Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Stary Kolejowy Szlak etap III (odcinek Mielno – Klępino – Karlino)

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Stary Kolejowy Szlak, etap III
Odcinek Mielno – Klępino – Karlino

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
DOMAR Kazimierz Domaracki
Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
TK-PROJEKT Tomasz Łapiński
ul. Morska 99b/8, 75 - 217 Koszalin

 

Artykuł z dnia: 2022-10-26 10:37

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu: 7 130 147,32  zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 7 121 147,41 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 052 975,23 zł

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 09.08.2022 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) –  6 595 804,03 zł
Planowana data zakończenia umowy – czerwiec 2023 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 19.08.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i oznakowanie drogi rowerowej  w gminach: Białogard, Będzino, Świeszyno i Mielno.

Do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne:
•    wzdłuż drogi gminnej nr 340001Z na odcinku Karlino – DK6 o długości ok 0,8 km,
•    pomiędzy drogą powiatową nr 3526Z (m. Żeleźno) a drogą powiatową nr 3500Z (m. Wronie Gniazdo) o długości ok 2,5 km.
Dodatkowo zostaną oznakowane odcinki: Mielno – Mścice, Mścice – Koszalin, Konikowo – Niedalino, Strzekęcino – Wronie Gniazdo i Pomianowo – Klępino o łącznej długości ok 30 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
•    usuniecie kolidujących drzew i krzewów,
•    roboty rozbiórkowe,
•    zdjęcie warstwy humusu,
•    roboty ziemne – wykopy i nasypy,
•    wykonanie projektowanej konstrukcji drogi rowerowej,
•    przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
•    ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch,
•    wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
•    sadzenie drzew.

Stan istniejący, w dniu przekazania placu budowy 19.08.2022 r.:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 07.12.2022 r.:

W czwartym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•    roboty przygotowawcze – wytyczenie ścieżki rowerowej,
•    wycinka drzew,
•    usunięcie humusu,
•    roboty ziemne.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 22.03.2023 r.:

W pierwszym kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
•    roboty ziemne,
•    wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych,
•    roboty brukarskie,
•    wykonanie skarp.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 05.06.2023 r.:

W drugim kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
•    wykonano warstwę ścieralną;
•    wykonano oznakowania poziomego i pionowego;
•    prowadzono roboty porządkowe;
•    zakończono zadanie:

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl