Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo

Tytuł projektu:

"Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
RDJ - Projektowanie - Nadzór - Wykonawstwo Robert Andruszko

ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo

 

Artykuł z dnia: 2019-08-01 11:26

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 23.04.2019 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 19 427 812, 30 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.11.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.05.2019 rok.

Opis projektu:

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku o długości 2,111 km (początek przebudowy drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest przed skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 114 i 115 – km 16+331,12, natomiast koniec przed skrzyżowaniem z ul. Gunicką w m. Tanowo – km 18+442,52).Zakres robót budowlanych obejmie następujące działania:

 • przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 114 i 115 na tzw. rondo,
 • lokalne wykonanie poszerzeń,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy,
 • wykonanie nowej warstwy ścieralnej z SMA,
 • budowa ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu – wyniesione przejścia, wyspy kanalizujące ruch,
 • budowa parkingów,
 • budowa nowych oraz przebudowa istniejących zjazdów,
 • odtworzenie rowu,
 • likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej
 • budowa oświetlenia ronda.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Stan realizacji na dzień 30.06.2019 r.

W miesiącu czerwcu wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe;
 • wycinka drzew wraz z karczowaniem pni  w km 16+331,12 – 18+442,52;
 • frezowanie nawierzchni pod budowę kanalizacji deszczowej w km 18+075-18+370;
 • rozebranie kostki kamiennej pod kanalizację;
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 18+075 – 18+370;
 • roboty ziemne pod kanalizację w km 18+001,01 - 18+349,32;
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 17+970,00 – 18+400,00;
 • budowa kanalizacji kablowej  wraz z budową studni kablowych w km 18+025,00 – 18+325,00

Stan realizacji na dzień 31.07.2019 r.

W miesiącu lipiec wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe
 • wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni
 • frezowanie nawierzchni pod budowę kanalizacji deszczowej w km 16+925 do km 18+325
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 17+585 do km 17+925
 • ozebranie kostki kamiennej pod kanalizację w km 17+585 do km 17+925
 • roboty ziemne pod kanalizację w km 17+518 do km 17+950
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 17+518 – 17+950

Stan realizacji na dzień 31.08.2019 r.

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe
 • rozebranie krawężników betonowych w km 17+053 do km 17+486
 • rozebranie wiaty przystankowej w km 17+600
 • wykonanie nasypów w km 18+000 do km 14+442,52
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 17+908 do km 18+266
 • ustawienie krawężników betonowych w km 17+375 do km 18+265
 • ustawienie oporników betonowych na zjazdach w km 18+188,67 oraz zatoce autobusowej w km 18+150,53
 • ustawienie obrzeży betonowych w km 17+908 do km 18+266
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 w km 17+908 do km 18+266
 • roboty ziemne pod kanalizację w km 17+000 do km 18+385
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 17+015– 18+385
 • przebudowa linii energetycznej

Stan realizacji na dzień 30.09.2019 r.

W miesiącu wrześniu wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe
 • karczowanie krzewów i pniaków
 • usunięcie warstwy humusu w km 17+800 – km 18+442,52
 • roboty rozbiórkowe pod budowę kanalizacji deszczowej
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 w km 16+470 – 16+564
 • roboty ziemne pod budowę kanalizacji deszczowej
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 16+842,05 – km 18+341,44
 • podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P na kanalizacji deszczowej w km 16+842,05 – km 18+341,44
 • ustawienie krawężników betonowych w km 18+010 – km 18+270
 • roboty ziemne pod kanalizację w km 16+700 – km 18+435
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 17+015– 18+385

Stan realizacji na dzień 31.10.2019 r.

W miesiącu październiku wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe
 • roboty rozbiórkowe
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w km 17+960 – km 18+000, km 18+109,km 18+150
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 18+150 i km 17+960 i km 18+390
 • podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P na fragmenty kanalizacji deszczowej
 • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w km 16+812,5 – km 18+250
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 18+150
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjeździe w km 17+960
 • ustawienie krawężników betonowych w km 16+825 – km 18+070
 • ustawienie obrzeży betonowych km 16+825 – km 18+070
 • budowa kanalizacji deszczowej km 17+172,50 - 18+342 – km 

Stan realizacji na dzień 30.11.2019 r.

W miesiącu listopadzie wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe
 • roboty rozbiórkowe
 • mechaniczne ścianie drzew z karczowaniem pni
 • wykonanie nasypów w km 17+825 do km 18+442,52
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w km 17+960 – km 18+175
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 17+129 do km 17+805 wraz ze zjazdami
 • podbudowa z betonu asfaltowego w km 16+813 do km 18+250
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 17+650 do km 18+090 nawierzchnie zjazdy
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjeździe w km 17+146 do km 17+282
 • ustawienie krawężników betonowych w km 17+960 – km 18+175
 • ustawienie oporników km 17+129 do km 17+805
 • ustawienie obrzeży betonowych – w km 17+129 do km 18+090
 • plantowane skarp i rowów oraz humusowane wraz z obsianiem trawą – w km 0+000 do km 0+411
 • remont przepustu pod drogą
 • budowa kanalizacji deszczowej km 16+800 do km 18+440
 • roboty elektryczne 

Stan realizacji na dzień 31.01.2020 r.

W miesiącu styczniu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe
 • mechaniczne ścianie drzew z karczowaniem pni
 • wykonanie nasypów w km 16+825 do km 17+975
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w km 17+801 – km 17+840
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 16+953 do km 17+800 wraz ze zjazdami
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 17+000 do km 17+840 nawierzchnie zjazdy
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjazdach w km 16+953 do km 17+626
 • ustawienie krawężników betonowych w km 16+825 do km 17+975
 • ustawienie oporników km 17+378 do km 17+601
 • ustawienie obrzeży betonowych – w km 16+875 do km 18+175
 • budowa kanalizacji deszczowej
 • roboty elektryczne 

Stan realizacji na dzień 28.02.2020 r.

W miesiącu lutym wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe
 • mechaniczne ścianie drzew z karczowaniem pni
 • usunięcie warstwy humusu w km 16+550 do km 18+903
 • roboty ziemne w km 00+020 do km 16+550
 • wykonanie nasypów w km 00+020 do km 16+550
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 16+688do km 17+825 wraz ze zjazdami
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej chodnika przy rondzie
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 16+688 do km 17+825
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjazdach w km 16+712 do km 17+959
 • ustawienie krawężników betonowych w km 16+688 do km 17+825
 • ustawienie oporników km 16+712 do km 17+801
 • ustawienie obrzeży betonowych – w km 16+688 do km 17+825

Stan realizacji na dzień 31.03.2020 r.

W miesiącu marcu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe
 • wykonanie nasypów w km 16+550 do km 16+596 oraz km 00+100 do km 00+125
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 17+050 do km 18+380 wraz ze zjazdami i nawierzchniami postojowymi
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 17+050 do km 18+415
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjazdach w km 17+112 do km 18+411
 • stawienie krawężników betonowych w km 17+050 do km 18+411
 • ustawienie oporników km 17+050 do km 18+411
 • ustawienie krawężników łukowych kamiennych w km 00+52 do km 16+427
 • ustawienie obrzeży betonowych – w km 17+040 do km 18+410

Stan realizacji na dzień 30.04.2020 r.

W miesiącu kwietniu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe w obrębie ronda
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 00+024 do km 17+220  oraz rondo i wyloty, poszerzenia
 • nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na rondzie i zatoka w km 16+558
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej na wylotach ronda w km 16+466 do km 16+442
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 17+200 do km 17+920
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjazdach w km 17+200 do km 18+100
 • stawienie krawężników betonowych w km 16+530 do km 18+105
 • ustawienie oporników km 17+265 do km 18+100
 • ustawienie krawężników łukowych kamiennych pierścienie zewnętrzne ronda w km 00+52 do km 16+427
 • ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na rondzie w km 00+52 do km 16+427
 • ustawienie obrzeży betonowych – w km 17+315 do km 18+010
 • roboty elektryczne

Stan realizacji na dzień 31.05.2020 r.

W miesiącu maju wykonano następujące roboty:

 • podbudowa z kruszywa łamanego na jezdni, wylotach i poszerzeniach ronda,
 • podbudowa z betonu asfaltowego AC22P na jezdni, wylotach i poszerzeniach ronda,
 • warstwa wiążące z betonu asfaltowego AC16W na jezdni, wylotach i poszerzeniach ronda,
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 szarej w km 17+450 do km 17+975,
 • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 czerwonej na zjazdach w km 17+330 do km 16+975,
 • ustawienie oporników km 17+361 do km 16+977
 • ustawienie obrzeży betonowych w km 18+442 do km 16+700 str. lewa
 • roboty elektryczne

Stan realizacji na dzień 30.06.2020 r.

W miesiącu czerwcu wykonano następujące roboty:

 • frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na rondzie i jego wylotach oraz jezdni,
 • roboty ziemne w km 17+063 do km 17+0,92, km 18+213 do km 18+265, km 511 do km 525,
 • podbudowa z kruszywa łamanego pod ciąg pieszo – rowerowy, na skrzyżowaniu z ul. Policką oraz na wylotach ronda,
 • ustawienie krawężników betonowych w km 16+530 do km 18+097, na ciągu pieszo rowerowym i na wylotach ronda w kierunku Polic i Dobieszczyna,
 • ustawienie oporników w km 16+456 do km 16+735,
 • ustawienie obrzeży betonowych na ciągu pieszo-rowerowym i na wylotach ronda,
 • ustawienie ścian oporowych typu „L”

Stan realizacji na dzień 31.07.2020 r.

W miesiącu lipcu wykonano następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe w km 16+393 do km 18+712,
 • frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na zjazdach,
 • wykonanie cieku liniowego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego na ciągu pieszo – rowerowym i zjazdach na drogi gminne oraz przy separatorach,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W w km 16+320 do km 18+840 str. lewa,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S w km 16+320 do km 18+840 str. Lewa
 • budowa ścieków z kostki betonowej w km 16+775 do km 18+325 str. Prawa

Stan realizacji na dzień 31.08.2020 r.

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm koloru szarego na dojściach do furtek i w obrębie ronda,
 • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 w km 16+470 do km 18+500; od km 16+812 do km 18+250 oraz od km 16+035 do km 18+442 oraz zjazd w ul. Lipową
 • warstwa ścieralna SMA 11 w km 16+320 do km 18+500
 • budowa ścieków z kostki betonowej strona prawa oraz przejścia na wyspach w obrębie ronda
 • budowa ścianek oporowych typu „L” przy wylocie „C” oraz przy posesji nr 14.

Stan realizacji na dzień 31.10.2020 r.

W miesiącu wrześniu i październiku wykonano następujące roboty:

 • wykonanie nasypów na pierścieniu ronda, na wylocie C ronda oraz w km 17+060 do km 17+060
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31mm przy ul. Polickiej, przy budynku Przedszkola, posesji Nr 14, 15 i 37 oraz wylot C ronda
 • podbudowa betonowa C16/20 na pierścieniu ronda
 • nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 16/18 na pierścieniu ronda
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S na zjazdach asfaltowych z ciągu głównego
 • nawierzchnia z mieszanki mastyksowej-grysowo SMA11 na wylocie C ronda
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego od km 16+678 do km 17+050 oraz w km 17+970 i km 18+200
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego w km 17+080, w km 17+800, w km 17+780, w km 17+980, w km 18+170, w km 17+730
 • humusowanie z obsianiem trawą, plantowanie skarp, rowów i poboczy
 • umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi
 • wzmocnienie rowu kiszką faszynową
 • roboty elektryczne
 • roboty teletechniczne

Stan realizacji na dzień 30.11.2020 r. - zakończenie robót.

W miesiącu listopadzie wykonano następujące roboty:

 • regulacja zaworów wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31mm na zjazdach
 • nawierzchnia z mieszanki mastyksowej-grysowo SMA11 na zjazdach bitumicznych
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego na zjazdach
 • humusowanie z obsianiem trawą, plantowanie skarp, rowów i poboczy
 • stabilizacja granic znakami drogowymi typu „Pas drogowy”
 • wykonanie nasadzeń zieleni
 • oznakowanie poziome
 • oznakowanie pionowe

 

Tablice informacyjno - promocyjne projektu

 


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl