Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa wiaduktu w m. Białogard


Tytuł projektu:

„Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca Lider:
Przedsiębiorstwo robót mostowych „MOSTAR” Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński

Wykonawca Partner:
Przedsiębiorstwo usług technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.
 ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2009-10-06 14:32

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 30.09.2009 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 7.389.627,36 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 15.11.2010 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 02.10.2009 rok

 

Opis projektu:

Roboty będą polegać na przebudowie wiaduktu  długości 239,74 m, o konstrukcji stalowo-betonowej, składającej się z 12 przęseł ciągłych, położonego nad wiązką torów kolejowych oraz nad ul. Drzymały i ul. Szpitalną. Wiadukt znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Białogard.
    
W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące prace:

 • Rozbiórka całego wyposażenia obiektu tj. warstw nawierzchni na jezdni i chodnikach, balustrady, krawężników, dylatacji, kap chodnikowych itp.
 • Rozbiórka żelbetowej płyty pomostu na przęsłach zespolonych
 • Rozbiórka powłok wzmacniających na słupach filarów jak i ich późniejsze odtworzenie
 • Przebudowa przyczółków
 • Wzmocnienie dźwigarów
 • Wykonanie nowej żelbetowej płyty pomostu na przęsłach
 • Wykonanie nowego odwodnienia wiaduktu
 • Wykonanie nowego wyposażenia obiektu tj. chodniki, balustrady, krawężniki, nawierzchnie itp.

 

 Objazd:

Na czas trwania inwestycji zostanie wprowadzony objazd ulicami Białogardu. Dla  samochodów osobowych objazd będzie przebiegał  ulicami :
Szosa Połczyńska, Józefa Piłsudskiego, Grunwaldzka, 1-go Maja, Koszalińska, Kołobrzeska.


Dla  samochodów ciężarowych powyżej 15 t objazd będzie przebiegał ulicami:
Szosa Połczyńska, Świdwińska, Wojciecha Drzymały, Dworcowa, 1-go Maja, Koszalińska, Kołobrzeska.

Na czas trwania przebudowy wiaduktu ruch pieszy przez wiadukt zostanie zachowany.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 02.10.2009 roku:

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 02.11.2009 roku:

 

Od 02.10.2009 r. tj od przekazania placu budowy przygotowano Tymczasowy Regulamin Ruchu Pociągów w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram robót. Regulamin ten umożliwi  wykonywnie robót budowlanych w obszarze torów kolejowych.
17.11.2009 r. planowane jest zamknięcie wiaduktu dla ruchu samochodowego, do tego czasu będą trwały przygotowania do zmiany organizacji ruchu w Białogardzie.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.11.2009 roku:

 

W dniu 26.11.2009 roku zamknięty został wiadukt dla ruchu samochodowego (ruch pieszy będzie utrzymany przez cały okres przebudowy). Wprowadzony został objazd ulicami Białogardu. Roboty rozbiórkowe rozpoczęto od frezowania nawierzchni wiaduktu, następnie będą rozbierane elementy wyposażenia wiaduktu, kapy chodnikowe oraz żelbetowa płyta pomostu.

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.12.2009 roku:

 

Od 26.11.2009 roku wiadukt jest zamknięty dla ruchu samochodowego (ruch pieszy będzie utrzymany przez cały okres przebudowy). Objazd jest prowadzony ulicami Białogardu zgodnie z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu.
Zakres wykonanych robót wynosi około 5 % zakresu określonego umową. W grudniu wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu trakcji elektrycznej nad wiązką torów, wykonywano także roboty rozbiórkowe które będą kontynuowane również w styczniu. W styczniu planowane jest także wykonanie podparć tymczasowych wiaduktu.

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.01.2010 roku:

 

Zakres wykonanych robót budowlanych wynosi około 6,5 % zakresu określonego umową.
W styczniu pomimo opadów śniegu i silnych mrozów kontynuowano i w zasadzie zakończono planowany zakres robót rozbiórkowych płyty pomostu. Kapa chodnikowa po której odbywa się obecnie ruch pieszy zostanie rozebrana w późniejszym terminie, wykonano również część podparć tymczasowych wiaduktu.
W lutym planowane jest wykonanie pozostałych podparć tymczasowych wiaduktu, będą trwały również przygotowania do wyniesienia konstrukcji wiaduktu w celu wykonania naprawy łożysk. Planowane jest również wykonywanie robót rozbiórkowych pod wiaduktem. Będą trwały również przygotowania do wzmocnienia konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu i przebudowy płyty pomostu.
 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 28.02.2010 roku:

 

Zakres wykonanych robót budowlanych wynosi około 7 % zakresu określonego umową. W lutym w wyniku złych warunków atmosferycznych nie wykonano zaplanowanego zakresu robót ponieważ niektórych robót z powodów technologicznych nie można wykonywać w ujemnych temperaturach. Wykonano uniesienie 3 przęseł wiaduktu i zdemontowano do naprawy łożyska wiaduktu. W marcu planowane jest podniesienie następnych przęseł wiaduktu w celu naprawy łożysk. Planowane jest również wykonywanie robót rozbiórkowych pod wiaduktem. Będą trwały roboty mające za cel wzmocnienia konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu i przygotowania do szalowania płyty pomostu.

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.03.2010 roku:

 

Zakres wykonanych robót budowlanych wynosi około 11 % zakresu określonego umową.
W marcu podniesiono wszystkie przęsła wiaduktu w celu naprawy łożysk. Rozpoczęto roboty antykorozyjne na przęsłach stalowych i prace mające na celu wzmocnienie konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu oraz wstępne prace zbrojarskie na przęsłach betonowych.
W kwietniu kontynuowane będą prace zbrojarskie i przygotowania do betonowania płyty wiaduktu, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów będą rozpoczęte prace związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych (piaskowanie, szpachlowanie).

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.04.2010 roku:

 

Zakres wykonanych robót budowlanych wynosi około 18 % zakresu określonego umową.
W kwietniu opuszczono na wyremontowane łożyska jedno przęsło wiaduktu.  Rozpoczęto wykonywanie robót ciesielskich na przęśle stalowym, trwały prace mające na celu wzmocnienie konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu oraz prace zbrojarskie na przęsłach betonowych, zabetonowano ściankę żwirową od strony Karlina.
W maju kontynuowane będą prace zbrojarskie i przygotowania do betonowania płyty wiaduktu, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów będą trwały prace związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych (piaskowanie, szpachlowanie).

 

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.05.2010 roku:

 

Zakres wykonanych robót budowlanych wynosi około 25 % zakresu określonego umową.
W maju wykonywane były prace zbrojarskie i trwały przygotowania do betonowania płyty wiaduktu, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów wykonywane były prace związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych wiaduktu (piaskowanie, szpachlowanie).
W czerwcu planowane jest betonowanie płyty wiaduktu na części wiaduktu od strony Karlina.
Będą w dalszym ciągu trwały roboty przy szpachlowaniu spodniej powierzchni dźwigarów betonowych. Wykonywane będzie również deskowania pod płytę betonową na części stalowej wiaduktu.

 

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.06.2010 roku:

 

W czerwcu wykonywane były prace zbrojarskie i betonowanie płyty wiaduktu (etap I) na przęsłach betonowych, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów trwają prace związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych wiaduktu (piaskowanie, szpachlowanie).
W lipcu planowane jest betonowanie płyty wiaduktu na części stalowej i przeniesienie ruchu pieszego na nowo zabetonowaną część płyty, w dalszym ciągu będą trwały roboty przy szpachlowaniu spodniej powierzchni dźwigarów betonowych.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.07.2010 roku:

 

W lipcu zakończono betonowanie płyty wiaduktu (etap I) na przęsłach betonowych i stalowych, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów zasadniczo zakończono prace związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych wiaduktu (piaskowanie, szpachlowanie).
W sierpniu planowane jest rozebranie tymczasowego chodnika i betonowanie płyty wiaduktu (etap II) na przęsłach betonowych i stalowych. Rozpoczęte zostaną również roboty związane z ustawianiem krawężników kamiennych na wiadukcie oraz z szalowaniem i zbrojeniem kap chodnikowych.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 31.08.2010 roku:

 

W sierpniu trwały roboty przygotowawcze do betonowania płyty wiaduktu (etap II), montowane były gzymsy z polimerobetonu, ustawiane krawężniki kamienne, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów wykonywano roboty malarskie.
We wrześniu planowane jest zakończenie betonowania płyty wiaduktu (etap II). Kontynuowane będą roboty związane z ustawianiem krawężników kamiennych, będą  zbrojone i betonowane kapy chodnikowe, wykonywane będą izolacje poziome i pionowe, malowany spód wiaduktu, montowane dylatacje.

 

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.09.2010 roku:

 

We wrześniu zakończono betonowanie płyty wiaduktu (etap II), montowane były gzymsy z polimerobetonu, zamontowano dylatacje, ustawiane były krawężniki kamienne, montowano balustrady mostowe, układano izolację papową, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów wykonywano roboty malarskie.
W październiku kontynuowane będą roboty związane z ustawianiem krawężników kamiennych, będą  zbrojone i betonowane kapy chodnikowe, wykonywane będą izolacje poziome i pionowe, malowany spód wiaduktu, montowane dylatacje, układane nawierzchnie bitumiczne będą trwały przygotowywania do oddania wiaduktu do użytkowania.

  

Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.09.2010 roku:

 

We wrześniu zakończono betonowanie płyty wiaduktu (etap II), montowane były gzymsy z polimerobetonu, zamontowano dylatacje, ustawiane były krawężniki kamienne, montowano balustrady mostowe, układano izolację papową, na spodniej powierzchni  betonowych dźwigarów wykonywano roboty malarskie.
W październiku kontynuowane będą roboty związane z ustawianiem krawężników kamiennych, będą  zbrojone i betonowane kapy chodnikowe, wykonywane będą izolacje poziome i pionowe, malowany spód wiaduktu, montowane dylatacje, układane nawierzchnie bitumiczne będą trwały przygotowywania do oddania wiaduktu do użytkowania.

 

 Informacja o stanie z realizacji projektu  na dzień 30.11.2010 roku:

 

Zostały zakończone wszystkie zasadnicze roboty budowlane na obiekcie.
W dniu 16.11.2010 roku przywrócono  ruch kołowy na wiadukcie.

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl