Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odcinek Łazy – Iwięcino

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odcinek Łazy – Iwięcino"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
DOMAR Kazimierz Domaracki
Tatów 3
76-039 Biesiekierz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Krzysztof Kisiel

Development Design Sp. z o.o.
ul. Kopernika 35A, 76-200 Słupsk

Artykuł z dnia: 2018-03-26 13:52

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 31.01.2017 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –4 724 256, 00 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 17.08.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 05.12.2017 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa drogi rowerowej łączącej miejscowości Łazy – Osieki – Iwięcino. Łączna długość trasy rowerowej wynosi ok. 6,47km. Składa się ona z dwóch odcinków: Łazy – Osieki ok. 2,27km oraz Osieki – Iwięcino ok. 4,20km.
Zakres robót obejmuje:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z tłucznia,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • lokalne wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów,
 • wykonanie miejsc odpoczynku,
 • umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.04.2018r.

Wykonawca na dzień 04.04.2018r. wykonał następujące roboty:

 • Wprowadzono czasową organizację ruchu na odc. 0+00 – 2+271,
 • Wykonanie rozbiórki krawężników oraz  krawędzi drogi powiatowej,
 • Obsadzenie krawężników  na odc. 0+00 – 2+271,
 • Ustawienie obrzeży na odc. 0+000 – 0+770

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.05.2018r.

Wykonawca na dzień 04.05.2018r. wykonał następujące roboty:

 • Wykonano wpusty krawężnikowe co 50m zapewniające odwodnienie nawierzchni drogi przyległej,
 • Rozłożona została geowłóknina,
 • Trwa ustawianie krawężników oraz obrzeży,
 • Udrożniono odkryte w tracie prowadzenia robót ziemnych przepusty pod drogą powiatową,
 • Zakończono formowanie nasypu pod konstrukcję drogi

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 06.06.2018r.

Wykonawca na dzień 06.06.2018r. wykonał następujące roboty (odc. Łazy - Osieki):

 • Wykonano podbudowę na całości odcinka,
 • Trwa wykonanie obmurówek wylotów przepustów pod zjazdami, w rowach oraz od strony drogi powiatowej,
 • Dostosowano wysokość chodnika istniejącego do wysokości ścieżki rowerowej,
 • Wykonano zjazdy z kostki betonowej

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 10.07.2018r.

Wykonawca na dzień 10.07.2018r. wykonał następujące roboty:

Odc. Łazy - Osieki

 • Zakończenie prac związanych z wykonaniem odwodnienia,
 • Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej,
 • Uzupełnienie ubytków przy krawędzi drogi powiatowej, wynikających z prowadzonych robót.

Odc. Osieki - Iwięcino

 • Wykonanie drenu francuskiego,
 • Wykonanie robót rozbiórkowych,
 • Rozpoczęcie robót pomiarowych oraz ziemnych,
 • Ustawienie krawężników oraz obrzeży wraz z wykonaniem ław fundamentowych.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 10.08.2018r.

Wykonawca na dzień 10.08.2018r. wykonał następujące roboty:

Odc. Osieki - Iwięcino

 • Kontynuacja prac w m. Rzepkowo,
 • Zakończenie robót ziemnych,
 • Wykonanie podbudowy na odc. Osieki – Rzepkowo oraz Rzepkowo - Iwięcino,
 • Rozpoczęcie robót brukarskich na zjazdach do posesji.

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 10.08.2018r.

Wykonawca na dzień 10.08.2018r. wykonał następujące roboty:

Odc. Osieki - Iwięcino

 • Kontynuacja prac w m. Rzepkowo,
 • Zakończenie robót ziemnych,
 • Wykonanie podbudowy na odc. Osieki – Rzepkowo oraz Rzepkowo - Iwięcino,
 • Rozpoczęcie robót brukarskich na zjazdach do posesji.

Odc. Łazy - Osieki

 • Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego

Odc. Osieki - Iwięcino

 • Wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej,
 • Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl