Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec - przejście przez m. Sośnica


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec - przejście przez m. Sośnica”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
POL-DRÓG Drawsko Pom. S.A.
ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT Sp. z o.o
ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2010-10-25 08:15

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 23.08.2010 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 2.599.849,34 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.05.2010 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 10.09.2010 rok

 

Opis projektu:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 177 na odcinku przejścia przez miejscowość Sośnica ma na celu przebudowę skrzyżowań, zjazdów oraz budowę chodników i odwodnienia. W wyniku prowadzonych prac poprawieniu ulegnie stan techniczny nawierzchni, poprawi się komfort jazdy i zapewni odpowiednie bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Wprowadzone zostaną różne elementy uspokojenia ruchu poprawiające bezpieczeństwo głównie pieszych oraz poprawiające płynność ruchu pojazdów. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi pozwoli na szybkie odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z nawierzchni dróg i chodników.

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 10.09.2010 roku:

  

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2010 roku:

Wykonawca przystąpił do założenia osnowy geodezyjnej. W dniu 4.10.2010r  mają rozpocząć się w pierwszej kolejności prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
 

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.10.2010 roku:

Po założeniu osnowy geodezyjnej wykonawca przystąpił do prac związanych z układaniem kanalizacji deszczowej. Ułożenia kanalizacji deszczowej stanowi pierwszy etap realizacji zadania. 


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2010 roku:

Wykonawca wszedł na budowę i rozpoczął prace związane z układaniem kanalizacji deszczowej. Jednocześnie prowadzone są prace z usunięciem kolizji z branżą telekomunikacyjną. Rozpoczęcie prac w tym roku, typowo drogowych Wykonawca uzależnia od warunków atmosferycznych.

 
Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2010 roku:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. niską temperaturę i opad śniegu) prace zostały wstrzymane. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2011 roku:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. niską temperaturę i opad śniegu ) prace zostały wstrzymane. 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2011 roku:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (tj. niską temperaturę i opad śniegu ) prace zostały wstrzymane.   

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.03.2011 roku:

Po przerwie zimowej prace zostały wznowione z dniem 16.03.2011 r. W obecnej chwili wykonawca jest w trakcie stawiania krawężników, obrzeży jak i układania chodników. Jednocześnie trwają prace związane z układaniem kanalizacji.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2011 roku:

Wykonano następujący zakres prac:

 • kanalizację deszczową na odcinku drogi od km 0+147 do 0+950 (km budowlany)
 • krawężnik po obu stronach drogi na odcinku od km 0+527 do km 1+116
 • chodniki po obu stronach drogi na odcinku od km 0+527 do km1+043 (bez zjazdów)

W kolejnych dniach Wykonawca rozpocznie roboty drogowe w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową na Wierzchowo oraz na odcinku od km 0+527 do wysokości posesji nr 25

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2011 roku:

Wykonano następujący zakres prac:

 • Roboty krawężnikowe w 71%
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 100%
 • Warstwa wyrównawcza 41%
 • Podbudowa z betonu asfaltowego 74%
 • Warstwa wiążąca 44%
 • Zjazdy 70%
 • Chodniki 60%
 • Kanalizacja deszczowa – kanały 90%

  

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2011 roku:

Wykonano następujący zakres prac:

 • Roboty krawężnikowe w 100%
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 100%
 • Warstwa wyrównawcza 100%
 • Podbudowa z betonu asfaltowego 100%
 • Warstwa wiążąca 90%
 • Zjazdy 80%
 • Chodniki 95%
 • Kanalizacja deszczowa – kanały 90%

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2011 roku:

Wykonano następujący zakres prac:

 • Roboty krawężnikowe w 100%
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 100%
 • Warstwa wyrównawcza 100%
 • Podbudowa z betonu asfaltowego 100%
 • Warstwa wiążąca 100%
 • Warstwa ścieralna 100%
 • Zjazdy 100%
 • Chodniki 100%
 • Kanalizacja deszczowa – kanały 100%

Wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Trwają procedury odbiorowe.

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl