Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek etap I

Tytuł projektu:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu: 37 236 774 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 34 481 188 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 3 629 599 zł

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Polbud-Pomorze Sp. z o.o.
Łącko 18, 88-170 Pakość

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Konsorcjum firm:

TK Projekt Tomasz Łapiński
ul. Morska 99B/8, 75-217 Koszalin


DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
Ul. Sosnowa 6/f, 71-468 SzczecinArtykuł z dnia: 2022-04-11 14:25

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 02.02.2021 r.
•    Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 28.184.498,25 zł.
•    Planowana data zakończenia umowy – 30.06.2022 r.
•    Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 04.02.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplinek o długości około 8,17 km.    

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
•    roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
•    ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0m,
•    regulację poboczy,
•    wykonanie konstrukcji jezdni,
•    korektę łuków uwzględniająca poprawę płynności ruchu i widoczności,
•    przebudowę skrzyżowań, zjazdów, włączeń dróg,
•    przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
•    przebudowę istniejących zatok autobusowych i postojowych,
•    odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,
•    przebudowę, budowę przepustów pod zjazdami i pod drogą,
•    przebudowa i rozbudowa istniejącego oświetlenia,
•    wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
•    montaż tymczasowych i stałych płotków ochronno-naprowadzających dla płazów.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.04.2021 r.

W pierwszym kwartale 2021 r. wykonano:
•    wycinkę drzew;
•    rozbiórkę nawierzchni bitumicznych;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.07.2021 r.

W drugim kwartale 2021 r. wykonano:
•    roboty ziemne;
•    roboty rozbiórkowe;
•    montaż przepustów;
•    poszerzenia;
•    warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
•    budowa chodnika;
•    ustawienie tymczasowych płotków dla płazów;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.10.2021 r.

W trzecim kwartale 2021 r. wykonano:
•    roboty ziemne;
•    roboty rozbiórkowe;
•    montaż przepustów;
•    poszerzenia;
•    warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
•    budowa chodnika;
•    budowa zatok autobusowych;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.01.2022 r.

W czwartym kwartale 2021 r. wykonano:
•    roboty ziemne;
•    roboty rozbiórkowe;
•    montaż przepustów;
•    poszerzenia;
•    warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.04.2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano:
•    roboty ziemne;
•    palisadę z pali CFA;
•    wzmocnienie konstrukcji palami przemieszczeniowymi;
•    poszerzenia;
•    warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.07.2022 r.

W drugim kwartale 2022r. wykonano:
•   Wymianę gruntu wraz z warstwa podbudowy w km 67+400-67+520;
•   Materac z warstwa podbudowy w km 68+400-68+550
•   Ułożono wszystkie warstwy bitumiczne (podbudowy, warstwy wiążące i ścieralne);
•   Ustawiono oznakowanie poziome;
•   Wykonano profilację skarp, poboczy i rowów;
•   Zamontowano wszystkie wpusty deszczowe;
•   Kontynuowanie zabruków z kostki kamiennej na poszerzeniach i na przepustach;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.10.2022 r.

W trzecim kwartale 2022r. wykonano:
•    zabruki z kostki kamiennej na poszerzeniach i na przepustach;
•    montaż oznakowania pionowego i poziomego;
•    montaż elementów BRD;
•    montaż płotków dla płazów;

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl