Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo etap I

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego  - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo etap I"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
TK-Projekt Tomasz Łapiński

ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin

 

Artykuł z dnia: 2020-02-13 13:40

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 06.12.2019 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 3 982 283, 10 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 17.12.2019 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w trzech gminach; Gminie Darłowo, Gminie Miasto Darłowo i Gminie Postomino.
W Gminie Darłowo do wykonania jest jeden odcinek inwestycyjny w m. Bukowo Morskie o długości ok. 0,46km oraz oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Gleźnówko – Dąbki oraz Darłowo – Wicie.
W Gminie Miasto Darłowo do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne. Pierwszy na ul. Mickiewicza i Sowińskiego o długości ok. 0,80km, drugi na ul. Morskiej o długości ok. 0,25km oraz oznakowanie całej trasy na terenie gminy.
W Gminie Postomino do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne w m. Marszewo i Złakowo, przebiegające po nieczynnych liniach kolejowych o łącznej długości ok. 1,56km oraz oznakowanie całej trasy przebiegającej przez Gminę.
 
Całkowita długość odcinków inwestycyjnych wynosi ok. 3,07 km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni, krawężników,
 • rozbiórkę wiaduktu,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • remont nawierzchni mostu,
 • przebudowę oświetlenia,
 • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 17.12.2019 roku:

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 02.04.2020 roku:

Bukowo Morskie: 

 • rozbiórka istniejącego chodnika,
 • rozbiórka krawężników i obrzeży,
 • przestawienie lamp kolidujących ze ścieżką.

Darłowo (Ul. Sowińskiego):

 • zdjęcie warstwy humusu,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • ułożenie przepustów.

Darłowo (Morska):

 • nie prowadzono robót.

Marszewo:

 • rozbiórka wiaduktu,
 • zdjęcie warstwy humusu.

Złakowo:

 • zdjęcie warstwy humusu.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2020r.:

Bukowo Morskie: 

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego,
 • wykonano renowację konstrukcji stalowej obiektu mostowego,
 • ułożono pomost drewniany na obiekcie mostowym.

Darłowo (Ul. Sowińskiego):

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego,
 • ułożono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.

Darłowo (Morska):

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego,
 • ułożono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej,
 • przestawiono kolidujące słupy oświetleniowe.

Marszewo:

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego.

Złakowo:

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2020r.:

 • zakończono prace na odcinkach inwestycyjnych,
 • ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome,
 • wykonano prace porządkowe.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl