Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń

Tytuł projektu:

„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Zarządzający projektem:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
kierownik projektu:
Krzysztof Ziętek
 

Artykuł z dnia: 2017-05-04 13:37

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • umowa Nr 25/8-1/2017 z Wykonawcą robót budowlanych zawata w dniu – 23.01.2017 rok
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto 23%) - 9 959 379, 58 zł
  • branża drogowa –  6.109.485,51 złotych
  • branża sanitarna – 1.077.975,15 złotych
  • branża oświetleniowa – 346.546,74 złotych
  • branża energetyczna – 203.464,21 złotych
  • branza teletechniczna – 359.584,96 złotych
 • planowana data zakończenia umowy - 15.12.2017 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 09.02.2017 rok.

Opis projektu: 

 • poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych drogi długość odcinka drogi  2 590 mb
 • poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu

Rozbudowa i przebudowa przejścia drogowego w miejscowości polega na wykonaniu:

1. Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy

 • 400 mm długości 604 mb
 • 315 mm długości 770 mb
 • 250 mm długości 540  mb
 • 160 mm długości 494  mb
  łącznie 2 408 mb
 • wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy 500 mm – 74 szt.
 • studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm – 52 szt
 • studnia z  piaskownikiem i seperatorem o średnicy 1500 mm – kpl . 4
 • studnia z  piaskownikiem i seperatorem o średnicy 2300 mm – kpl . 1
 • studnia z  piaskownikiem i seperatorem o średnicy 2740 mm – kpl . 1
 • tunele rozsączajace o poj. 112 m3 i poj. 64 m3  -   kpl. 1

2. Branża elektryczna oświetlenia

 • montaż wysięgników rurowych  z oprawami - 66 szt
 • ułożenie przewodów elektrycznych - 2 622  mb

3. Branża teletechniczna

 • budowa studni kablowych SKR  – 24 szt
 • budowal kanalizacji kablowej - 3 863 mb

4. Branża drogowa:

 • ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 100*30*15 cm  w ilości -  5 030  mb
 • ustawienie obrzeża  betonowego o wymiarach 30*8 cm  w ilości -  7 040  mb
 • chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości  - 3 403  m2
 • nawierzchnia warstwa ścieralna SMA grubości 4 cm w ilości  - 25 347 m2
 • wjazdy , zatoki autobusowe , wysepki z kostki kamiennej gr. 16 cm w ilości - 1816 m2
 • nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 16 cm w ilości – 524 m2
 • nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm
 • ścieżka rowerowa w ilości  - 5 112 m2

Stan realizacji na dzień 28. 02. 2017:

Wykonano roboty:

 • mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 25-46 cm w ilości 99 szt.  stan zawansowania 100 %
 • dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego  w ilości szt. 2 stan zawansowania 100 %.

W miesiącu marcu palnowane jest rozpoczęcie robót:
Wykonanie karczowania drzew, zdjęcia warstwu humusu oraz rozpoczęcie robót kanalizacji deszczowej.

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy   49 239,80  złotych

Wartość robót do zafakturowania w m-cu 02.2017 roku 49 239,80  złotych

 

Stan realizacji na dzień 30. 05. 2017:

Branża drogowa - stan zawansowania 14,5 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - stan zawansowania 27 %
 • wykonanie koryta - stan zawansowania 48 %
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - stan zawansowania 46 %
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm - stan zawansowania 37 %
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - stan zawansowania 31 %
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm - stan zawansowania 31 %
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - stan zawansowania 33 %
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - stan zawansowania 32 %
 • ustawienie krawężników betnowych z oporem - stan zawansowania 20 %
 • ustawienie krawężników betnowych obniżonych - stan zawansowania 26 %
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm - stan zawansowania 25 %

Branża kanalizacyjna - stan zawansowanioa  58 %

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 242 mb - stan zawansowania 49 %
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm - 540 mb - stan zawansowania 100 %
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 392 mb - stan zawansowania 51 %
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 23 szt - stan zawansowania 44 %
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm - 39 szt - stan zawansowania 53 %
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -3 szt - stan zawansowania 75 %
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania 100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania  100 %

Branża teletechniczna - stan zawansowania  13 %

 • budowa kanaliozacji kablowej z rur PP 110/3,7 - stan zawansowania   40 %

Branża energetyczna - stan zawansowania 6 %

 • ułożenie rur osłonowych - stan zawansowania 80 %

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 17 %

 • ułożenie rur osłonowych - stan zawansowania 95 %
 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m - stan zawansowania 91 %
 • przewody uziemniające - stan zawansowania 84 %

Stan zawansowania robót ogółem  wynosi 20  %

W miesiącu czerwcu palnowane jest kontynuacja robót kanalizacyjnych i oświetleniowych ,energetycznych i oświetleniowych oraz  robót drogowych wykonania  warwty wiążącej na odcinku szlakowym oraz warwty ścieralnej na ciągu pieszo rowerowym , przystąpieniu do wykonywania ronda.

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy - 2.008.443,86 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 05.2017 roku 1.124.606,50 złotych

Kierownik projektu: Krzysztof Ziętek

 

Stan realizacji na dzień 30. 06. 2017:

Branża drogowa  - stan zawansowania 26,33 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 2718 m3 - stan zawansowania 51 %
 • wykonanie koryta – 5807 m2 - stan zawansowania 48 %
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 5516 m2 - stan zawansowania 46 %
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm – 1900 m2 - stan zawansowania 37 %
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 842 m2 - stan zawansowania 31 %
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 3700 m2 - stan zawansowania 31 %
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  - 7327 m2 - stan zawansowania 29 %
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 1034 m2 - stan zawansowania 20 %
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej   - 4920 m2 - stan zawansowania 33 %
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm    - 842 m2 - stan zawansowania 46 %
 • wykonanaie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 986 m2 - stan zawansowania 29 %
 • ustawienie krawężników betnowych z oporem   - 802 mb - stan zawansowania 26 %
 • ustawienie krawężników betnowych obniżonych  - 648 mb - stan zawansowania 32 %
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm - 2554 mb - stan zawansowania 36 %

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  77,83 %

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 341 mb - stan zawansowania 69 %
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 664 mb - stan zawansowania 100 %
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 566 mb - stan zawansowania 73 %
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 37 szt - stan zawansowania 71 %
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  58 szt - stan zawansowania 78 %
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -3 szt - stan zawansowania  75 %
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania  100 %

Branża teletechniczna - stan zawansowania  28,80 %

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 750 mb - stan zawansowania   82,94 %
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  66 mb - stan zawansowania   15,82 %

Branża energetyczna - stan zawansowania 76,40 %

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120  - 74 mb - stan zawansowania   86 %
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25    - 74 mb - stan zawansowania   32 %

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 38,56 %

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  -928 mb - stan zawansowania   91 %
 • przewody uziemniające  - 1757 mb - stan zawansowania   84 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   20 szt. - stan zawansowania    30 %

Stan zawansowania robót ogółem  wynosi 35,76  %

W miesiącu czerwcu palnowane jest kontynuacja robót kanalizacyjnych i oświetleniowych ,energetycznych i oświetleniowych oraz  robót drogowych wykonania  warwty wiążącej na odcinku szlakowym oraz warwty ścieralnej na ciągu pieszo rowerowym , przystąpieniu do wykonywania ronda:

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 3.561.266,64  złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 06.2017 roku - 1.552.822,77  złotych

Stan realizacji na dzień 31. 08. 2017:

Branża drogowa  - stan zawansowania 42,59 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 3041 m3 - stan zawansowania 84%
 • wykonanie koryta – 9600 m2 stan zawansowania - 80%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 9101 m2 - stan zawansowania 76%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm –3210 m2 - stan zawansowania 63%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1105 m2 - stan zawansowania   61%
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 7535 m2 - stan zawansowania 63%
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  -13561 m2 - stan zawansowania 54%
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 1644 m2 - stan zawansowania 32%
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 8586 m2 - stan zawansowania 63%
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - 1142 m2 - stan zawansowania 46%
 • wykonanaie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 1101 m2 - stan zawansowania 32%
 • ustawienie krawężników betnowych z oporem - 1196 mb - stan zawansowania 39%
 • ustawienie krawężników betnowych obniżonych  -1050 mb - stan zawansowania 53%
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm   - 3147 mb - stan zawansowania 45%
 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm, wypełnienie spoin na 1/2 wysokość kostki masą epoksydową, pozostałe miałem kamiennym  - 255 m2 stan zawansowania 49%

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  89, 99%

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 407 mb - stan zawansowania 83%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 685 mb - stan zawansowania 127%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 622 mb - stan zawansowania 81%
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 49 szt - stan zawansowania 94%
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  67 szt - stan zawansowania 91%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -4 szt - stan zawansowania  100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%

Branża teletechniczna - stan zawansowania  83,30%

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 980 mb - stan zawansowania   100%
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  167 mb - stan zawansowania 92%

Branża energetyczna - stan zawansowania 98,70%

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120 - 110 mb - stan zawansowania   100%
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25 - 110 mb - stan zawansowania 100%

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 42,75%

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  -928 mb - stan zawansowania   91 %
 • przewody uziemniające  - 1757 mb - stan zawansowania   84 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   20 szt. - stan zawansowania    30 %

Stan zawansowania robót ogółem wynosi 53 %

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 5.259.147,22 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 08.2017 roku - 642.914,42  złotych

Stan realizacji na dzień 30. 09. 2017:

Branża drogowa  - stan zawansowania 51,08 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 3041 m3 - stan zawansowania 84%
 • wykonanie koryta – 9600 m2 stan zawansowania - 80%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 9476 m2 - stan zawansowania 79%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm –3210 m2 - stan zawansowania 63%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1257 m2 - stan zawansowania   69%
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 8885 m2 - stan zawansowania 74%
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  -13911 m2 - stan zawansowania 55%
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 1644 m2 - stan zawansowania 32%
 • wykonanie warswty scieralnej SMA 11S gr. 4 cm – 8890 m2 - stan zawansowania 35%
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 9586 m2 - stan zawansowania 63%
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - 1294 m2 - stan zawansowania 71%
 • wykonanaie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 1491 m2 - stan zawansowania 44%
 • ustawienie krawężników betonowych z oporem - 1350 mb - stan zawansowania 44%
 • ustawienie krawężników betonowych obniżonych  -1210 mb - stan zawansowania 61%
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm   - 3347 mb - stan zawansowania 48%
 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm, wypełnienie spoin na 1/2 wysokość kostki masą epoksydową, pozostałe miałem kamiennym  - 255 m2 stan zawansowania 49%

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  89, 99%

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 407 mb - stan zawansowania 83%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 685 mb - stan zawansowania 127%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 622 mb - stan zawansowania 81%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 400 mm - 447 mb - stan zawansowania 74%
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 49 szt - stan zawansowania 94%
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  67 szt - stan zawansowania 91%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -4 szt - stan zawansowania  100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%

Branża teletechniczna - stan zawansowania  94,53%

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 980 mb - stan zawansowania   100%
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  167 mb - stan zawansowania 92%

Branża energetyczna - stan zawansowania 98,70%

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120 - 110 mb - stan zawansowania   100%
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25 - 110 mb - stan zawansowania 100%

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 42,75%

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  -928 mb - stan zawansowania   91 %
 • przewody uziemniające  - 1757 mb - stan zawansowania   84 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   20 szt. - stan zawansowania    30 %

Stan zawansowania robót ogółem wynosi 59,31 %

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 5.947.232,63 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 09.2017 roku - 688.085,42  złotych

Stan realizacji na dzień 31. 12. 2017:

Branża drogowa  - stan zawansowania 67,24 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 4790 m3 - stan zawansowania 89%
 • wykonanie koryta – 17833 m2 stan zawansowania - 80%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 9857 m2 - stan zawansowania 82%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm –3599 m2 - stan zawansowania 70%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1715 m2 - stan zawansowania   94%
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 10792 m2 - stan zawansowania 90%
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  -19675 m2 - stan zawansowania 73%
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 2955 m2 - stan zawansowania 56%
 • wykonanie warswty scieralnej SMA 11S gr. 4 cm – 9239 m2 - stan zawansowania 36%
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 15612 m2 - stan zawansowania 105%
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - 1744 m2 - stan zawansowania 96%
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 3234 m2 - stan zawansowania 95%
 • ustawienie krawężników betonowych z oporem - 1997 mb - stan zawansowania 65%
 • ustawienie krawężników betonowych obniżonych  -1623 mb - stan zawansowania 82%
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm   - 4360 mb - stan zawansowania 62%
 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm, wypełnienie spoin na 1/2 wysokość kostki masą epoksydową, pozostałe miałem kamiennym  - 255 m2 stan zawansowania 49%

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  89, 99%

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 407 mb - stan zawansowania 83%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 685 mb - stan zawansowania 127%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 622 mb - stan zawansowania 81%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 400 mm - 447 mb - stan zawansowania 74%
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 49 szt - stan zawansowania 94%
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  67 szt - stan zawansowania 91%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -4 szt - stan zawansowania  100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%

Branża teletechniczna - stan zawansowania  100%

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 980 mb - stan zawansowania   108%
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  167 mb - stan zawansowania 92%

Branża energetyczna - stan zawansowania 98,70%

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120 - 110 mb - stan zawansowania   100%
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25 - 110 mb - stan zawansowania 100%

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 89,52%

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  - 928 mb - stan zawansowania   91 %
 • przewody uziemniające  - 1757 mb - stan zawansowania   84 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   53 szt. - stan zawansowania    80 %

Stan zawansowania robót ogółem wynosi 73,68 %

W miesiącu styczniu planowana jest kontynuacja robót drogowych wykonania materaca z keramzytu, wykonanie przepustu o średnicy 120*140 mm.

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 7 387 929,45 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 09.2017 roku - 1 066 449,22  złotych

Stan realizacji na dzień 23. 03. 2018:

Branża drogowa  - stan zawansowania 71,05 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 5346 m3 - stan zawansowania 99%
 • wykonanie koryta – 17833 m2 stan zawansowania - 80%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 1080 m2 - stan zawansowania 90%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm –3599 m2 - stan zawansowania 70%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1715 m2 - stan zawansowania   94%
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 11179 m2 - stan zawansowania 94%
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  -19675 m2 - stan zawansowania 73%
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 2955 m2 - stan zawansowania 56%
 • wykonanie warswty scieralnej SMA 11S gr. 4 cm – 9239 m2 - stan zawansowania 36%
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 15612 m2 - stan zawansowania 105%
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - 1744 m2 - stan zawansowania 96%
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 3234 m2 - stan zawansowania 95%
 • ustawienie krawężników betonowych z oporem - 1997 mb - stan zawansowania 65%
 • ustawienie krawężników betonowych obniżonych  -1623 mb - stan zawansowania 82%
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm   - 4360 mb - stan zawansowania 62%
 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm, wypełnienie spoin na 1/2 wysokość kostki masą epoksydową, pozostałe miałem kamiennym  - 255 m2 stan zawansowania 49%

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  89, 99%

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 407 mb - stan zawansowania 83%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 685 mb - stan zawansowania 127%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 622 mb - stan zawansowania 81%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 400 mm - 447 mb - stan zawansowania 74%
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 49 szt - stan zawansowania 94%
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  67 szt - stan zawansowania 91%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -4 szt - stan zawansowania  100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%

Branża teletechniczna - stan zawansowania  100%

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 980 mb - stan zawansowania   108%
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  167 mb - stan zawansowania 92%

Branża energetyczna - stan zawansowania 98,70%

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120 - 110 mb - stan zawansowania   100%
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25 - 110 mb - stan zawansowania 100%

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 89,52%

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  - 928 mb - stan zawansowania   91 %
 • przewody uziemniające  - 1757 mb - stan zawansowania   84 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   53 szt. - stan zawansowania    80 %

Roboty dodatkowe - stan zaawansowania 100 %

 • wykonanie wzmocnienie podłoża ułożenie Geosiatki, kareamzytu

Stan zawansowania robót ogółem wynosi 81,93 %

W miesiącu kwietniu palnowane jest kontynuacja   robót drogowych wykonania  robót podbudowy z masy bitumicznej , wykonanaie warstwy wiążącej , układanie nawierzchni chodnikóqw i krawężników betonowych , przestawienie słupów energetycznych , wykonanaie kanalizacji deszczowej.

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 10 179 515, 60 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 03.2018 roku - 101 620, 55  złotych

Stan realizacji na dzień 31. 07. 2018:

Branża drogowa  - stan zawansowania 82,08 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 5346 m3 - stan zawansowania 99%
 • wykonanie koryta – 17833 m2 stan zawansowania - 80%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 14008 m2 - stan zawansowania 116%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm –3599 m2 - stan zawansowania 70%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1715 m2 - stan zawansowania   94%
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 11929 m2 - stan zawansowania 100%
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  -25131 m2 - stan zawansowania 99%
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 2955 m2 - stan zawansowania 56%
 • wykonanie warswty scieralnej SMA 11S gr. 4 cm – 9239 m2 - stan zawansowania 36%
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 15612 m2 - stan zawansowania 105%
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - 1744 m2 - stan zawansowania 96%
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 3234 m2 - stan zawansowania 95%
 • ustawienie krawężników betonowych z oporem - 2748 mb - stan zawansowania 90%
 • ustawienie krawężników betonowych obniżonych  -2001 mb - stan zawansowania 101%
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm   - 4699 mb - stan zawansowania 66%
 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm, wypełnienie spoin na 1/2 wysokość kostki masą epoksydową, pozostałe miałem kamiennym  - 420 m2 stan zawansowania 80%

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  102, 73%

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 407 mb - stan zawansowania 83%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 685 mb - stan zawansowania 127%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 622 mb - stan zawansowania 81%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 400 mm - 447 mb - stan zawansowania 74%
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 49 szt - stan zawansowania 94%
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  67 szt - stan zawansowania 91%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -4 szt - stan zawansowania  100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%

Branża teletechniczna - stan zawansowania  106,47%

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 980 mb - stan zawansowania   108%
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  167 mb - stan zawansowania 92%

Branża energetyczna - stan zawansowania 98,70%

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120 - 110 mb - stan zawansowania   100%
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25 - 110 mb - stan zawansowania 100%

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 95,90%

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  - 928 mb - stan zawansowania   91 %
 • przewody uziemniające  - 1757 mb - stan zawansowania   84 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   53 szt. - stan zawansowania    80 %

Roboty dodatkowe - stan zaawansowania 100 %

 • wykonanie wzmocnienie podłoża ułożenie Geosiatki, kareamzytu

Stan zawansowania robót ogółem wynosi 89,79 %

W miesiącu sierpniu palnowane jest kontynuacja robót drogowych wykonania robót drogowych wykonanie oznakowania poziomego, pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, plantowanie poboczy, humusowanie z obsianiem trawą, prace porządkowe

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 11 156 058, 29 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 07.2018 roku - 653 877, 46  złotych

Stan realizacji na dzień 31. 08. 2018:

Branża drogowa - stan zawansowania 99,13 %

 • roboty ziemne z formowaniem nasypu - 5346 m3 - stan zawansowania 99%
 • wykonanie koryta – 25221,52 m2 stan zawansowania - 114%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm- 14442, 86 m2 - stan zawansowania 97%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm –5362,56 m2 - stan zawansowania 105%
 • wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 2245,10 m2 - stan zawansowania   124%
 • wykonanie podbudowy z masy AC16W gr. 9 cm – 13 483, 96 m2 - stan zawansowania 105%
 • wykonanaie warstwy wiążącej AC 16W  gr. 6 cm  -25 659 m2 - stan zawansowania 104%
 • wykonanie warswty scieralnej AC8S gr. 4 cm – 5 362, 56 m2 - stan zawansowania 105%
 • wykonanie warswty scieralnej SMA 11S gr. 4 cm – 24 550, 41 m2 - stan zawansowania 100%
 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 16 612, 50 m2 - stan zawansowania 112%
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm - 2 245,10 m2 - stan zawansowania 124%
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki gr. 8 cm – 3403,5 m2 - stan zawansowania 100%
 • ustawienie krawężników betonowych z oporem - 3167,83 mb - stan zawansowania 103%
 • ustawienie krawężników betonowych obniżonych  -2067,99 mb - stan zawansowania 105%
 • ustawienie obzeży betnowych 30*8 cm   - 8680,09 mb - stan zawansowania 81%
 • nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm, wypełnienie spoin na 1/2 wysokość kostki masą epoksydową, pozostałe miałem kamiennym  - 587,76 m2 stan zawansowania 112%

Branża kanalizacyjna stan zawansowanioa  102, 73%

 • ułożenie rur PCV o średnicy 160 mm - 494 mb - stan zawansowania 100%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 250 mm  - 685 mb - stan zawansowania 127%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 315 mm - 770 mb - stan zawansowania 100%
 • ułożenie rur PCV o średnicy 400 mm - 604 mb - stan zawansowania 100%
 • studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm – 52 szt - stan zawansowania 100%
 • wpusty deszczowe o śr. 450/500 mm   -  74 szt - stan zawansowania 100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 1500 mm -4 szt - stan zawansowania  100%
 • seperator z osadnikiem o średnicy 2300 mm -1 szt - stan zawansowania  100 %
 • tunele rozszączające o pojm. 112 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%
 • tunele rozszączające o pojm. 64 m3 – 1 kpl - stan zawansowania 100%

Branża teletechniczna - stan zawansowania  106,47%

 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 110/3,7 – 980 mb - stan zawansowania   108%
 • budowa kanalizacji kablowej z rur PP 100/3,7  -  415 mb - stan zawansowania 100%
 • budiwa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR typ SKR-1, grunt kategorii III - 27 szt. - stan zaawansowania 123%

Branża energetyczna - stan zawansowania 100%

 • ułożenie kabli  YKAY 4x120 - 110 mb - stan zawansowania   100%
 • ułożenie kabli  YKAY 2x25 - 110 mb - stan zawansowania 100%

Branża oświetleniowa - stan zawansowania 95,90%

 • ułożenie kabli o masie do 1,0 kg/m  - 1016, 0 mb - stan zawansowania   100 %
 • przewody uziemniające  - 2168 mb - stan zawansowania   100 %
 • montaż opraw i stawianie słupów    -   66 szt. - stan zawansowania    100 %

Roboty dodatkowe - stan zaawansowania 100 %

 • wykonanie wzmocnienie podłoża ułożenie Geosiatki, kareamzytu

Stan zawansowania robót ogółem wynosi 100 %

Wartość wykonanych robót brutto przedstawionych do zafakturowania od początku budowy  - 12 813 565, 98 złotych

Wartość robót brutto do zafakturowania w m-cu 08.2018 roku - 1 408 666, 39  złotych

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl