Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnice etap I)

Tytuł projektu:

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnice etap I)"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Usługi Inżynierskie Kornel Suski

ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard

 

Artykuł z dnia: 2021-07-01 13:51

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 09.04.2021 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 13 983 889, 99 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 31.05.2022 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 20.04.2021 r.

Opis projektu:

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 111 w m. Stepnica o długości około 2,62 km na odcinku od km 0+575,70 do km 3+194,82. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, obecnie realizowany jest Etap I.
Zakres prac obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • rozbiórka budynku,
 • poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę miejsc parkingowych i zatok autobusowych
 • budowę skrzyżowania typu rondo
 • przebudowę istniejących przepustów
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego
 • przebudowę sieci energetycznej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 18.12.2020 roku:

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2021 r.

W drugim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty: 

 • Wycinka drzew i krzewów (z wyjątkiem drzew gdzie znajdują się gniazda)
 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży
 • Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach
 • Rozebranie warstwy bitumicznej jezdni po prawej str. w km 0+600-1+500
 • Wykonano krawężniki i obrzeża ścieżki rowerowej w km 1+750-1+900
 • Został wykonany nasyp pod ścieżkę rowerową w km 1+550-1+900, 2+950-3+190
 • Została wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku D71-D80 D88-D92, D96-D98 D101-D107
 • Został ustawiony separator Sep5
 • Wykonano gazociąg w km 0+605 oraz 0+652
 • Została wykonana kanalizacja teletechniczna od studni T23 do T29

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl