Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa

Tytuł projektu:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-27.


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
KONSORCJUM FIRM:
KOBYLARNIA S.A.,
Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum;
MIRBUD S.A.,
ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice – Partner     

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
NBQ Sp. z o.o.,
ul. Tadeusza Wendy 10C,
70-655 Szczecin    


 

Artykuł z dnia: 2022-12-01 11:35

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 28.10.2022r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych –116 276 996,79zł (brutto)
Planowana data zakończenia umowy – 19.07.2024r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 07.11.2022r.
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od m. Darłowo do granicy województwa od km 33+865,00 do km 56+476,15 o łącznej długości 22,61 km.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
•    wykonanie robót rozbiórkowych (w tym rozbiórkę budynków),
•    wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z BA, warstwy  wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA),
•    budowę/przebudowę chodników, zatok autobusowych,
•    budowę elementów spowalniających ruch,
•    budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
•    przebudowę dwóch rond,
•    przebudowę istniejących zjazdów,
•    budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
•    przebudowę linii telekomunikacyjnych,
•    przebudowę wodociągu,
•    przebudowę kanalizacji sanitarnej,
•    przebudowę przepustów,
•    wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Stan istniejący w dniu przekazania placu budowy 07.11.2022 roku:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 03.04.2023 roku:

W pierwszym kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
•    rozpoczęto prace związane z frezowaniem nawierzchni asfaltowej,
•    rozpoczęto prace związane z rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa,
•    rozpoczęto prace związane z wykonaniem rowów.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 03.07.2023 roku:

W drugim kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano prace związane z frezowaniem nawierzchni asfaltowej,
•    kontynuowano prace związane z rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa,
•    rozpoczęto prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem warstw bitumicznych,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem krawężników i obrzeży,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem rowów.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 02.10.2023 roku:

W trzecim kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano prace związane z frezowaniem nawierzchni asfaltowej,
•    kontynuowano prace związane z rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni,
•    kontynuowano prace związane z układaniem warstw bitumicznych,
•    kontynuowano prace związane z układaniem krawężników i obrzeży,
•    rozpoczęto prace związane z układaniem chodnika,
•    rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej,
•    rozpoczęto prace związane z usuwaniem kolizji z sieciami teletechnicznymi,
•    rozpoczęto prace związane z przebudową przepustów,
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem rowów.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl