Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (odc. Rakowo-Borne Sulinowo)

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (odc. Rakowo-Borne Sulinowo)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
MARBRUK Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
MILAG Michał Łaga

Żółte nr 27, 78-500 Drawsko Pomorskie

 

Artykuł z dnia: 2022-01-10 11:40

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej;
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych;
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie;
Partner: Gmina Borne Sulinowo;
Wartość całkowita projektu: 6.662.178 zł.
Kwalifikowalne wydatki projektu: 6.651.560 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5.441 126 zł.
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 273 796 zł.

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

     •    data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 10.12.2021r.
     •    wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 5 892 351,24 zł
     •    planowana data zakończenia umowy - 06.10.2022r.
     •    data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 20.12.2021r.

Opis projektu:

„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (odc. Rakowo-Borne Sulinowo)”
Zadanie polega na budowie oraz oznakowaniu ścieżki rowerowej na odcinku Rakowo - Borne Sulinowo oraz przebudowie chodnika na ciągu pieszo-rowerowy w miejscowości Łubowo. Odcinek inwestycyjny wynosi ok. 10 km. Zakres prac będzie obejmował m.in. remont mostu kolejowego nad rzeką Piława.

Zakres prac obejmuje:

     •    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
     •    roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
     •    remont mostu kolejowego,
     •    przebudowę chodnika na ciąg P-K w m. Łubowo,
     •    budowę nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
     •    montaż drewnianych balustrad w okolicach mostu kolejowego,
     •    wykonanie schodów terenowych,
     •    wbudowanie pętli indukcyjnej zliczającej ilość rowerzystów,
     •    wykonanie na sadzeń drzew i krzewów.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.06.2022r:

W drugim kwartale 2022r. wykonano następujące roboty:

 • Wykarczowano i usunięto drzewa i krzewy
 • Usunięto warstwę humusu w km 4+000 do km 9+120
 • Wykonano nasyp pod ścieżką rowerową w km 4+100 do km 9+120
 • Ułożono podbudowę z kruszywa C90/3 od km 5+400 do km 9+120
 • Wykonano prace brukarskie w km 9+136 do km 9+553
 • Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w km 7+670 do  8+720

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.09.2022r:

W trzecim kwartale 2022r. wykonano następujące roboty:

 • Usunięto warstwę humus w km 0+000 – 4+000;
 • Wykonano nasyp pod ścieżkę rowerową w km 0+000 – 4+000;
 • Ułożono podbudowę z kruszywa C90/3 w km 0+000 – 5+400;
 • Wykonano warstwę wiążącą na całym odcinku przy DK 20;
 • Wykonano warstwę ścieralną na całym odcinku przy DK 20;
 • Rozpoczęto renowację mostu nad Piławą;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.12.2022r:

W czwartym kwartale 2022r. wykonano następujące roboty:

 • Na odcinku od 0+000 – 9+120 ułożono warstwę wiążącą;
 • Zakończono prace brukarskie na całym odcinku od Łubowa do Bornego Sulinowa;
 • Zakończono renowację mostu nad rz. Piława;
 • Zakończono proces adaptacyjny mostu na kładkę pod ciąg pieszo-rowery nad rz. Piława;
 • Dokonano nasadzeń zastępczych drzew i krzewów;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 17.05.2023r:

Od początku roku do połowy maja 2023 r. wykonano następujące roboty:

 • Na odcinku od 0+000 – 9+120 ułożono warstwę ścieralną;
 • Zahumusowano i obsiano pobocza, skarpy oraz tereny zielone;
 • Zakończono układanie poboczy na całym odcinku od Łubowa do Bornego Sulinowa;
 • Zakończono oznakowanie poziome i pionowe;
 • W dniu 28.04.2023r. Wykonawca usunął wszystkie usterki i zakończył roboty.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl