Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Dargomyśl – Chwarszczany

Tytuł projektu:

 •  

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Dargomyśl – Chwarszczany"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:

LIDER; Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.
PARTNER: Komplet Inwest Sp. j.
Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska Nieboj
ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.

Artykuł z dnia: 2018-01-22 12:08

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 11.12.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –1 923 911,06 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 17.07.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 19.12.2017 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej łącznej długości  ok. 2,36 km między miejscowościami Dargomyśl oraz Chwarszczany. Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej przebiegała będzie przez pierwsze 1,88 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127, oddzielona od nawierzchni drogi opaską z kostki kamiennej. Pozostały odcinek o długości 0,48 km wykonany z płyt granitowych, przebiegał będzie wzdłuż drogi gminnej w m. Chwarszczany.
Zakres robót obejmuje:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni z płyt żelbetowych,
 • rozbiórkę betonowych ścieków korytkowych,
 • rozbiórkę barier energochłonnych,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • nadbudowanie ścianki czołowej przepustu pod koroną drogi,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów,
 • wykonanie opaski z kostki kamiennej,
 • umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie, wraz z obsianiem trawą,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 02. 2018 r.

W miesiącu styczeń wykonano następujące roboty:

 • geodezyjne wytyczenie projektu w terenie,
 • inwentaryzacja drzew niezbędnych do wycinki.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 03. 2018 r.

W miesiącu luty wykonano następujące roboty:

 • wycinka drzew i krzewów.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 3. 04. 2018 r.

W miesiącu marzec wykonano następujące roboty:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 2. 05. 2018 r.

W miesiącu kwiecień wykonano następujące roboty:

 • wykonano koryto pod warstwy konstrukcyjne,
 • ustawianie krawężników,
 • układanie opaski z kostki kamiennej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 06. 2018 r.

W miesiącu maj wykonano następujące roboty:

 • usunięcie humusu,
 • układanie nawierzchni z płyt kamiennych,
 • przebrukowanie drogi z kamienia,
 • kontynuacja  wykonywania koryta,
 • podbudowy pod kostkę,
 • układanie obrzeży,
 • ustawianie krawężników,
 • układanie opasek z kostki kamiennej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 07. 2018 r.

W miesiącu czerwiec wykonano następujące roboty:

 • układanie nawierzchni z płyt kamiennych,
 • przebrukowanie drogi z kamienia,
 • kontynuacja  wykonywania koryta,
 • podbudowy z kruszywa,
 • układanie warstw bitumicznych,
 • układanie obrzeży,
 • ustawianie krawężników,
 • układanie opasek z kostki kamiennej.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1. 08. 2018 r.

W miesiącu lipiec wykonano następujące roboty:

 • układanie nawierzchni z płyt kamiennych,
 • przebrukowanie drogi z kamienia,
 • podbudowy z kruszywa,
 • układanie obrzeży,
 • ustawianie krawężników,

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 17. 08. 2018 r.

W miesiącu sierpniu wykonano następujące roboty:

 • zakończono układanie nawierzchni z płyt kamiennych,
 • zakończono przebrukowanie drogi z kamienia,
 • wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl