Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz- etap III Czaplinek – Machliny


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz- etap III Czaplinek – Machliny”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający projektem:
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK
ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin
 
 
Projektant:
DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin
 
 

Artykuł z dnia: 2015-03-27 10:58

Stan istniejący, na dzień 28.02.2015 roku:

W miesiącu lutym 2015 z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne prace prowadzono w ograniczonym zakresie przy budowie kanalizacji w miejscowości Broczyno.

 

Stan istniejący, na dzień 31.03.2015 roku:

W miesiącu lutym 2015 z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne prace prowadzono w ograniczonym zakresie przy budowie kanalizacji w miejscowości Broczyno.

 

Stan istniejący, na dzień 30.04.2015 roku:

W miesiącu kwietniu 2015 r. kontynuowano roboty brukarskie w Broczynie, rozpoczęto frezowanie nawierzchni.

 

Stan istniejący, na dzień 31.05.2015 roku:

W miesiącu maju 2015 r. prowadzono prace związane z budową chodników w Broczynie, na odcinkach szlakowych prowadzono remonty wgłębne nawierzchni, układano również warstwy bitumiczne na wyremontowanych odcinkach.

 

Stan istniejący, na dzień 30.06.2015 roku:

W miesiącu czerwcu 2015 r. kontynuowano prace brukarskie w Broczynie, wykonywano remonty wgłębne nawierzchni na odcinkach szlakowych układano warstwy bitumiczne, trwało odhumusowywanie poboczy i ich poszerzanie.

 

Stan istniejący, na dzień 31.07.2015 roku:

W miesiącu lipcu 2015 r. kontynuowano prace brukarskie w Broczynie, wykonywano remonty wgłębne nawierzchni na odcinkach szlakowych układano warstwy bitumiczne, trwało odhumusowywanie poboczy i ich poszerzanie.

 

Stan istniejący, na dzień 31.08.2015 roku:

W miesiącu sierpniu 2015 r. wykonywano remonty wgłębne i wymianę konstrukcji jezdni w Machlinach i Broczynie, na odcinku szlakowym wykonywano zjazdy, pobocza i rowy.

 

Stan istniejący, na dzień 30.09.2015 roku:

W miesiącu wrześniu 2015 r. wykonywano remonty wgłębne i wymianę konstrukcji jezdni w Broczynie , na odcinku szlakowym wykonywano zjazdy, pobocza i rowy.

 

Stan istniejący, na dzień 31.10.2015 roku:

W miesiącu październiku 2015 r. kończono roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej, trwały roboty wykończeniowe.

 

Zakończenie:

W październiku 2015 r. roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl