Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police


Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police”


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Zarządzający Projektem:
EKO-INWEST S.A.
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
 

Artykuł z dnia: 2012-09-07 08:53

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 16.02.2012 rok.
 • wartośc umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 17 621 727,89 zł.
 • planowana data zakończenia umowy - 30.07.2013 rok.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 29.02.2012 rok

 

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 Trzebież- Police na odcinku od km 25+277,00 – 28+509,91 oraz 30+046,00 – 34+571,35 o łącznej długości ok. 7 km.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wykonanie robót przygotowawczych
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie nakładki wzmacniająco-wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni),
 • wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę ronda zlokalizowanego na wschodnich obrzeżach miasta Police,
 • wykonanie elementów spowalniających ruch w miejscowościach i/lub przed miejscowościami,
 • remont mostów nad rzeką Gunicą w Jasienicy oraz nad ciekiem Kanał Zrzutowy ZCH Police w m. Police,
 • rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Łarpią w Policach oraz budowę nowego obiektu poszerzonego ze względu na budowę ronda,
 • remont, przebudowę lub budowę przepustów,
 • wykonanie powierzchniowego systemu odwodnienia dróg na odcinkach poza  miejskich,
 • budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach miejskich,

 

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 29.02.2012 roku:

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.04.2012r.:

W miesiącu marzec rozpoczęto prace przygotowawcze i pomiarowe. Trwały prace przy wycince drzew pod nadzorem ornitologicznym.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.05.2012r.:

W miesiącu kwiecień trwały prace przygotowawcze i pomiarowe. Karczowano pnie pozostałe po wycince drzew. Rozpoczęto prace brukarskie w m. Niekłończyca – budowa zjazdów i zatok autobusowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.06.2012r.:

W miesiącu maj trwały prace związane z przebudową sieci teletechnicznych. W miejscowości Niekłończyca rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, prowadzono roboty związane z budową zatok autobusowych oraz zjazdów na posesję. Rozpoczęto roboty związane z oczyszczaniem i odtwarzaniem rowów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2012r.:

W miesiącu czerwiec wykonywano następujące prace:

 • wykonano frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych o średniej grubości warstwy 4 cm na całej długości przebudowywanego odcinka.
 • wykonano zjazdy w km 26+760 – 26+815 str. L.
 • wykonano krawężniki, obrzeża i chodnik z kostki betonowej w km 25+818 – 25+969; 26+280 – 26+600; 26+760 – 26+815 str. L.
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 26+500 – 26+900 (m. Dębostrów).
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 30+000 – 30+200 (m. Jasienica).

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.08.2012r.:

Roboty wykonywane w miesiącu lipiec:
Roboty drogowe:

Odcinek 26+340 - 26+570

 • układanie krawężników
 • budowa chodników z kostki betonowej
 • budowa zjazdów

Odcinek 26+770 - 26+845

 •  budowa zjazdów

Roboty sanitarne:
Budowa kanalizacji deszczowej:

 •  budowa kanalizacji deszczowej w m. Dębostrów oraz przy Zakładach Chemicznych Police.

Roboty teletechniczne:

 • przebudowa sieci teletechnicznych w m. Dębostrów i Police.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.09.2012r.:

Roboty wykonywane w miesiącu sierpień:
Roboty Drogowe:

 •  wykonanie zatok autobusowych w km 33+570 str. P, 33+556 str.;
 • wykonanie rozbiórki ścieżki rowerowej w km 32+900 – 33+630;
 • wykonanie ścieżki rowerowej i krawężników w km 33+000 – 33+335;
 • wykonanie chodników i zjazdów w km 25+818 – 25+888 str. P i 26+723 – 27+000 str.
 • wykonanie chodnika w km 26+770 – 26+884;
 • wykonanie zatoki autobusowej w km 26+750 str.

Roboty sanitarne:

Budowa kanalizacji deszczowej:

 • separator 30 w km 30+050 - Jasienica;
 • kanalizacja od separatora do wylotu w km 34+000;
 • separator 50 w km 34+000 - Rondo;
 • osadniki przy wylotach nr 5 i 6 w km 25+600; studnia chłonna D2 i kolizja z wodociągiem;
 • osadnik OS3 wraz z wylotem przy kościele w km 25+800;
 • kanalizacja przy burzonej stodole w km 27+000.

Roboty mostowe:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 25+612

 • rozbiórka istniejącego przepust
 • roboty fundamentowe
 • przepusty z blach stalowych (montaż rury stalowej f800 wraz z pokryciem powłoka cynkowa i polimerową);

 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 25+799

 • rozbiórka istniejącego przepustu;

MOST ŁARPIA KM 34+028

 • wykonanie objazdu tymczasowego;
 • roboty rozbiórkowe;
 • wbicie technologicznej ścianki szczelnej typu "Larsen" – tymczasowej;

Roboty teletechniczne:

 • Uniemyśl - Niekłończyca 25+600;
 • Jasienica w km 30+000.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.10.2012r.:

Roboty wykonywane w miesiącu wrzesień:
Roboty Drogowe: 

 • wykonanie krawężników przy zatokach autobusowych 20x30; 32+192,00 i 32+552,00 str. prawa, 32+185,00 i 32+616 str. lewa;
 • wykonanie krawężników 20x30 w km 30+046 - 30+255 strona prawa i lewa;
 • wykonanie krawężników 15x30 w km 32+126 - 32+700 strona prawa i lewa;
 • przełożenie kostki na ścieżce rowerowej w km 32+600 – 32+670 str. P i 32+900 – 33+000;
 • wykonanie podbudowy z betonu C16/20 na zatokach autobusowych w km 32+192,00 i 32+552,00 str. prawa, 32+185,00 i 32+616 strona lewa;
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr 20cm 33+600 - 32+245 str. lewa;
 • ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 16W w km 33+600 - 32+245 str. lewa;

 

Roboty sanitarne:

Budowa kanalizacji deszczowej:

Dębostrów przy kolizji z drzewami w km 26+800;

 • Niekłończyca kolizja z ogrodzeniem i drzewem w km 26+400;
 • montaż wylotów kanalizacji;
 • Police przestawianie wpustów deszczowych od km 34+100;
 • Odwodnienie ronda;

Roboty mostowe:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 25+612

 • odwodnienie wykopu;

 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 25+799

 • roboty fundamentowe;
 • przepusty z blach stalowych;
 • odwodnienie wykopu;

MOST ŁARPINA KM 34+028

 • rozbiórka konstrukcji płyty pomostowej i belek;

Roboty teletechniczne:

  Likwidacja kolidującego uzbrojenia z mostem przy proj. rondzie

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2.11.2012r.:

Roboty wykonywane w miesiącu październik:
Roboty Drogowe:  

 • ułożenie ścieków trójkątnych w km 32+612 – 33+677; 32+790 – 32+925;
 • wykonanie chodników w km 33+540 – 33+627 str. prawa; 32+126 – 32+668 str. prawa i lewa;
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 w km 33+556; 33+517;
 • przełożenie ścieżki rowerowej w km 32+600 – 32+700; 32+900 – 33+486;
 • ułożenie w-wy wyrównawczej z BA na 90 % długości przebudowywanej drogi.

Roboty sanitarne:

Budowa kanalizacji deszczowej:

 • wykonywanie prób szczelności kanalizacji;
 • Police przestawianie wpustów deszczowych od km 34+100;
 • odwodnienie ronda;

Roboty mostowe:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 25+612

 • fundament kruszywowy - geotkanina

MOST ŁARPINA KM 34+028

 • rozbiórka konstrukcji płyty pomostowej i belek;
 • odwodnienie wykopu;

Roboty teletechniczne:

 • przełączanie światłowodu

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 3.12.2012r.:

Roboty wykonywane w miesiącu listopad:
Roboty Drogowe:  

 • budowa nasypów pod konstrukcję ronda
 • układanie podbudowy z KŁ na rondzie
 • ustawianie krawężników na rondzie
 • ułożenie w-wy wyrównawczej z BA w m. Niekłończyca i Dębostrów
 • roboty brukarskie w m. Dębostrów
 • ścieki trójkątne na odcinku Jasienica-Police

Roboty sanitarne:

 • Odwodnienie ronda

Roboty mostowe:

MOST NA KANELE ZRZUTOWYM ZCH POLICE

 • droga objazdowa
 • rozebranie konstrukcji jezdni
 • ułożenie zbrojenia płyty wzmacniającej istniejącej konstrukcji mostu

MOST ŁARPINA KM 34+028

 • fundament kruszywowy
 • skręcanie konstrukcji przepustu z blachy karbowanej

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2012r.:

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady śniegu, ujemne temperatury) prowadzono jedynie roboty związane z budową mostu na kanale rzeki Łarpia

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.01.2013r.:

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady śniegu, ujemne temperatury) prowadzono jedynie roboty związane z budową mostu na kanale rzeki Łarpi oraz rozpoczęto przebudowę mostu na rzece Gunica.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 28.02.2013r.:

W miesiącu luty prowadzono roboty związane z odtwarzaniem i renowacją rowów, wykonywano zbrojenie kołnierzy przepustu na kanale rzeki Łarpia oraz częściową zasypkę przepustu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 29.03.2013r.:

Roboty wykonywane w miesiącu marzec:
Roboty Drogowe i branżowe:
W m-cu marcu, po początkowym okresie sprzyjających warunków atmosferycznych nastąpił powrót warunków zimowych, co mocno ograniczyło postęp robót.

Roboty drogowe były prowadzone w zakresie:

 • roboty rozbiórkowe w miejscowości Police w km 34+330 – 34+500 str. prawa;
 • roboty brukarskie w miejscowości Police w km 34+330 – 34+500 str. prawa;
 • ustawienie krawężników na rondzie wlot A-L str. lewa;
 • roboty ziemne, humusowanie w km 30+046 – 32+300 str. P; 30+046 – 33+660 str. lewa;
 • wykonanie korytek ściekowych typu trójkątnego w km 30+807 – 30+911 str. prawa;

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • montaż wpustów na rondzie;
 • montaż dwóch studni przy ul. Kościuszki w Policach
 • próby szczelności kanalizacji na rondzie.

Branża elektryczna

 • budowa przepustu pod zjazdem z ronda.

Roboty Mostowe:

MOST na kanale rz. ŁARPI KM 34+028

 • Kosz gabionowy 1,0x1,0 m
 • Powłoka zasypywanych elementów betonowych
 • Wbicie ścianki szczelnej typu "Larsen" – stanowiącej podparcie skarpy nasypu ronda,
 • Wykonanie oczepu ścianki szczelnej jw.

MOST na rz. Gunica w km 29+960

 • Zbrojenie i deskowanie płyty pomostu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.04.2013r.:

Roboty wykonywane w miesiącu kwiecień:
Roboty Drogowe:

 • roboty ziemne w km 25+600 – 28+500 (wykopy, nasypy, zdjęcie warstwy humusu, humusowanie),
  - roboty rozbiórkowe w miejscowości Police ul. Kościuszki,
  - podbudowa pod zjazdy bitumiczne na całym odcinku,
  - roboty brukarskie w miejscowości Police ul. Kościuszki,
  - warstwa wyrównawczo-wiążąca w miejscowości Police ul. Kościuszki,

Rondo i pierścień ronda:

 • roboty rozbiórkowe,
 • profilowanie podłoża,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego,
 • podbudowa bitumiczna,
 • warstwa wiążąca,
 • wybruki na wyspach ronda,
 • nawierzchnia z kostki kamiennej – pierścień ronda

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa

 • przestawianie studzienek wpustów deszczowych w Policach;
 • kanalizacja deszczowa na ul. Kościuszki w Policach, studzienki i wpusty;
 • regulacja nowych i istniejących włazów studzienek.

Branża elektryczna

 • budowa przepustu pod zjazdem z ronda.

Roboty Mostowe:

MOST na kanale rz. ŁARPI KM 34+028

 • Wbicie ścianki szczelnej typu "Larsen" – pozostawionej

MOST na rz. Gunica w km 29+960 - strona północna

 • rozbiórka betonowego umocnienia nasypu,
 • roboty ziemne,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie zbrojenia,
 • montaż kotew kap chodnikowych,
 • wykonanie i montaż prefabrykowanych gzymsów z polimerobetonu,
 • krawężnik mostowy kamienny typ A, h=180 mm,
 • betonowanie (przyczółek, płyta przejściowa, płyta pomostu, kapa chodnikowa),
 • wykonanie odwodnienia (sączki i dreny),

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.05.2013r.:

Roboty wykonywane w miesiącu maj:
Roboty Drogowe:

 • roboty brukarskie w miejscowości Police ul. Kościuszki, Niekłończyca, Dębostrów
 • warstwa ścieralna w m Police ul. Kościuszki oraz na odcinku Jasienica-rondo

Rondo i pierścień ronda:

 • profilowanie podłoża,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego,
 • wybruki na wyspach ronda,
 • nawierzchnia z kostki kamiennej – pierścień ronda

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa

 • regulacja nowych i istniejących włazów studzienek.

Branża elektryczna

 • budowa przepustu pod zjazdem z ronda.

Roboty Mostowe:

MOST na rz. Gunica w km 29+960 - strona północna

 • wykonanie płyt przejściowych
 • układanie warstwy wiążącej i ścieralnej
 • roboty ziemne,

MOST na rz. Gunica w km 29+960 - strona południowa

 • rozbiórka płyty pomostu
 • roboty ziemne

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2013r.:

 

Roboty wykonywane w miesiącu czerwiec:
Roboty Drogowe i branżowe:
Roboty drogowe:

 • roboty brukarskie w m. Police ul. Kościuszki oraz w m. Dębostrów,
 • ścieki z 2 rzędów kostki kamiennej;
 • warstwa SMA na pozostałych odcinkach;

Roboty branżowe:
Kanalizacja deszczowa:

 • regulacje włazów i kratek pod masę (Niekłończyca - Jasienica);
 • kilka studni i wpustów na rondzie, które były możliwe do zrobienia;

Sieci elektroenergetyczne

 • układanie kabla oświetleniowego na rondzie;
 • stawianie fundamentów słupów oświetleniowych;

Telekomunikacja:

 • kanalizacja teletechniczna na rondzie,
 • przebudowa kolizji teletechnicznych,

Roboty Mostowe:
MOST GUNICA km 29+960 (połowa zachodnia mostu)

 • wykonanie zbrojenia,
 • beton klasy C25/30 (płyta pomostu),
 • beton klasy C12/15 w deskowaniu,
 • konstrukcje stalowe ze stali St3S z zabezpieczeniem antykorozyjnym i łącznikami (oparcie płyty przejściowej),

MOST ŁARPINA KM 34+028

 • montaż bariery stalowej ochronnej.
 • wykonanie fundamentu pod konstrukcję kładki; 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.07.2013r.:

Roboty wykonywane w miesiącu lipiec:

Roboty Drogowe i branżowe:

Roboty drogowe:

 • zakończenie wykonania zjazdów bitumicznych,
 • ścieżka rowerowa z masy bitumicznej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • montaż barier ochronnych stalowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa

 • regulacje włazów i kratek pod masę;

Sieci elektroenergetyczne

 • układanie kabla oświetleniowego na rondzie;
 • stawianie fundamentów słupów oświetleniowych;

Telekomunikacja

 • przebudowa kolizji teletechnicznych na moście Gunica,
 • układanie kanalizacji kablowej na rondzie,

Roboty Mostowe:

MOST GUNICA km 29+960

 • bariera ochronna,
 • bariera typu ochronna mocowana w cokołach betonowych lub wbijana,
 • balustrada z płaskowników BAL1.0 wg Katalogu Detali Mostowych,
 • bariera segmentowa typu U-12a,
 • warstwa wiążąca gr. 45 mm (asfalt twardolany),
 • warstwa ścieralna gr. 45 mm (mieszanka SMA),
 • powłoka epoksydowa kap gr. 5 mm,
 • nawierzchnia chodników na dojściach do obiektu z kostki betonowej w opornikach,
 • montaż balustrady przy istniejących schodach skarpowych

MOST ŁARPINA KM 34+028

 • kosze gabionowe 1,0x1,0 m, wraz wypełnieniem kamieniem,
 • umocnienie skarp nasypów przez obrukowanie kostką w obrzeżu betonowym.


 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.09.2013r.:

 

Zasadnicze prace związane z realizacją inwestycji zostały ukończone – Wykonawca zgłosił roboty do odbioru. Obecnie trwa procedura odbiorowa.


 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl