Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa DW 114 Brzózki – Trzebież (z ujęciem przejścia przez m. Brzózki i Warnołęka)

Tytuł projektu:

"Przebudowa DW 114 Brzózki – Trzebież (z ujęciem przejścia przez m. Brzózki i Warnołęka)"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum Firm:

Lider:
Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mieszka I 39
Partner:

Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k.
Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska Nieboj
Al. 11-go Listopada 91 K
66-400 Gorzów Wlkp

Artykuł z dnia: 2018-09-13 12:02

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 27.07.2018 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 35 295 211, 10 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.05.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 10.08.2018 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 od km 6+740,00 do km 8+752,62 oraz od km 10+915,00 do km 20+196,57 o łącznej długości ok. 11,30km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy wyrównawczej z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA),
 • wykonanie poszerzeń jezdni,
 • wykonanie wymian konstrukcji jezdni,
 • budowę chodników, zatok autobusowych,
 • przebudowę chodników i zatok autobusowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch,
 • budowę /przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę linii energetycznych,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę wodociągu,
 • przebudowę przepustów,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2018r.

W miesiącu wrzesień wykonano następujące roboty:

 • geodezyjne wytyczenie projektu w terenie,
 • przygotowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu,
 • inwentaryzacja drzew niezbędnych do wycinki,
 • rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów,
 • rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w m. Trzebież,
 • rozpoczęto prace związane z przebudową sieci teletechnicznej.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.11.2018r.

W miesiącu październik wykonano następujące roboty:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Trzebież,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa chodników i zjazdów w m. Trzebież,
 • wykonanie poszerzenia jezdni.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.12.2018r.

W miesiącu listopad wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Trzebież i Brzózki,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa chodników i zjazdów w m. Trzebież i Brzózki,
 • wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku szlakowym i w m. Trzebież,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Brzózki,
 • frezowanie nawierzchni,
 • rozpoczęto układanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.01.2019r.

W miesiącu grudzień wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Trzebież i Brzózki,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa chodników i zjazdów w m. Trzebież i Brzózki,
 • wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku szlakowym i w m. Trzebież,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Brzózki,
 • układanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.02.2019r.

W miesiącu styczeń wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Brzózki,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa chodników i zjazdów w m. Brzózki,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Brzózki,
 • budowa poboczy.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.03.2019r.

W miesiącu luty wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Brzózki i Warnołęka,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa chodników i zjazdów w m. Brzózki i Trzebież,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Brzózki,
 • budowa poboczy.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2019r.

W miesiącu marzec wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Brzózki i Warnołęka,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • budowa chodników i zjazdów w m. Brzózki i Trzebież,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Brzózki,
 • układanie warstwy podbudowy z kruszywa w m. Brzózki,
 • układanie podbudowy z betonu asfaltowego w m. Brzózki,
 • budowa poboczy.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.05.2019r.

W miesiącu kwiecień wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Warnołęka,
 • przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej,
 • roboty brukarskie w m. Brzózki i Trzebież,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • układanie warstwy podbudowy z kruszywa w m. Brzózki,
 • układanie podbudowy z betonu asfaltowego w m. Brzózki,
 • układanie warstwy wyrównawczo – wiążącej na odcinku Trzebież – Brzózki,
 • budowa poboczy.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.06.2019r.

W miesiącu maj wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Warnołęka,
 • przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej,
 • roboty brukarskie w m. Brzózki, Trzebież i Warnołęka,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • układanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m. Warnołęka,
 • układanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie w m. Warnołęka,
 • układanie warstwy wiążącej w m. Brzózki,
 • układanie warstwy ścieralnej na odcinku Trzebież – Brzózki,
 • budowa poboczy na odcinku Trzebież - Brzózki.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2019r.

W miesiącu czerwiec wykonano następujące roboty:

 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Warnołęka,
 • przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej,
 • roboty brukarskie w m. Brzózki, Trzebież i Warnołęka,
 • rozbiórka nawierzchni w m. Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • układanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m. Warnołęka,
 • układanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie w m. Warnołęka,
 • układanie warstwy wiążącej w m. Warnołęka,
 • budowa poboczy na odcinku Trzebież - Brzózki.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.08.2019r.

W miesiącu lipiec wykonano następujące roboty:

 • przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w m. Warnołęka,
 • roboty brukarskie w m. Brzózki i Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • układanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m. Warnołęka,
 • układanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie w m. Warnołęka,
 • układanie warstwy wiążącej w m. Warnołęka,
 • budowa poboczy na odcinku Trzebież - Brzózki.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.09.2019r.

W miesiącu sierpień wykonano następujące roboty:

 • przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w m. Warnołęka,
 • roboty brukarskie w m. Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • budowa poboczy na odcinku Trzebież – Brzózki,
 • rozpoczęto prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2019r.

W miesiącu wrzesień wykonano następujące roboty:

 • roboty brukarskie w m. Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • montaż oznakowania pionowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 04.11.2019r.

W miesiącu październik wykonano następujące roboty:

 • roboty brukarskie w m. Warnołęka,
 • ustawianie krawężników w m. Warnołęka,
 • układanie warstwy ścieralnej w m. Warnołęka,
 • montaż oznakowania pionowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 16.12.2019r.

W miesiącu listopad wykonano następujące roboty:

 • Zakończono roboty brukarskie,
 • Wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
 • Zakończono humusowanie z obsianiem trawą.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl