Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V (odc. Ina-Kozy, Drawsko Pom. – Zarańsko)

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V, odcinek Ina-Kozy, Drawsko Pom. – Zarańsko;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu:
8 890 507,10 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
6 592 880,32 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa:
879 050,70 zł

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

 

Wykonawca:
POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

 

Zarządzający projektem:
MILAG Michał Łaga

Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
 

Artykuł z dnia: 2022-05-17 11:01

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 14.09.2020 r.
•    Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 6.706.448,33 zł
•    Planowana data zakończenia umowy – 31.07.2021 r.
•    Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 17.09.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg rowerowych o łącznej długości ok. 7,8km. Składa się ona z dwóch odcinków inwestycyjnych:
- budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy o dł. ok 3,35 km,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie - Zarańsko o dł. 4,45 km.
    Dodatkowo wykonane zostało oznakowanie trasy rowerowej przebiegającej od rzeki Ina do m. Kozy na długości ok. 16,43 km.

Zakres robót obejmuje:
•   
usunięcie drzew i krzewów,
•    rozbiórki nawierzchni,
•    wykonanie robót ziemnych,
•    wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów,
•    przebudowanie skrzyżowań z drogami gminnymi,
•    wykonanie poboczy ścieżki rowerowej,
•    wykonanie zatok autobusowych i zatoki parkingowej,
•    budowa nowych i udrożnienie istniejących przepustów,
•    przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych,
•    likwidacja kolizji z siecią SN,
•    doświetlenie przejść dla pieszych,
•    zabezpieczenie elementów infrastruktury podziemnej,
•    wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
•    odcinkowe zabezpieczenie ruchu rowerowego barierami,
•    zadrzewienia i nasadzenia.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2021 r.

W miesiącach styczeń-marzec wykonano następujące roboty:
•    Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•    Wycinka drzew,
•    Usunięcie humusu,
•    Roboty rozbiórkowe,
•    Ustawienie obrzeży, krawężników, wykonanie chodników

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.07.2021 r.

W miesiącach kwiecień-czerwiec wykonano następujące roboty:
•  
  Usunięcie humusu,
•    Wykonanie nasypów,
•    Roboty rozbiórkowe,
•    Roboty brukarskie,
•    Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
•    Wykonanie warstwy podbudowy,
•    Ułożenie warstwy wiążącej,
•    Ułożenie warstwy ścieralnej

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2021 r.

W miesiącach lipiec-wrzesień wykonano następujące roboty:
•    Roboty brukarskie,
•    Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
•    Wykonanie warstwy podbudowy,
•    Ułożenie warstwy wiążącej,
•    Ułożenie warstwy ścieralnej

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl