Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo etap II

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego  - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo etap II"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
TK-Projekt Tomasz Łapiński

ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin

 

Artykuł z dnia: 2020-03-13 12:40

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 09.01.2020 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 2 704 808, 50 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 31.08.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 17.01.2020 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w pięciu gminach; Gminie Kołobrzeg, Gminie Miasto Kołobrzeg, Gminie Ustronie Morskie, Gminie Mielno oraz Gminie Sianów.
W Gminie Kołobrzeg do wykonania jest oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Dźwirzyno-Kołobrzeg.
W Mieście Kołobrzeg do wykonania jest oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku
Dźwirzyno-Kołobrzeg oraz Kołobrzeg-Gąski.
W Gminie Ustronie Morskie do wykonania są trzy odcinki inwestycyjne w mieście Ustronie Morskie: pierwszy wzdłuż plaży o dł. ok 0,37km, drugi od drogi dojazdowej amfiteatru do ul. Granicznej o dł. ok. 0,21km, trzeci wzdłuż ul. Wojska Polskiego o dł. 91m oraz oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Kołobrzeg-Gąski.
W Gminie Mielno do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne: pierwszy na wale przeciwpowodziowym w miejscowości Mielno o dł. ok 0,38km, drugi w obrębie ronda w miejscowości Łazy o dł. ok 60m oraz oznakowanie istniejącej trasy rowerowej od skrzyżowania z ul. 1-go Maja w Mielnie do Łaz.
W Gminie Sianów do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne: pierwszy wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Osieki o dł. ok 0,23km, drugi w miejscowości Iwięcino o dł. ok 0,14km oraz oznakowanie istniejącej trasy rowerowej od m. Osieki do Glęźnówka.
 
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni, krawężników,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,
 • budowę kładek,
 • wykonanie zabudowy istniejącego rowu,
 • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 17.01.2020 roku:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.04.2020r.:

Ustronie Morskie:

 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórka nawierzchni, obrzeży i krawężników,
 • ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa,
 • ustawianie obrzeży,
 • ułożenie ścieku.

Łazy:

 • zdjęcie warstwy humusu.

Osieki:

 • rozbiórka nawierzchni, krawężników, obrzeży i ogrodzeń,
 • ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa.

Iwięcino:

 • zdjęcie warstwy humusu,
 • wykonanie przepustu,
 • wykonanie nasypów,
 • ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2020r.:

Ustronie Morskie:

 •  wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego,
 • ułożono nawierzchnię z płytek betonowych.

Łazy:

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego,
 • ułożono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.

Osieki:

 • ułożono podbudowę z kruszywa łamanego,
 • przestawiono istniejące ogrodzenia.

Iwięcino:

 • wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2020r.:

 • zakończono prace na odcinkach inwestycyjnych,
 • ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome,
 • wykonano prace porządkowe.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl