Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)

 

Tytuł projektu:

"Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.


Cel projektu:
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum m. Gryfice
Planowane efekty:
Budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie.
Wartość całkowita projektu:
61 758 080 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
46 159 897 zł
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa:
5 430 576 zł


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
MILAG Michał Łaga

Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie

 

Artykuł z dnia: 2022-03-04 12:55

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 18.12.2019 r.
•    Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 53.882.115,81 zł
•    Planowana data zakończenia umowy – 31.08.2021 r.
•    Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 17.12.2019 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia miasta Gryfice o długości około 4,4 km łączącego drogę wojewódzką nr 110 i 105.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    wykonanie po nowym śladzie odcinka drogi szer. 7m o nawierzchni bitumicznej,
•    budowę dwóch skrzyżowań typu rondo przy DW 110 i DW 109,
•    budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3114Z i drogą wojewódzką nr 105,
•    budowę wiaduktu drogowego nad linią PKP,
•    budowę mostu nad rzeką Rega,
•    lokalnie budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej,
•    budowę przepustów,
•    budowę zbiorników odparowująco-rozsączających,
•    budowę dróg dojazdowych do zbiorników odparowująco-rozsączających,
•    budowę kanalizacji deszczowej,
•    budowę oświetlenia drogowego,
•    przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej,
•    wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2020:

W miesiącach styczeń-marzec wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze – 96%,
•    Wycinka drzew – 80%,
•    Roboty ziemne – 13%,
•    Usunięcie kolizji WN, SN i NN – 12%,
•    Roboty melioracyjne – 93%.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2020:

W miesiącach kwiecień-czerwiec wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze – 100%,
•    Wycinka drzew – 100%,
•    Roboty ziemne – 65%,
•    Odwodnienie – 90%,
•    Zbiorniki – 33%,
•    Usunięcie kolizji wod.-kan. – 100%,
•    Usunięcie kolizji WN, SN i NN – 90%,
•    Budowa kanalizacji deszczowej – 23%,
•    Usunięcie kolizji teletechnicznych – 98%,
•    Roboty melioracyjne – 100%,
•    Most na rzece Rega – 12%.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2020:

W miesiącach lipiec-wrzesień wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze – 100%,
•    Wycinka drzew – 100%,
•    Roboty ziemne – 82%,
•    Odwodnienie – 91%,
•    Zbiorniki – 48%,
•    Usunięcie kolizji wod.-kan. – 100%,
•    Usunięcie kolizji WN, SN i NN – 96%,
•    Budowa kanalizacji deszczowej – 26%,
•    Usunięcie kolizji teletechnicznych – 100%,
•    Roboty melioracyjne – 100%,
•    Most na rzece Rega – 22%,
•    Wiadukt nad linią kolejową – 23%.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.01.2021:

W miesiącach październik-grudzień wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze – 100%,
•    Wycinka drzew – 100%,
•    Roboty ziemne – 95%,
•    Odwodnienie – 91%,
•    Zbiorniki – 85%,
•    Jezdnia – 52%,
•    Oznakowanie stałe – 0,5%,
•    Roboty wykończeniowe – 43%,
•    Usunięcie kolizji wod.-kan. – 100%,
•    Usunięcie kolizji WN, SN i NN – 100%,
•    Budowa kanalizacji deszczowej – 35%,
•    Usunięcie kolizji teletechnicznych – 100%,
•    Roboty melioracyjne – 100%,
•    Oświetlenie i zasilanie – 28%,
•    Most na rzece Rega – 82%,
•    Wiadukt nad linią kolejową – 48%.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2021:

W miesiącach styczeń-marzec wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze – 100%,
•    Wycinka drzew – 100%,
•    Roboty ziemne – 95%,
•    Odwodnienie – 92%,
•    Zbiorniki – 100%,
•    Jezdnia – 56%,
•    Oznakowanie stałe – 0,5%,
•    Roboty wykończeniowe – 46%,
•    Usunięcie kolizji wod.-kan. – 100%,
•    Usunięcie kolizji WN, SN i NN – 100%,
•    Budowa kanalizacji deszczowej – 95%,
•    Usunięcie kolizji teletechnicznych – 100%,
•    Roboty melioracyjne – 100%,
•    Oświetlenie i zasilanie – 100%,
•    Most na rzece Rega – 85%,
•    Wiadukt nad linią kolejową – 60%.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2021:

W miesiącach kwiecień-czerwiec wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze – 100%,
•    Wycinka drzew – 100%,
•    Roboty ziemne – 99%,
•    Odwodnienie – 100%,
•    Zbiorniki – 100%,
•    Jezdnia – 100%,
•    Oznakowanie stałe – 95%,
•    Roboty wykończeniowe – 80%,
•    Usunięcie kolizji wod.-kan. – 100%,
•    Usunięcie kolizji WN, SN i NN – 100%,
•    Budowa kanalizacji deszczowej – 100%,
•    Usunięcie kolizji teletechnicznych – 100%,
•    Roboty melioracyjne – 100%,
•    Oświetlenie i zasilanie – 100%,
•    Most na rzece Rega – 96%,
•    Wiadukt nad linią kolejową – 100%.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl