Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez miejscowości: Bielin, Golice, Moryń

        

 

Tytuł projektu:

Przebudowa drogi woj. nr 125 na odcinkach przejście przez miejscowości: Bielin, Golice, Moryń

Projekt dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Maldrobud Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

 

Zarządzający projektem:
VIA Projekt Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2022-10-14 08:20

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 16.12.2022 r.
•    Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 34.369.408,43 zł
•    Planowana data zakończenia umowy – 09.02.2024 r.
•    Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 21.12.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach: przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń. Długości odcinków do przebudowy w poszczególnych miejscowościach wynoszą: w m. Bielin ok. 1,35 km, w m. Golice ok. 0,97 km oraz w m. Moryń ok. 0,30 km.

Zakres robót obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
 • przebudowę, rozbudowę i wzmocnienie konstrukcji drogi;
 • budowę/przebudowę chodników;
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,zjazdów na posesje, parkingów, zatoki autobusowej;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi;
 • budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę/remont urządzeń odwadniających;
 • budowę nowych przepustów i rozbiórkę starych;
 • rozbiórkę i wyburzenie obiektów budowlanych;
 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń;
 • usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu: elektroenergetyczną i telekomunikacyjną;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.04.2023r.:

W miesiącach styczeń-marzec wykonano następujące roboty:
Odcinek Golice
•   wycinka drzew;
•   rozbiórka budynków;
•   wykonanie kanalizacji deszczowej;
•   profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;
•   wykonanie przepustu;
•   roboty brukarskie;

Odcinek Bielin
•   wycinka drzew;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.07.2023r.:

W miesiącach kwiecień-czerwiec wykonano następujące roboty:
Odcinek Golice:
•   wykonanie kanalizacji deszczowej;
•   profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;
•   wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa;
•   roboty brukarskie;

Odcinek Bielin:
•   usunięcie warstwy humusu;

Odcinek Moryń:
•   wykonanie ścianki szczelnej przy przepuście;
•   wykonanie kanalizacji deszczowej;

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl