Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo

Tytuł projektu:

"Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
RDJ - Projektowanie - Nadzór - Wykonawstwo Robert Andruszko

ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo

 

Artykuł z dnia: 2019-08-01 11:26

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 23.04.2019 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 14 531 911, 73 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 16.10.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.05.2019 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku o długości 2,4 km (początek przebudowy drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest przed skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 114 i 115 – km 16+400, natomiast koniec przed skrzyżowaniem z ul. Gunicką w m. Tanowo – km 18+441).

Zakres robót budowlanych obejmie następujące działania:

 • przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 114 i 115 na tzw. rondo,
 • lokalne wykonanie poszerzeń,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy,
 • wykonanie nowej warstwy ścieralnej z SMA,
 • budowa ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu – wyniesione przejścia, wyspy kanalizujące ruch,
 • budowa parkingów,
 • budowa nowych oraz przebudowa istniejących zjazdów,
 • odtworzenie rowu,
 • likwidacja kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej
 • budowa oświetlenia ronda.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Stan realizacji na dzień 30.06.2019 r.


W miesiącu czerwcu wykonano następujące roboty:

 • roboty pomiarowe;
 • wycinka drzew wraz z karczowaniem pni  w km 16+331,12 – 18+442,52;
 • frezowanie nawierzchni pod budowę kanalizacji deszczowej w km 18+075-18+370;
 • rozebranie kostki kamiennej pod kanalizację;
 • podbudowa z kruszywa łamanego w km 18+075 – 18+370;
 • roboty ziemne pod kanalizację w km 18+001,01 - 18+349,32;
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 17+970,00 – 18+400,00;
 • budowa kanalizacji kablowej  wraz z budową studni kablowych w km 18+025,00 – 18+325,00

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl