Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego

 

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
KRISTONE Krystian Suda
Karczewie 8, 72-310 Płoty

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
KD Inżynieria Sp. z o.o.

ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2022-03-29 12:56

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej.
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie.
Partnerzy: Gmina Wolin.

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 03.03.2021 rok
•    wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) - 5 417 976,18 zł
•    planowana data zakończenia umowy – 30.09.2021 rok
•    data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 30.07.2020 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, remont i oznakowanie drogi rowerowej o łącznej długości ok. 12,83 km między miejscowościami Łubczewo, Recław i Wolin.

Zakres robót obejmuje:
•    usunięcie drzew i krzewów,
•    zdjęcie warstwy humusu,
•    rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych,
•    wykonanie robót ziemnych - wykopów i nasypów,
•    oczyszczenie i regulacja istniejących płyt betonowych,
•    wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów,
•    ustawienie barier zabezpieczających i słupków drewnianych,
•    wykonanie poboczy z kruszywa,
•    humusowanie wraz z obsianiem trawą,
•    wykonanie ścieków z kostki kamiennej i z elementów prefabrykowanych,
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
•    usuniecie kolizji energetycznych,

Stan budowy na dzień 31.08.2021 r.

Stan budowy na dzień 31.11.2021 r.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl