga na utrudnienia w ruchu na drogach wojewódzkich nr 125 i 152

ZZDW zamknął dwa odcinki dróg wojewódzkich w związku z przebudową obiektów mostowych w Mołstowie i Starym Objezierzu. Drogi będą zamknięte do 15 września.    W obu miejscach wyznaczono objazdy.

ZZDW zacieśnia współpracę z Politechniką Koszalińską

ZZDW i Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe podpisały porozumienie o współpracy z Politechniką Koszalińską. Porozumienie ma pozwolić na tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych i naukowych. 

ZZDW zakupi nowy sprzęt

ZZDW przygotowuje się do zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany przy pracach utrzymaniowych na zachodniopomorskich drogach wojewódzkich. Zakupione zostaną również maszyny i urządzenia, które znajdą się na wyposażeniu Laboratorium Drogowego. Utrzymanie dróg to obok nakładów inwestycyjnych, czyli budowy nowych i przebudowy starych dróg, drugi ważny element zarządzania siecią drogową. 


Przygotowania do kolejnych inwestycji w ramach RPO WZ

Cztery nowe inwestycje drogowe zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla województwa zachodniopomorskiego. Radni podczas Sejmiku Wojewódzkiego zatwierdzili propozycje ZZDW i Zarządu Województwa. Przetargi będą ogłaszane po wejściu w życie nowych przepisów o zamówieniach publicznych. 


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl