Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno

Tytuł projektu:

"Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
Lider: PRD Nowogard S.A.,
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard
Partner: Mazur SPRI, Łozienica, ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
USŁUGI INŻYNIERSKIE KORNEL SUSKI
ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard

 

Artykuł z dnia: 2018-09-13 11:43

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 05.07.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –25 897 599, 73
 • planowana data zakończenia umowy - 30.09.2019 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 11.07.2018 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Jagiełły oraz ul. Dąbrowszczaków w m. Choszczno o łącznej długości ok. 2,22km (ul. Jagiełły 1,19 km, ul. Dąbrowszczaków 1,03 km).

Zakres robót obejmuje:

 • rozbiórkę budynku wolnostojącego,
 • roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze,
 • wykonanie robót nawierzchniowych,
 • budowa chodników,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • budowa zatok postojowych,
 • budowa/przebudowa zatok autobusowych,
 • budowa elementów spowalniających ruch (wysepki, azyle dla pieszych),
 • przebudowa istniejących zjazdów,
 • renowacja kanalizacji sanitarnej,
 • budowa/przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa/przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa linii energetycznych,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanalizacji kablowej,
 • przebudowa kabli telekomunikacyjnych,
 • wycinka drzew,
 • nasadzenia krzewów,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl