Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica, etap V–VII, odcinek Wisełka – Międzywodzie

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Velo Baltica, etap V–VII (odc. Wisełka – Międzywodzie)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
KRISTONE - etap V
Krystian Suda
ul. Karczewie 8, 72-310 Płoty 

PRD Nowogard SA - etap VI i VII
ul. Górna 2/1,
72-200 Nowogard

 

 

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
R.D.J - Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Robert Andruszko
Dębowa 18b
72-004 Tanowo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł z dnia: 2023-03-16 09:06

Etap V od miejscowości Wisełka do m. Kołczewo

Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu: 9 428 466,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 353 337,00 zł
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 847 112,00 zł

Etap VI od miejscowości Kołczewo do granicy z gminą Dziwnów

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej,
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych,
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie,
Wartość całkowita projektu: 7 015 724,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 206 924,00 zł,
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 694 257,00 zł,

Etap VII w granicach Gminy Międzyzdroje oraz w granicach Gminy Dziwnów

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej,
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych,
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie,
Wartość całkowita projektu: 4 318 100,00 zł,
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 236 576,00 zł,
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 431 544,00 zł. 

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych: 

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych:
Etap V - 18.03.2021r.
Etap VI i VII 12.03.2021r.   

Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych:
Etap V   - 8 751 168,28 zł brutto
Etap VI  - 6 232 572,58 zł brutto
Etap VII - 3 832 015,34 zł brutto

Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót:
Etap V - 02.04.2021r.
Etap VI i VII - 19.03.2021r.

Zakres robót budowlanych etapu V będzie obejmował:

 • ścinanie drzew z karczowaniem pni,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórki elementów dróg,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i chodników,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • roboty wykończeniowe – umocnienie poboczy, humusowanie, przebudowa rowów itp.
 • wykonanie robót branży sanitarnej związanych z budową kanalizacji deszczowej,
 • usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa sygnalizacji świetlnej,
 • wykonanie robót branży mostowej polegających na budowie murów oporowych,


Zakres robót budowlanych etapu VI będzie obejmował:

 • ścinanie drzew z karczowaniem pni,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórki obiektów budowlanych oraz elementów dróg,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • budowa przepustów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i chodników,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • roboty wykończeniowe – umocnienie poboczy, humusowanie, przebudowa rowów itp.
 • wykonanie robót branży sanitarnej związanych z budową kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie robót branży mostowej polegających na budowie kładki pieszo-rowerowej oraz budowie murów oporowych,

Zakres robót budowlanych etapu VII będzie obejmował:

 • ścinanie drzew z karczowaniem pni,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • rozbiórki elementów dróg,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i chodników,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • roboty wykończeniowe – umocnienie poboczy, humusowanie, przebudowa rowów itp.
 • wykonanie robót branży sanitarnej związanych z budową kanalizacji deszczowej,
 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • wykonanie robót branży mostowej polegających na budowie murów oporowych.

Stan przed przystąpieniem do robót budowlanych w marcu 2021 r.:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.06.2021r.:

W drugim kwartale 2021 r. realizowano głównie prace w etapie VI - od miejscowości Kołczewo do granicy z gminą Dziwnów.
•   wyznaczono geodezyjnie pas drogi rowerowej;
•   przystąpiono do prac związanych z usuwaniem humusu,
•   wykonano wycinkę drzew i krzewów,
•   przystąpiono do ustawiania krawężników i obrzeży,

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.09.2021r.:

W trzecim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:
•   rozbiórkowe oraz układanie linii oświetleniowej - na części etapu V;
•   usuwanie humusu, wykonanie podbudowy z kruszywa, układanie krawężników - na części etapu VI;
•   układanie warstwy wiążącej na 7 odcinkach etapu VI;
•   ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku 1,2 km - w etapie VI;
•   wykonywanie nasypow i układanie podbudowy na odcinkach etapu VII;

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.12.2021r.:

W czwartym kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:
•   ustawianie krawężnikow i obrzeży w etapie V;
•   zabijanie ścianek szczelnych na murach oporowych,
•   wykonywanie stabilizacji w etapie V,
•   wykonywanie nawierzchni zjazdow w etapie V,
•   wykonywanie koryt na zjazdach i pod warstwy konstrukcyjne DR w etapie VI i VII,
•   wykonywanie podbudowy na odcinkach etapu VI i VII,

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.03.2022r.:

W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•   kontynuowanie prac rozbiórkowych w etapie V i VII;
•   korytowanie i wykonywanie nasypów w etapie V,
•   układanie wartwy ścieralnej w Gminie Wolin w etapie VI,
•   ustawiania krawężników i obrzeży,

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.06.2022r.:

W drugim kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.11.2022r.:

W czwartym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl