Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Siekierki – Trzcińsko- Zdrój ETAP I

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Siekierki – Trzcińsko- Zdrój ETAP I"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o. o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Kornel Suski

USŁUGI INŻYNIERSKIE KORNEL SUSKI
ul. Bandurskiego 95/18
71-685 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2018-05-16 11:39

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 27.03.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –12 187 119, 36 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.04.2018 rok.

Opis projektu:

,,Przedmiotem Zamówienia jest budowa drogi rowerowej przebiegającej przez gminy Cedynia oraz Moryń. Łączna długość trasy rowerowej wynosi ok. 20,87km.’’

Zakres robót obejmuje:

 • usunięcie krzewów,
 • całkowita rozbiórka jezdni dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych w obszarze przejazdu rowerowego,
 • remont obiektu inżynierskiego,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • lokalne wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej, zjazdów oraz skrzyżowań z drogami,
 • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
 • umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie,
 • miejscowe umocnienia dna rowów,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wykonanie oświetlenia drogowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Stan zaawansowania na dzień 23.05.2018 r.

Stan zaawansowania na dzień 23.05.2018r (Gmina Cedynia):

 • Zakończono prace geodezyjne,
 • Trwają roboty związane z wycinką krzewów,
 • Trwa wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

Stan zaawansowania na dzień 23.06.2018 r.

Stan zaawansowania na dzień 23.06.2018r. (Gmina Cedynia)

 • wytyczenie geodezyjne,
 • zakończenie robót związanych z wycinką krzewów,
 • zakończenie robót związanych z usunięciem warstwy humusu,
 • wyburzenie istniejącego wiaduktu w km. 1+580,
 • wykonanie wykopów na odcinku 7+500 do 1+600,
 • wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem na odc. 7+500 – 3+600,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej oraz ścieralnej na odc. 7+500 – 5+725,

Stan zaawansowania na dzień 23.06.2018r. (Gmina Moryń)

 • rozpoczęcie robót związanych z zdjęciem warstwy humusu i wykonaniem wykopów na odcinku 7+500 – 6+500
 • rozpoczęcie robót związanych z wycinką krzewów,

Stan zaawansowania na dzień 25.07.2018r. (Gmina Cedynia)

 • wytyczenie geodezyjne,
 • wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem na odc. 3+600 – 1+900,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej oraz ścieralnej na odc. 1+900 – 5+725,

Stan zaawansowania na dzień 25.07.2018r. (Gmina Moryń)

 • kontynuacja wycinki krzewów,
 • kontynuacja robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i wykonania wykopów na odc. 7+500 – 13+500,
 • wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem na odc. 7+500 – 10+500,
 • rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego na odc. 7+500 – 10+500.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl