Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne na drogach wojewódzkich

Artykuł z dnia: 2009-02-17 13:28

W przypadku  zaistnienia  szkody komunikacyjnej  na drogach wojewódzkich, można dokonać  zgłoszenia swoich roszczeń  z tytułu szkód majątkowych lub osobowych wynikłych ze zdarzenia do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich na załączonym formularzu:  Formularz złoszenia szkody.

Niedopełnienie tego warunku przez poszkodowanego spowoduje znaczne wydłużenie procesu odszkodowawczego.
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
W celu uzyskania odszkodowania poszkodowany winien udokumentować daną szkodę. Ciężar udowodnienia winy zarządcy, a co za tym idzie, odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na podległych mu drogach wojewódzkich:
- w okresie 01.01.2021 r. ÷ 31.12.2021 r. w COMPENSA TU S.A VIG

Nr polisy 7012894
typ 1306

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgłaszający szkodę zostanie powiadomiony przez tut. Zarząd lub ubezpieczyciela zarządcy drogi o decyzji podjętej
w sprawie roszczenia.


Informacje w sprawie zgłoszenia szkody można uzyskać telefonicznie lub osobiście we właściwym terytorialnie Rejonie Dróg Wojewódzkich:
1.    RDW Białogard
ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
Tel. 94 312 32 71
Faks 94 312 42 06
rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl


2.    RDW Chojna
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. 91 414 15 03
Faks 91 414 15 03
rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl


3.    RDW Drawsko Pom.

ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel. 94 363 39 34
Faks 94 363 20 77
rdw.drawsko@zzdw.koszalin.pl


4.    RDW Gryfice
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
Tel. 91 384 27 20
Faks 91 384 28 15
rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl


5.    RDW Koszalin
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel 94 341 96 16
Faks 94 341 18 17
rdw.koszalin@zzdw.koszalin.pl


6.    RDW Pyrzyce
ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce
Tel. 91 570 38 39
Faks 91 570 17 33
rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl


7.    RDW Stargard
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
Tel. 91 834 04 35
Faks 91 578 63 40
rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl


Termin załatwienia sprawy: 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – 14 dni od daty wpływu roszczenia. Ubezpieczyciel – 30 dni, termin może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji szkodowej.

Jednocześnie informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Ponadto dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem
 za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod numerem telefonu 94-34-19-626.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl