Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap VII, odcinki Mostkowo – Dzikowo, Choszczno

Tytuł projektu:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Eurovia Polska SA
Bielany Wrocławskie
ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA PROJEKT
Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin


 

Artykuł z dnia: 2023-06-05 13:40

Przedmiotem Zamówienia jest budowa dróg rowerowych o łącznej długości ok.10,02 km. Składają się na nią trzy odcinki inwestycyjne:

 • budowa drogi rowerowej na odcinku Mostkowo - Dzikowo o dł. ok. 6,04 km,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Choszczno - Pakość o dł. ok. 2,04 km,
 • budowa drogi rowerowej w m. Choszczno o dł. ok. 1,94 km.

Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż miejscowości Choszczno oraz na odcinku od m. Pakość do rzeki Ina na długości ok. 10,98 km.

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Partnerzy: Gmina Barlinek, Gmina Choszczno
Wartość całkowita projektu: 8 071 320,54 zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 8 042 645,54 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 964 793,63  zł
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 273 795,66 zł 
Dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego: 484 847,94

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych: 
Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych:   09.04 .2021r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych:  6 963 198,84 zł brutto
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót:  19.04.2021 r.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • usunięcie drzew i krzewów,
 • rozbiórki nawierzchni,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów,
 • przebudowanie skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • wykonanie poboczy ścieżki rowerowej,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • zabezpieczenie elementów infrastruktury podziemnej,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • zadrzewienia i nasadzenia.

Stan przed przystąpieniem do robót budowlanych w kwietniu 2021 r.:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.10.2021r.

W drugim  i trzecim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

             Odcinek Koplin- Choszczno

 • prace przygotowawcze – geodezyjne wytyczenie elementów projektu w terenie;
 • zdjęcie warstwy humusu;
 • korytowanie pod warstwy konstrukcyjne;
 • układanie podbudowy z kruszywa;
 • układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
  Odcinek Choszczno-Pakość
 • prace przygotowawcze – geodezyjne wytyczenie elementów projektu w terenie;
 • roboty rozbiórkowe w m. Choszczno;
 • zdjęcie warstwy humusu;
 • korytowanie pod warstwy konstrukcyjne;
 • roboty brukarskie – ustawianie obrzeży, krawężników i układanie kostki;
 • wykonywanie kamiennych murów oporowych w m. Choszczno;
 • układanie podbudowy z kruszyw;
 •  

  W czwartym kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:
  Odcinek Koplin- Choszczno

  • układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
  • humusowanie i obsianie poboczy
  • montaż oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego
  • Odcinek Choszczno-Pakość
  • kontynuacja robót brukarskich
  • kontynuacja układania podbudowy z kruszywa
  • układanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
  • Odcinek Mostkowo-Dzikowo
  • prace przygotowawcze – geodezyjne wytyczenie elementów projektu w terenie
  • rozbiórka podkładów kolejowych
  • zdjęcie warstwy humusu
  • układanie podbudowy z kruszywa
  • układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

    

   Zakończenie projektu w czerwcu 2022 r.:

    

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl