Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


GODZINY OTWARĆ MOSTÓW ZWODZONYCH

Most zwodzony przez rzekę Dziwnę w Dziwnowie

Przęsło mostu podnoszone jest co dwie godziny w godzinach parzystych. W sezonie letnim wprowadza się dodatkowe godziny otwarcia mostu, które ustala się przed każdym sezonem turystycznym.

Z uwagi na przebudowę portu w miesiącach: marcu i kwietniu, most dodatkowo otwierany jest dla jednostek pływających w godzinach 03:00, 05:00, 07:00.

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 91 38-13-711, 691-290-865, kontakt UKF - kanał 10

Most przez Odrę Wschodnią w Gryfinie

Most zwodzony na Odrze Wschodniej otwierany jest na wezwanie żeglugi, w sytuacji gdy na przejście pod mostem oczekują jednostki pływające, a także na każde wezwanie ZZDW w Koszalinie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Ponadto przęsło podnoszone jest planowo dwa razy w miesiącu w celu wykonania czynności  konserwacyjnych wg zatwierdzonego harmonogramu otwierania i zamykania mostu.  

Telefon do przedstawiciela firmy obsługującej most - 503 135 360 lub 801 359 456

Most przez rzekę Wieprzę łączący Darłówko Wsch. z Zach.

Obsługa mostu otwiera przęsło o pełnych godzinach przez całą dobę,  by z portu lub do portu mogły wpływać kutry rybackie, jachty i okręty Marynarki Wojennej.

Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych. 

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 94 314-29-76

PRZETARGI

OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY

WARTO ODWIEDZIĆ

Zobacz
Zobacz
Zobacz

Wiadukt w Rzeczycy po przebudowie

W Rzeczycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 powstał w tym roku nowy wiadukt w miejscu częściowo rozebranej starej konstrukcji. Zadanie było realizowane z budżetu własnego ZZDW w ramach tzw. zadań jednorocznych.


 

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty

ZZDW w poniedziałek, 5 listopada przekazał plac budowy wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.


DW nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin po przebudowie

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin. Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20


Oświadczenie Dyrektora ZZDW DW 152


 Oświadczenie


W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi podczas spotkania wyborczego kandydata na Burmistrza Połczyna Zdroju Pana Mirosława Pierz, pełniącego w obecnej kadencji funkcję Zastępcy Burmistrza oświadczam, iż: w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej numer 152 pomiędzy Świdwinem a Połczynem Zdrój, wykonawca dokumentacji zobowiązany był do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowania raportu oddziaływania na środowisko, w ramach którego, m.in. przeprowadza się badania natężenia hałasu.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl