Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II (odc. Złocieniec – Wałcz)

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II (odc. Złocieniec – Wałcz)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu dla Pomorza Zachodniego 2023- 2027.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MARBRUK M. Kwiatkowski Sp.k.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
MILAG Michał Łaga
Żółte 27,
78-500 Drawsko Pomorskie 

Artykuł z dnia: 2023-09-01 13:50

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych –18.08.2023 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 28 833 289,06 zł (brutto)
Planowana data zakończenia umowy –  10.11.2024 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót –30.08.2023 r.
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w gminach: Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo, Wałcz i Miasto Wałcz.Równocześnie zostaną oznakowane odcinki tras rowerowych w gminach Złocieniec, Czaplinek oraz Wierzchowo.
Całkowita długość odcinków inwestycyjnych wynosi ok. 33,64 km, a odcinków do oznakowania ok. 17,7 km.

Do wykonania są odcinki inwestycyjne:

 • przebudowa skrzyżowania ul. Połczyńska z ul. Cieszyńską w Złocieńcu,
 • remont nawierzchni alejek w Parku Żubra w Złocieńcu,
 • rozbudowa drogi w m. Bobrowo w gm. Złocieniec,
 • budowa drogi dla rowerów na odcinku Wierzchowo – Kłębowiec – Wałcz, w śladzie linii kolejowej nr 416, która została rozebrana w 2016r.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:   

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • usunięcie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę elementów nawierzchni, krawężników i torowiska,
 • przebudowę przepustów,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji,
 • sadzanie drzew i krzewów,
 • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący w sierpniu 2023 roku:

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl