Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej Nr 122


Tytuł projektu:

„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej Nr 122”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający Projektem:
PBTK TRAKT w Szczecinie Sp. z. o. o.
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
Kierownik Projektu:
Krzysztof Ziętek
 

Artykuł z dnia: 2010-09-15 11:38

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 28.07.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 4.930.716,87 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.06.2011 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 09.08.2010 rok

 

Opis projektu:

 • poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych drogi
 • poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu


Rozbudowa i przebudowa przejścia drogowego w miejscowości polega na wykonaniu

 

 1. Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy
  • 315 mm długości  977 mb
  • 200 mm długości   264  mb
  • wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy 500 mm – 43 szt.
  • studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm – 26 szt
  • studnia z  piaskownikiem i seperatorem – kpl . 1
 2. Branża elektryczna oświetlenia
  • montaż wysięgników rurowych z oprawami - 40 szt
  • ułożenie przewodów elektrycznych - 1562 mb
 3. Branża teletechniczna
  • budowa studni kblowych SKR – 4 szt
  • budowal kanalizacji kablowej - 162 mb
 4. Branża drogowa:
  • ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 100*30*15 cm w ilości - 2630 mb
  • chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości - 8260 m2
  • nawierzchnia warstwa ścieralna SMA grubości 4 cm w ilości - 7477 m2
  • wjazdy, zatoki autobusowe, wysepki z kostki kamiennej gr. 16 cm w ilości - 238 m2


Stan istniejący na dzień 31.08.2010 roku:

 

Wykonawca robót dokonał oznakowania robót drogowych zgodnie z projektem, wykonał mechaniczna ścinkę wraz z karczowaniem drzew oraz roboty pomiarowe w terenie. Przedstawił do zatwierdzenie materiały przewidziane do wbudowania,powiadomił wszystkich użytkowników i właścieli urządzeń znajdujących się pod  ziemią.
Wartość wykonanych robót 65.000 złotych.
 

  

Stan realizacji na dzień 30.09.2010 roku:

 

Wykonawca robót przystąpił do robót kanalizacji deszczowej ustawiania krawężnika betonowego

 • ułożył 260 mb kolektora kanalizacji deszczowej 315 mm
 • posadowił studnie rewizyjne w ilości 6 szt.
 • posadowił piaskownik i seperator na głębokości 3 metrów
 • ułożył 244 mb krawężnika betonowego
 • dokonał rozebrania w 100 % zniszczonych ciągów pieszych na przebiegu kolektora deszczowego
 • dokonał rozebrania nawierzchni  bitumicznej i brukowcowej w 73 % na przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej

.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy   260.152,73 złotych
Wartość robót w toku 400.000 złotych

 

Stan realizacji na dzień 30.10.2010 roku:

Wykonawca  kontynuuje:

Roboty branży kanalizacji deszczowej

 • ułożył 128 mb kolektora kanalizacji deszczowej 315 mm
 • posadowił studnie rewizyjne w ilości 4 szt.
 • dokonał rozebrania nawierzchni  bitumicznej i brukowcowej w 100 % na przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej

Roboty branży drogowej

 • wykonanie poszerzenia  podbudowy o pwierzchni  339 m2
 • ustawienie krawężnika betonowego 244 mb
 • ustawienie obrzeża betonowego 271 mb
 • nawierzchni z kmostki betonowej brukowej 450 m2

 

 

Stan realizacji na dzień 30.11.2010 roku:

Wykonawcy  kontynuuje

 1. Roboty branży kanalizacji deszczowej
  • ułożył 30 mb kolektora kanalizacji deszczowej 315 mm
  • posadowił studnie rewizyjne w ilości 8 szt.
  • dokonał rozebrania nawierzchni  bitumicznej i brukowcowej w 100 % na przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej
 2. Roboty branży drogowej
  • wykonanie poszerzenia  podbudowy o pwierzchni  100 m2
  • ustawienie krawężnika betonowego 50 mb
  • ustawienie obrzeża betonowego 100 mb
  • nawierzchni z kmostki betonowej brukowej 100 m2
 3. Roboty branży elektrycznej
  • ustawienie 10 słupów elektrycznych

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy   438.490,81 złotych
Wartość robót w toku 300.000 złotych rozpoczęto roboty branży energetycznej i teletechnicznej

 

 

Stan realizacji na dzień 28.02.2011 roku:

Wykonawca robót zakończył  robóty kanalizacji deszczowej 100 %
Kontynuowane są roboty :
- ustawiania krawężnika betonowego,obrzeży,ciągów pieszych 50 %
- wykonywanie poszerzenia nawierzchni , zatoki autobusowej z kostki kamiennej 30%
- ustawienie słupów oświetleniowych , likwidacja kolizja słupów NN z istniejącycm poszerzeniem 70%.

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy 1.150.832,17 złotych
Wartość robót do zafakturowania w m-cu 02.2011 roku 333.343,42  złotych
 

  

Stan realizacji na dzień 30.04.2011 roku:

Kontynuowane są roboty:
- ustawiania krawężnika betonowego, obrzeży, ciągów pieszych stan zawansowania 90 %
- wykonywanie poszerzenia nawierzchni, zatoki autobusowej z kostki kamiennej 90%
- ustawienie słupów oświetleniowych, likwidacja kolizja słupów NN z istniejącycm poszerzeniem 70%
W miesiącu maju palnowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych.

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy 1.538.252,85 złotych
Wartość robót do zafakturowania w m-cu 02.2011 roku 387.420,68  złotych
 

 

Stan realizacji na dzień 31.05.2011 roku:

Kontynuowane są roboty :
- ustawienie słupów oświetleniowych , likwidacja kolizja słupów NN z istniejącycm poszerzeniem 70%
- roboty bitumiczne
- ustawianie ogrodzeń i humusowanie skarp nasypów i poboczy.

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy 2.901.415,01 złotych
Wartość robót do zafakturowania w m-cu 05.2011 roku 1.363.162,17 złotych
 

 

Stan realizacji na dzień 30.06.2011 roku:

Kontynuowane są roboty:
- ustawienie słupów oświetleniowych , likwidacja kolizja słupów NN z istniejącycm poszerzeniem 70%
- roboty bitumiczne - wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej i wyrównanie masami bitumicznymi istniejącej nawierzchni zakres wykonanych robót bitumicznych 40%
- kontynuowanie ustawiania ogrodzeń, humusowanie skarp nasypów i poboczy

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy 3.991.598,03 złotych
Wartość robót do zafakturowania w m-cu 06.2011 roku 1.090.183,02 złotych
 

 

Stan realizacji na dzień 30.07.2011 roku:

Kontynuowane są roboty:
- zakończono roboty elektryczne
- kontynuowane roboty bitumiczne – wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej i wyrównanie masami bitumicznymi istniejącej nawierzchni, zakres wykonanych robót bitumicznych 80%
- kontynuowanie ustawianie ogrodzeń , humusowanie skarp nasypów i poboczy

Wartość wykonanych robót przedstawionych do zafakturowania od początku budowy 3.991.598,03 złotych
Wartość robót do zafakturowania w m-cu 06.2011 roku 500.000 złotych
 

 

Stan realizacji na dzień 31.08.2011 roku:

Kontynuowane są roboty:
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe
- zakończono roboty bitumiczne – układanie w-wy ścieralnej z SMA
- zakończono humusowanie skarp nasypów i poboczy

Roboty zostały zakończone i zgłoszono do odbioru. Z dniem 31.08.2011 roku rozpoczęto procedury odbiorowe.
Wartość wykonanych robót przedstawionych do końcowego rozliczenia wynosi   netto   4.656.966,17  złotych
                                                                                                                                                brutto 5.721.367,68  złotych


 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl