Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap VIII-IX (odc. Dziwnów – Łukęcin)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica, etap VIII - IX (odc. Dziwnów – Łukęcin) w podziale na części:
Część 1 - etap VIII odc. Dziwnów – Radawka
Część 2 - etap IX odc. Radawka – Łukęcin

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie

Partner w etapie VIII: Gmina Dziwnów
Wartość całkowita projektu: 5.779.641,50 zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 5.774.549,85 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.908.367,26  zł

Partner w etapie IX: Gmina Dziwnów
Wartość całkowita projektu: 5.779.782,91 zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 5.614.892,80 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.772.658,87  zł


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
PRD Nowogard S.A.
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogrd


 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA projekt Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2022-10-26 12:40

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 17.10.2022 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych na część I – 5 577 105,75 zł (brutto)
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych na części II – 5 299 682,92 zł (brutto)
Planowana data zakończenia umowy – lipiec 2023 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 28.10.2022 r.
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie drogi dla rowerów w Gminie Dziwnów wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Dziwnów - Łukęcin.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
•    wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
•    budowę drogi rowerowej;
•    budowę ciągu pieszo-rowerowego;
•    przebudowę istniejących zjazdów;
•    budowę peronów przystankowych i dojść dla pieszych;
•    przebudowę istniejącej zatoki autobusowej;
•    przebudowę istniejących przepustów;
•    oznakowanie pionowe i poziome drogi wojewódzkiej oraz drogi rowerowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
•    przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego w m. Dziwnówek;
•    budowę kanału technologicznego;
•    zabezpieczenie sieci teletechnicznej i sieci elektroenergetycznej;
•    uzupełnienie i odtworzenie poboczy jezdni drogi wojewódzkiej;
•    reprofilację istniejących rowów drogowych;
•    wykonanie nowych odcinków rowów drogowych i muld;
•    humusowanie z obsianiem terenu w zakresie pasa drogowego.

Część 1 - etap VIII odc. Dziwnów – Radawka - oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku od Dziwnowa do Dziwnówka o długości ok. 5,42 km oraz budowa drogi rowerowej od Dziwnówka do Radawki o długości ok. 2 km, tj. od km 0+000 do km 2+004,78 (zgodnie z kilometrażem lokalnym ścieżki rowerowej).

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
•    wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
•    budowę drogi rowerowej;
•    budowę ciągu pieszo-rowerowego;
•    przebudowę istniejących zjazdów;
•    budowę dojść dla pieszych;
•    przebudowę istniejących przepustów;
•    oznakowanie pionowe i poziome drogi wojewódzkiej oraz drogi rowerowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
•    przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego w m. Dziwnówek;
•    budowę kanału technologicznego;
•    zabezpieczenie sieci teletechnicznej i sieci elektroenergetycznej;
•    uzupełnienie i odtworzenie poboczy jezdni drogi wojewódzkiej;
•    reprofilację istniejących rowów drogowych;
•    wykonanie nowych odcinków rowów drogowych i muld;
•    humusowanie z obsianiem terenu w zakresie pasa drogowego.

Część 2 - etap IX odc. Radawka – Łukęcin budowa drogi rowerowej od Radawki do Łukęcina o długości ok. 2,63 km, tj. od km 2+004,78 do km 4+632,37 (zgodnie z kilometrażem lokalnym ścieżki rowerowej).

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
•    wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
•    budowę drogi rowerowej;
•    budowę ciągu pieszo-rowerowego;
•    przebudowę istniejących zjazdów;
•    budowę dojść dla pieszych;
•    przebudowę istniejących przepustów;
•    oznakowanie pionowe i poziome drogi wojewódzkiej oraz drogi rowerowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
•    przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego w m. Dziwnówek;
•    budowę kanału technologicznego;
•    zabezpieczenie sieci teletechnicznej i sieci elektroenergetycznej;
•    uzupełnienie i odtworzenie poboczy jezdni drogi wojewódzkiej;
•    reprofilację istniejących rowów drogowych;
•    wykonanie nowych odcinków rowów drogowych i muld;
•    humusowanie z obsianiem terenu w zakresie pasa drogowego.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 27.03.2023 r.:

W pierwszym kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
•   Roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy etap VIII i IX;
•   Usunięcie warstwy humusu – odcinek szlakowy;
•   Roboty ziemne – odcinek szlakowy;
•   Wykonanie konstrukcji zjazdów - odcinek szlakowy;
•   Wykonanie dolnych warstw konstrukcji - odcinek szlakowy;
•   Budowa kanału technologicznego – odcinek szlakowy;

 Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 06.07.2023 r.:

W drugim kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
•   wykonano roboty brukarskie;
•   wykonano warstwy bitumiczne;
•   prowadzono roboty porządkowe;

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl