Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa drogi rowerowej – Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko – niemiecki produkt turystyczny

Tytuł projektu:

"Budowa drogi rowerowej – Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko – niemiecki produkt turystyczny"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
KD Inżynieria Sp. z o.o.

ul. 26 kwietnia,81A/20, 71-126 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2020-03-27 12:31

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 13.01.2020 rok
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 6 921 080, 91 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 30.98.2020 rok
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 24.01.2020 rok.

Opis projektu:

Budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego długości około 14,66 km. Projekt podzielony jest na dziesięć odcinków ( pięć inwestycyjnych i pięć do oznakowania szlaków rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych). Odcinki inwestycyjne o długości około 6,42 km i odcinki do oznakowania o długości około 8,24 km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie robót ziemnych- wykopów i nasypów,
 • remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów
 • budowa kładki rowerowej,
 • ustawienie barier zabezpieczających,
 • humusowanie wraz z obsianiem trawą,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • usunięcie kolizji energetycznych

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy:

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl