Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125

Tytuł projektu:

"Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

 

Wykonawca:
MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz     

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Komplet Inwest Granops Prażanowski sp.k.
ul. Małorolnych 25
66-400 Gorzów Wlkp.    

 

Artykuł z dnia: 2022-07-25 13:46

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 31.05.2022 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 9 565 669,58 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 26.04.2023 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 13.06.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przejścia przez m. Klępicz o długości 1,18km.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wycinkę krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • usunięcie karczy,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie poszerzeń jezdni,
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy wyrównawczej z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA),
 • budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch,
 • budowę oświetlenia ulicznego (doświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenie placu rekreacyjnego),
 • budowę parkingu/placu rekreacyjnego,
 • przesunięcie i renowację muru kamiennego,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznych,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę wodociągu,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • sadzenie drzew,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 13.06 2022r.:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.10.2022r.:

W trzecim kwartale 2022r. wykonano następujące roboty:
•    prace geodezyjne,
•    prace rozbiórkowe (ogrodzenia i nawierzchnie),
•    budowa kanalizacji deszczowej,
•    przebudowa wodociągu.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.01.2023r.:

W czwartym kwartale 2022r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej,
•    kontynuowano przebudowę wodociągu,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem krawężnika i obrzeży,
•    rozpoczęto prace związane z wykonaniem poszerzeń jezdni – korytowanie,
•    rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.04.2023r.:

W pierwszym kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    zakończono budowę kanalizacji deszczowej,
•    zakończono przebudowę wodociągu,
•    kontynuowano prace związane z układaniem krawężnika i obrzeży,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem poszerzeń jezdni – korytowanie,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem nawierzchni chodnika z płytek betonowych,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej.
•    kontynuowano prace związane z układaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.07.2023r.:

W drugim kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano prace związane z układaniem krawężnika i obrzeży,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem poszerzeń jezdni – korytowanie,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego,
•    kontynuowano prace związane z układaniem nawierzchni chodnika z płytek betonowych,
•    kontynuowano prace związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej,
•    kontynuowano prace związane z układaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
•    rozpoczęto prace związane z konserwacją zabytkowego muru.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 02.10.2023r.:

W trzecim kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano prace związane z układaniem krawężnika i obrzeży,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem poszerzeń jezdni – korytowanie,
•    zakończono prace związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego,
•    zakończono prace związane z układaniem nawierzchni chodnika z płytek betonowych,
•    kontynuowano prace związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej,
•    zakończono prace związane z układaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, rozpoczęto prace związane z układaniem warstwy ścieralnej z SMA,
•    kontynuowano prace związane z konserwacją zabytkowego muru.
•    rozpoczęto prace związane z humusowaniem.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.12.2023r.:

W czwartym kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    zakończono prace związane z konserwacją zabytkowego muru,
•    zakończono prace związane z humusowaniem,
•    wykonano nasadzenia drzew i krzewów,
•    wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl