Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego  - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo etap II"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
ZUBWIT RESKO sp. z o.o. sp.k.
ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
R.D.J – Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo Robert

Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo

 

Artykuł z dnia: 2020-09-24 11:28

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 27.07.2020 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 5 999 344,89 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 15.06.2021 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 30.07.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w czterech gminach; Gminie Międzyzdroje, Gminie Dziwnów, Gminie Rewal oraz Gminie Trzebiatów.
W Gminie Międzyzdroje należy wybudować odcinek ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim dł. ok. 2,5km o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego.
W Gminie Dziwnów do wykonania jest remont drogi leśnej od Łukęcina w kierunku Pobierowa o dł. ok. 1km polegający na  uzupełnieniu ubytków kruszywem.
W Gminie Rewal do wykonania są następujące roboty:

 • remont drogi leśnej od Łukęcina w kierunku Pobierowa o dł. ok. 450m polegający na uzupełnieniu ubytków kruszywem,
 • budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Pustkowo o dł. ok 902m o nawierzchni bitumicznej,
 • budowa ścieżki rowerowej od m. Rewal do Niechorza o dł. ok 2 km o nawierzchni bitumicznej wraz z budową oświetlenia,
 • remont drogi leśnej w okolicach m. Pogorzelica o nawierzchni z płyt betonowych na dł. ok 50m oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na całej długości trasy rowerowej w w/w Gminie wraz z obniżeniem krawężnika w miejscowości Rewal na skrzyżowaniu ul. Klifowej i Łokietka.
W Gminie Trzebiatów należy wybudować odcinek ścieżki przy drodze leśnej od punktu widokowego na plaży w kierunku Mrzeżyna dł. ok 720m o nawierzchni z kruszywa związanego lepiszczem ekologicznym, a także oznakować trasę rowerową na całej długości szlaku rowerowego w w/w Gminie.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
 • ścinanie drzew z karczowaniem pni,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • demontaż starego i budowę nowego oświetlenia,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,
 • wykonanie robót cząstkowych i remontów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • roboty wykończeniowe – humusowanie, sadzenie drzew i montaż elementów małej architektury.

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 30.07.2020 r.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl