Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II przejście przez Pełczyce

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II przejście przez Pełczyce"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Maldrobud Sp. z.o.o.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
NBQ SP. Z O.O.

ul. T.A. Wendy 10C, 70-655 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2020-08-28 10:44

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 24.06.2020 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 1 457 214, 97 zł
 • planowana data zakończenia umowy - 15.10.2020 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 02.07.2020 r.


Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Bolesława Chrobrego, w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Parkowej, wzdłuż ul. Starogrodzkiej oraz oznakowanie trasy w m. Pełczyce.

Na pierwszym odcinku wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w m. Pełczyce do wykonania jest przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej o długości 109,85m.
Na drugim odcinku w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Parkowej w m. Pełczyce do wykonania jest budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kruszywa o długości 182,98m.
Na trzecim odcinku nieinwestycyjnym o długości 902m, przebiegającym po ul. Jeziornej, Armii Polskiej i Zamkowej przewiduje się wykonanie jedynie oznakowania trasy rowerowej.
Na czwartym ostatnim odcinku wzdłuż ul. Starogrodzkiej do wykonania jest budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej o długości 634,75m

Całkowita długość odcinków inwestycyjnych wynosi ok. 0,93 km, natomiast długość odcinka do oznakowania wynosi ok. 0,90km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wycinka krzaków,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni, krawężników, ogrodzeń,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,
 • wydłużenie istniejącego przepustu,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowę oświetlenia,
 • budowę oświetlenia przejścia dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 02.07.2020 roku:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30,09.2020r.:

Ul. Chrobrego:

 • wykonano rozbiórkę starego chodnika,
 • ustawiono krawężniki i obrzeża,
 • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Park:

 • wykonano koryto pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • ykonano humusowanie i umocnienie skarp.

Ul. Starogrodzka:

 • rozpoczęto prace związane ze zdjęciem warstwy humusu,
 • rozpoczęto prace związane z usunięciem kolizji z sieciami teletechnicznymi i elektrycznymi,
 • wykonano prace związane z przedłużeniem przepustu.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 16,12.2020r.:

Ul. Chrobrego:

 • wykonano warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo - rowerowego
 • ustawiono oznakowanie pionowe.

Park:

 • ykonano humusowanie i umocnienie skarp.
 • ustawiono oznakowanie pionowe.

ul. Starogrodzka:

 •  wykonano warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo – rowerowego,
 • wykonano humusowanie i umocnienie skarp,
 • wykonano oznakowanie poziome,
 • ustawiono oznakowanie pionowe.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl