Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II

Zadanie inwestycyjne
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II odc. Sulimierz – Mostkowo, Pełczyce – Płotno, przejście przez Barlinek

W dniu 18.06.2019r została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II odc. Sulimierz – Mostkowo, Pełczyce – Płotno, przejście przez Barlinek”

Wykonawcą zadania jest MALDROBUD Sp. z o. o. Sp. k. 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 43.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.06.2019r i Wykonawca przystąpił do realizacji.

W  ramach realizacji zadania zostaną wybudowane drogi rowerowe o łącznej długości ok. 8 km.

a)    budowa drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Płotno o dł. ok. 5,0 km
b)    budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz – Mostkowo o długości ok. 2,92 km
c)    budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Barlinek o dł. ok. 35m

Artykuł z dnia: 2020-03-06 11:55

Dokumentacja  fotograficzna  przed  rozpoczęciem  robót

 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31. 12. 2019 r.

  •  odcinek  Sulimierz – Mostkowo, roboty nierealizowane, planowane rozpoczęcie robót początek 2020r.
  • odcinek Barlinek, roboty nierealizowane,  planowane rozpoczęcie robót kwiecień 2020r.
  • odcinek Pełczyce  -  Płotno -  wykonawca realizował roboty ziemne, ścinanie i karczowanie drzew i krzewów, podbudowę z kruszywa wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwę wiążącą i ścieralną z mma, urządzenia do odwodnienia drogi - przepusty  oraz rowy przydrozne, inne.

Wykonano również nasypy skarp oraz częściowo humusowanie, nawierzchnie bitumiczne zrealizowano na ok. 95% zakresu prac odcinka.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30. 04. 2020 r.

Sulimierz -Mostkowo
na odcinku Sulimierz-Mostkowo wykonano wycinkę drzew i krzaków kolidujących z przebiegiem drogi rowerowej, prace związane z usunięciem humusu z pasa robót, roboty ziemne przy wykonywaniu koryta oraz zrealizowano warstwę stabilizacji gr 15 cm na długości ok. 90%  odcinka drogi rowerowej.    

Pełczyce - Płotno
na odcinku Pełczyce - Płotno wykonano wycinkę drzew i krzaków kolidujących z przebiegiem drogi rowerowej, wykonano prace związane z odhumusowaniem pasa robót, roboty ziemne przy wykonywaniu koryta,  warstwy konstrukcyjne z kruszywa niezwiązanego, oraz warstwy nawierzchni bitumicznej na długości ok. 99%.

Barlinek
Wykonawca zaplanował realizację robót na obszarze Barlinka od maja 2020r.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl