Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – I etap Iwięcino – Dąbki – rozbiórka i budowa mostów w m. Buko


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – I etap Iwięcino – Dąbki – rozbiórka i budowa mostów w m. Bukowo Morskie”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo robót mostowych „MOSTAR” Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Development Design Sp. z o.o
ul. Kopernika 25/2; 76-200 Słupsk
 
 
Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 9A
 
 

Artykuł z dnia: 2013-09-17 10:45

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 14.08.2013 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 4.547.537,12 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 15.06.2014 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 27.08.2013 rok.

Opis projektu:

Roboty będą polegać na rozbiórce i budowie dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami. Mosty położone są w ciągu drogi drogi wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Bukowo Morskie na odcinku od km 19+594 do km 19+636.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Dąbki od km 10+349 do km 21+717 na długości około 11.4 km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • rozbiórkę i budowę mostu M5 na kanale rzeki Bagiennica,
 • rozbiórkę i budowę mostu M6 na rzece Bagiennica,
 • przebudowę umocnienia koryta cieku przy moście M5,
 • przebudowę jazu M6,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch i elementów zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i warstwy ścieralnej z SMA,
 • budowę chodników,
 • budowę zjazdu,
 • wykonanie nowego wyposażenia obiektu tj. balustrady itp.
 • wykonanie wpustów ulicznych,
 • wykonanie oznakowania poziomego.

Objazd:

Odcinek drogi w ciągu którego położone są przebudowywane mosty zostanie wyłączony z ruchu. W celu zapewnienia ciągłości ruchu na czas trwania inwestycji zostaną wprowadzone dwa objazdy:

 • dla samochodów osobowych i autobusów objazd będzie przebiegał drogą gminną znajdującą się w m. Bukowo Morskie
 • dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5t objazd będzie przebiegał drogą krajową na 6 Szczecin-Gdańsk i nr 37 Darłowo-Karwice

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 27.08.2013 roku:

 

Stan istniejący, na dzień 30.11.2013 roku:

W listopadzie Wykonawca przystąpił do robót rozbiórkowych - wyburzona zastała płyta pomostu M5 wraz z dwoma przyczółkami. Na obu mostach M5 i M6 odzyskano tabliczki z napisami z istniejących balustrad, które po zakończeniu robót zostaną zamontowane w bezpośredniej bliskości nowo powstałych mostów.

 

Stan istniejący, na dzień 30.11.2013 roku:

W listopadzie Wykonawca przystąpił do robót rozbiórkowych - wyburzona zastała płyta pomostu M5 wraz z dwoma przyczółkami. Na obu mostach M5 i M6 odzyskano tabliczki z napisami z istniejących balustrad, które po zakończeniu robót zostaną zamontowane w bezpośredniej bliskości nowo powstałych mostów.

 

Stan istniejący, na dzień 31.12.2013 roku:

W grudniu kontynuowano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i oczyszczające koryto rzeki.

 

Stan istniejący, na dzień 31.01.2014 roku:

W styczniu w okresach dobrych warunków pogodowych Wykonawca wykonywał roboty przygotowawcze i kontynuował wbijanie stalowych grodzic. W okresach niskich temperatur prace mostowe były wstrzymane.

 

Stan istniejący, na dzień 28.02.2014 roku:

W miesiącu lutym Wykonawca na obiekcie M-5 wykonywał pale żelbetowe oraz zbrojenie ław fundamentowych i korpus jednego przyczółka. Na obiekcie M-6 wykonano tymczasowy przejazd dla sprzętu technologicznego.

 

Stan istniejący, na dzień 31.03.2014 roku:

W marcu Wykonawca na obiekcie M-5 kontynuował wbijanie pali żelbetowych, wykonano fundamenty, korpusy przyczółków oraz łożyska i ułożono belki strunobetonowe KUJAN. Na obiekcie M-6 wbito grodzice stalowe wokół przyczółków trwają prace przy wykonywaniu pali.

 

Stan istniejący, na dzień 30.04.2014 roku:

W kwietniu na obiekcie M-5 wykonano płytę denną i część muru oporowego. Na obiekcie M-6 zakończono prace przy wbijaniu pali, wykonano fundamenty i korpusy przyczółków.

 

Stan istniejący, na dzień 31.05.2014 roku:

W maju na obiekcie M-5 i M-6 zakończono betonowanie płyty pomostu, wykonano płyty przejściowe oraz izolacje powłokowe. Zamontowano sączki i ustawiono krawężniki a także ułożono asfalt twardolany. Trwają prace przy kończeniu murów oporowych.

Stan istniejący, na dzień 15.06.2014 roku:

W dniu 15.06.2014r. Wykonawca zakończył realizację robót na zadaniu.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl