Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap IXa i IXb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
DOMAR Kazimierz Domaracki
Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
MILAG Michał Łaga
Żółte 27,
78-500 Drawsko Pomorskie 

Artykuł z dnia: 2023-10-12 11:37

Tytuł projektu:

„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IXa” (odc. Czaplinek – Kołomąt; Borne Sulinowo - Krągi)
Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Partnerzy projektu: Gmina Borne Sulinowo, Gmina Czaplinek
Wartość całkowita projektu: 7.977.024 zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 7.963.487 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7.385.860 zł

Tytuł projektu:

„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IXb” (odc. Krągi - Szczecinek)
Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej
Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Partnerzy projektu: Gmina Borne Sulinowo, Gmina Szczecinek, Miasto Szczecinek
Wartość całkowita projektu: 10.017.442 zł
Kwalifikowalne wydatki projektu: 9.032.580 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.370.826 zł

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 18.01.2023r.
Etap IXa - wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 7 531 669,69 zł
Etap IXb - wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 9 396 375,90 zł
Planowana data zakończenia umowy - 14.11.2023r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 31.01.2023r.

Etap IXa obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku Czaplinek - Kołomąt oraz na odcinku Borne Sulinowo - Krągi. Odcinki inwestycyjne wynoszą ok. 4 km. Zakres prac będzie obejmował m.in. budowę ścieżki rowerowej, przebudowę przepustów, zamontowanie doświetlenia na przejściach dla pieszych.

W etapie IXb zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej na odcinkach: Krągi – Jelonek, Przyjezierze – Jelenino, w miejscowości Jelenino oraz w obrębie Świątki (Szczecinek). Odcinki inwestycyjne wyniosą ok. 4,5 km. Zakres prac będzie obejmował m.in. budowę ścieżki rowerowej, przebudowę przepustów, wykonanie barier przy przepustach, zamontowanie elementów spowolnienia ruchu na ścieżce, budowę kanalizacji deszczową oraz nasadzenia.

Zakres prac w etapie IXa obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • przebudowę chodnika na ciąg P-K w m. Czaplinek,
 • budowę nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach,
 • montaż balustrad w miejscach koniecznych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • przebudowę przepustów,

Zakres prac w etapie IXb obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • budowę nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na czterech odcinkach,
 • montaż balustrad w miejscach koniecznych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • przebudowę przepustów,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu;

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Etap IXa

Etap IXb

Informacje o stanie zaawansowania prac w dniu 30.04.2023:

Od stycznia do końca kwietnia na etapie IXa wykonano następujące roboty:

 • wycięto drzewa oraz krzaki w skrajni drogi oraz w pasie projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • usunięto warstwę humusu w km 0+205– 1+514 na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • wykonano nasypy/wykopy pod ścieżkę w km 0+000 – 1+514 na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • wykonano przepust pod ścieżką w km 1+498,98 na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • usunięto warstwę humusu w km 0+000 – 2+590,08 na odcinku Borne Sulinowo - Krągi,
 • wykonano nasypy/wykopy pod ścieżkę w km 0+000 – 2+590,08 na odcinku Borne Sulinowo - Krągi.

W tym samym okresie na etapie IXb wykonano następujące roboty:

 • wycięto drzewa oraz krzaki w skrajni drogi oraz w pasie projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku Świątki – Szczecinek,
 • ustawiono korytka odwodnieniowe na odcinku Świątki – Szczecinek,
 • usunięto warstwę humusu na całym odcinku Krągi - Jelonek,
 • wykonano korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na całym odcinku Krągi - Jelonek,
 • wykonano korytowanie oraz wymianę gruntu na odcinku Przyjezierze - Jelenino,
 • wykonano korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na odcinku m. Jelenino,
 • wykonano roboty ziemne nasypy/wykopy na odcinku m. Jelenino.

Stan na 30.04.2023 - etap IXa

Informacje o stanie zaawansowania prac w dniu 31.08.2023:

Od maja do końca sierpnia na etapie IXa wykonano następujące roboty:

 • wbudowano warstwę podbudowy z KŁSM na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • wykonano zjazdy na działki z drogi wojewódzkiej na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • wykonano warstwę wiążącą AC11W w km 0+000 – 1+514 na odcinku Czaplinek – Kołomąt,
 • wykonano warstwę ścieralna AC8S w km 0+000 – 1+514 na odcinku Czaplinek – Kołomąt,
 • rozwiązano kolizję energetyczną oraz wbudowano nowe studnie teletechniczne na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • wbudowano warstwę podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,
 • wbudowano warstwę mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,
 • wykonano warstwę wiążącą AC11W w km 0+000 – 2+590,08 na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,
 • wbudowano przepust w km ok. 1+950 na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,
 • wykonano warstwę ścieralną AC8S w km 0+000 – 2+590,08 na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,

W tym samym okresie na etapie IXb wykonano następujące roboty:

 • usunięto warstwę humusu na całym odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,
 • wycięto drzewa oraz krzaki w skrajni drogi oraz w pasie projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku Świątki – Szczecinek,
 • ustawiono korytka odwodnieniowe na odcinku Świątki – Szczecinek,
 • wykonano korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na całym odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,
 • wykonano korytowanie oraz wymianę gruntu na odcinku Przyjezierze – Jelenino,
 • wykonano warstwy podbudowy KŁSM na odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,
 • wykonano warstwę wiążącą AC11W na odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,
 • wykonano rowy oraz pobocza na odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,

etap IXa

Etap IXb

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 20.11.2023::

Od września do połowy listopada wykonano następujące roboty:

 • wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • wykonano nasadzenia kompensacyjne wzdłuż drogi rowerowej na odcinku Czaplinek - Kołomąt,
 • zahumusowano tereny przyległe na odcinku Czaplinek – Kołomąt,
 • zamulono kostkę betonową oraz za żywicowano kostkę kamienną  odcinku Czaplinek – Kołomąt,
 • wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe na odcinku Czaplinek – Kołomąt,
 • zahumusowano pobocza wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,
 • wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe na odcinku Borne Sulinowo – Krągi,
 • wykonano zjazdy z masy bitumicznej na odcinku Borne Sulinowo – Krągi;

W tym samym okresie na etapie IXb wykonano następujące roboty:

 • zahumusowano pobocza oraz tereny przyległe na całym odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,
 • wykonanie oznakowanie poziome oraz pionowe na odcinku Krągi – Jelonek, m. Jelenino, Przyjezierze – Jelenino, obr. Świątki,
 • zamontowano skrzynki rozsączające na docinku obręb Świątki,
 • wykonano nasadzenia kompensacyjne na odcinku obręb Świątki,
 • wzmocniono przepust płytami ażurowymi na odcinku Przyjezierze – Jelenino,
 • wykonano „śluzę na sprzęt rolniczy”  na odcinku Przyjezierze – Jelenino,
 • zamontowano na wszystkich odcinkach słupki U-12c;

Etap IXa

Etap IXb

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl