Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI odcinek Trzcińsko Zdrój - Myślibórz

 

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej.
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych.
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie.
Partnerzy: Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Myślibórz.
Wartość całkowita projektu: 7 455 234,78 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 580 171,48 zł
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 744 022,83 zł


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Maldrobud Sp. z.o.o.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA Projekt Łukasz Szawaryński

ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2020-12-10 12:30

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 23.11.2020 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 6 881 711, 23 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 30.09.2021 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 02.12.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w dwóch gminach; Gminie Trzcińsko Zdrój i Myślibórz.
Do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice o dł. 4,06km oraz odcinek Dobropole – Pniów o dł. 4,71km. Dodatkowo są dwa odcinki tylko do oznakowania, pierwszy na odcinku Góralice – Dobropole o długości ok. 6,09km, drugi odcinek Pniów – Nawrocko o długości ok. 5,61km. Ponadto w m. Pniów projekt przewiduję przebudowę drogi gminnej o dł. 0,16km
Całkowita długość odcinków inwestycyjnych wynosi ok. 8,93 km a odcinków do oznakowania ok. 11,70km.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórkę nawierzchni, krawężników, torowiska kolejowego, słupów żelbetowych,
 • rozbiórkę mostu,
 • budowę/przebudowę przepustów,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,
 • sadzenie drzew,
 • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 02.12.2020 roku:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.04.2021 roku:

W pierwszym kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

 • Wycinka drzew i krzewów,
 • Zdjęcie warstwy humusu na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice oraz Dobropole – Pniów,
 • Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice oraz Dobropole – Pniów,
 • Przebudowa przepustów ( od P2 do P6) na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.07.2021 roku:

W drugim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

 • Wykonano korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice oraz Dobropole – Pniów,
 • Wykonano podbudowy oraz warstwy bitumiczne na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice,
 • Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podbudowy oraz warstw bitumicznych na odcinku Dobropole – Pniów,
 • Wykonano przebudowę przepustu P1 na odcinku Trzcińsko Zdrój – Góralice.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.10.2021r.:

W trzecim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

     •   Wykonano warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej,
     •   Przebudowano przepusty od P1 do P6 na pierwszym odcinku przebiegającym wzdłuż drogi krajowej
     •   Wykonano pobocza,
     •   Wykonano zjazdy indywidualne,
     •   Wykonano humusowanie skarp,
     •   Wykonano nasadzenia drzew,
     •   Ustawiono oznakowanie pionowe,
     •   Wykonano oznakowanie poziome.


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl