Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywin (etap II)

Tytuł projektu:

"Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywin (etap II)"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz S. J.
ul. Królewska 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:

Lider: KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

Artykuł z dnia: 2019-07-05 14:41

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 15.04.2019 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 12 430 032, 78 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 16.10.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 29.04.2019 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 między początkiem miejscowości od strony Krajnika Dolnego – km 11+570 do przejazdu kolejowego w Krzywinie – km 12+756, jak również odcinek między km 14+037, a 14+812 w kierunku miejscowości Kłodowo.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • przebudowa istniejącej nawierzchni,
 • lokalne wykonanie poszerzeń,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu – azyle dla pieszych, wyspy kanalizujące ruch,
 • budowa zatok postojowych,
 • przebudowa istniejących zjazdów,
 • oczyszczenie i regulacja rowu,
 • przebudowa przepustów,
 • likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
 • wzmocnienie słabego podłoża oraz wykonanie pełnej konstrukcji na odcinku szlakowym.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Stan realizacjai na dzień 31.05.2019 r.

W miesiącu maju wykonano następujące roboty:

 • zdjęcie humusu w km 0+00 – 0+750,00;
 • roboty ziemne z formowaniem nasypu w km 0+30,00-0+092,00 oraz km 0+233,00 – 0+373,00;
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 0+000-0+400,00

Stan realizacjai na dzień 30.06.2019 r.

W miesiącu czerwcu wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe;
 • ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni w km 0+000 – 1+154,15;
 • roboty rozbiórkowe opornika kamiennego 0+030-0+500,00;
 • roboty ziemne z formowaniem nasypu 0+000-0+550,00;
 • wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem km 0+ 030,00-0+092,00 oraz km 0+231,00-0+373,00;
 • ustawienie krawężników betonowych w km 0+033,00 – 0+532;
 • ustawienie obrzeży betonowych w km 0+030,93-0+0+506,00;
 • roboty rozbiórkowe kostki kamiennej w km 0+551,00 – 0+645,00;
 • roboty rozbiórkowe barier stalowych w km 0+480,00 – 0+620,00;
 • budowa kanalizacji deszczowej w km  0+320 – 0+950.

Stan realizacjai na dzień 31.07.2019 r.

W miesiącu lipcu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe wraz z usunięciem ziemi urodzajnej w km 0+015 – 0+790 oraz w km 0+700 – 1+100
 • roboty rozbiórkowe kostki kamiennej w km 0+420 – 0+550
 • wymiana przepustu w km 0+251 oraz w km 0+826
 • roboty ziemne w km 0+000 – 0+775 praz 0+550 – 1+000
 • wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie materaca wypełnionego keramzytem w km 0+425 – 0+640
 • ułożenie geosiatki z poliwinyloalkoholu– w km 0+410 – 0+655
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne w km 0+015 – 0+790 oraz 0+370 – 0+570
 • warstwa z kruszywa łamanego 0-63mm w km 0+410 – 0+530; 0+030 – 0+612 oraz  0+444 – 0+985 strona prawa
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w km 0+015 – 0+790
 • roboty rozbiórkowa obrzeży kamiennych w km 0+500 – 0+800
 • wykonanie podbudowy z betonu C 16/20 w km 0+030-0+110; w  km 0+150, w km 0+200-0+411 oraz w km 0+584
 • nawierzchnia z kostki kamiennej w km 0+030-0+110; w  km 0+150, w km 0+200-0+411 oraz w km 0+584
 • nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej – zjazdy w km 0+444 – 0+985 strona prawa
 • ustawienie krawężników betonowych w km 0+509 – 1+000 strona prawa
 • ustawienie oporników betonowych na zjazdach w km 0+444 – 0+920 strona prawa
 • nawierzchnia z kostki betonowej szarej w km 0+30 – 0+612 strona prawa
 • ustawienie obrzeży betonowych w km 0+510 – 0+950 strona prawa
 • budowa kanalizacji deszczowej w km  0+198 – 0+705

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl