Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II

 

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
PRD Nowogard S.A.
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA Projekt Łukasz Szawaryński

ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2022-01-10 13:09

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu: 8 730 290,17 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 8 677 223,57 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 507 917,64 zł
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 867 722,35 zł

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 10.12.2020 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 7 038 081,29 zł.
Planowana data zakończenia umowy – 06.10.2022 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 15.12.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w gminach; Stepnica, Goleniów, Kołbaskowo, Widuchowa, Trzcińsko – Zdrój i Dębno.
Do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne wzdłuż DW 111 w miejscowości Krępsko i Kąty o dł. 4,22km, jeden odcinek inwestycyjny wzdłuż DW 120 w m. Gryfino o dł. 2,28km oraz dwa odcinki inwestycyjne w Lubczynie o dł. 0,18km. Dodatkowo zostaną oznakowane odcinki: Czarnocin – Stepnica, Stepnica – Modrzewie,  Szczecin – Rosówek, Trzcińsko – Zdrój – Dębno i Dębno – Dargomyśl.

Całkowita długość odcinków inwestycyjnych wynosi ok. 6,68 km, a odcinków do oznakowania ok. 64,92 km.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

  • usunięcie drzew i krzewów;
  • zdjęcie warstwy humusu;
  • rozbiórkę nawierzchni, krawężników;
  • przebudowę przepustów;
  • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów;
  • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej;
  • sadzenie drzew;
  • ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch;
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 15.12.2022 r.:


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2022 r.:

W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•    prace przygotowawcze – geodezyjne wytyczenie elementów projektu w terenie;
•    inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki;
•    wycinka drzew i krzewów;
•    zdjęcie warstwy humusu wzdłuż DW111;
•    korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wzdłuż DW111;
•    wykonanie ścieku korytkowego wzdłuż DW111;
•    ustawianie krawężników wzdłuż DW120;
•    układanie podbudowy z kruszywa wzdłuż DW120;


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2022 r.:

W drugim kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•    korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wzdłuż DW111;
•    układanie podbudowy z kruszywa wzdłuż DW111;
•    układanie warstw bitumicznych (wiążąca i ścieralna) wzdłuż DW111
•    roboty brukarskie wzdłuż DW111;
•    wykonanie ścieku korytkowego wzdłuż DW111;
•    rozpoczęto prace związane z humusowaniem poboczy;
•    rozpoczęto prace związane z miejscowym przełożeniem nawierzchni DW120
•    wykonano podbudowę z kruszywa wzdłuż DW120
•    układanie warstw bitumicznych(wiążąca i ścieralna) wzdłuż DW120


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2022 r.:

W trzecim kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•    korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wzdłuż DW111,
•    układanie podbudowy z kruszywa wzdłuż DW111,
•    przebudowa przepustów pod DW 111,
•    układanie warstw bitumicznych (wiążąca i ścieralna) wzdłuż DW111,
•    wykonanie poszerzeń jezdni przed i za m. Kąty,
•    kontynuowano roboty brukarskie wzdłuż DW111,
•    kontynuowano prace związane z humusowaniem poboczy,
•    zakończono prace związane z miejscowym przełożeniem nawierzchni DW120,
•    rozpoczęto prace związane z montażem oznakowania pionowego – odcinki do oznakowania.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 05.12.2022r.:

W czwartym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•    zakończono układanie podbudowy z kruszywa wzdłuż DW111,
•    zakończono przebudowę przepustów pod DW 111,
•    zakończono układanie warstw bitumicznych (wiążąca i ścieralna) wzdłuż DW111 oraz w m. Lubczyna,
•    zakończono wykonanie poszerzeń jezdni przed i za m. Kąty,
•    zakończono roboty brukarskie wzdłuż DW111,
•    zakończono prace związane z humusowaniem poboczy,
•    zakończono prace związane z montażem oznakowania pionowego oraz wykonaniem oznakowania poziomego,
•    wykonano nasadzenia drzew.


 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl