Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Siekierki – Trzcińsko- Zdrój ETAP II

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Siekierki – Trzcińsko- Zdrój ETAP II"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o. o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Kornel Suski

USŁUGI INŻYNIERSKIE KORNEL SUSKI
ul. Bandurskiego 95/18
71-685 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2018-05-16 12:13

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 27.03.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –7 793 314, 69 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2018 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 06.04.2018 rok.

Opis projektu:

,,Przedmiotem Zamówienia jest budowa drogi rowerowej przebiegającej przez gminy Chojna oraz Trzcińsko- Zdrój. Łączna długość trasy rowerowej wynosi ok. 15,86km. ’’

Zakres robót obejmuje:

 • usunięcie krzewów,
 • całkowita rozbiórka jezdni dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych w obszarze przejazdu rowerowego,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • lokalne wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej, zjazdów oraz skrzyżowań z drogami,
 • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
 • umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie,
 • miejscowe umocnienia dna rowów,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Zaawansowanie na dzień 23.05.2018r (Gmina Trzcińsko- Zdrój):

 • Trwa karczowanie krzaków,
 • Trwa usuwanie warstwy humusu

Zaawansowanie na dzień 23.06.2018r (Gmina Trzcińsko- Zdrój):

Stan zaawansowania na dzień 23.06.2018r. (Gmina Chojna):

 • wytyczenie geodezyjne,
 • karczowanie krzewów, usunięcie humusu na odc. 24+200 – 25+500,
 • wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne ścieżki na odc. 24+000 – 26+800,

Stan zaawansowania na dzień 23.06.2018r. (Gmina Trzcińsko- Zdrój):

 • wytyczenie geodezyjne,
 • demontaż słupów żelbetowych,
 • usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów na odc. 36+628 – 32+900,-formowanie i zagęszczanie nasypów oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odc. 36+628 do 36+075,

Stan zaawansowania na dzień 25.07.2018r. (Gmina Chojna):

 • wytyczenie geodezyjne,
 • zakończenie karczowania krzewów,
 • wykonanie koryta wraz z profilowaniem, wykopów pod warstwy konstrukcyjne oraz rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego na odc. 24+200 – 29+350,
 • rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej na odc. 24+200 – 25+200,

Stan zaawansowania na dzień 25.07.2018r. (Gmina Trzcińsko- Zdrój):

 • wytyczenie geodezyjne,
 • zakończenie robót związanych z usunięciem warstwy humusu, wykonaniem wykopów oraz koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na odc. 31+000 – 32+900,
 • formowanie i zagęszczanie nasypów na odc. 32+000 do 36+075,
 • kontynuacja robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa na odc. 35+000 – 36+628

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl