Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X, odc. Głazów-Sulimierz, Nawrocko-Myślibórz

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap X
Odcinki: Głazów – Sulimierz, Nawrocko - Myślibórz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Maldrobud Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz     
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA projekt Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

 

 

 

 

 

Artykuł z dnia: 2023-01-19 11:35

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu: 9 469 109,27 zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 9 376 494,02 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 970 019,78 zł

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych: 

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 14.11.2022 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych  - 9.811.209,73 zł (brutto)
Planowana data zakończenia umowy – 15.07.2023 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 24.11.2022 r.

Opis projektu:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w gminie Myślibórz. Całkowita długość odcinków inwestycyjnych wynosi ok. 6,33 km.

Do wykonania są dwa odcinki inwestycyjne:
•    Głazów – Sulimierz (ok. 3,0 km),
•    Nawrocko – Myślibórz (ok. 3,33 km),

 Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    usunięcie drzew i krzewów,
•    zdjęcie warstwy humusu,
•    rozbiórkę elementów nawierzchni i torowiska,
•    przebudowę przepustów,
•    wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
•    wykonanie projektowanej konstrukcji,
•    ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.04.2023r.:

W miesiącach styczeń-marzec wykonano następujące roboty:

 

Odcinek Nawrocko-Myślibórz:
•   karczowanie krzewów;
•   usunięcie warstwy humusu;
•   profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;
•   wykonanie przepustu;

Odcinek Głazów-Sulimierz:
•    karczowanie krzewów;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.07.2023r.:

W miesiącach kwiecień-czerwiec wykonano następujące roboty:

Odcinek Nawrocko-Myślibórz:
•   profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;
•   wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa;
•   wykonanie przepustów;
•   wykonanie warstwy wiążącej;

Odcinek Głazów-Sulimierz:
•   karczowanie krzewów;
•   usunięcie warstwy humusu;
•   profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;

 Zakończenie projektu - sierpień 2023 r.:

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl