Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Inwestycje realizowane przez ZZDW przy wsparciu Unii Europejskiej.

W tym roku ZZDW będzie realizował kolejne duże projekty drogowe ze wsparciem unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 20. Kontynuowana będzie między innymi przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty, która powinna zakończyć się w sierpniu tego roku.

Artykuł z dnia: 2020-02-04 12:38

W 2019 zakończyły się cztery inwestycje drogowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. Budżet na inwestycje realizowane w ramach Programu wyniósł prawie 110,2 mln zł.  Z tego prawie 90,9 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne.

- Widać dobrze, ile znaczy unijne wsparcie. Ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego systematycznie dostosowujemy sieć dróg wojewódzkich do nowoczesnych standardów. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z miast, poprawa bezpieczeństwa na odcinkach szlakowych i spowolnienie ruchu aut w miejscowościach, to efekty, które dostrzegamy bardzo szybko  – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.
 
W mijającym roku zakończyły się między innymi dwie budowy na prowadzącej ze Świdwina do Gorzowa Wielkopolskiego drodze woj. nr 151. Droga ta jest przebudowywana sukcesywnie od kilku lat.

W lipcu ZZDW zakończył budowę obwodnicy Barlinka. Nowy przebieg drogi nr 151 zaprojektowano tu tak, by  wykorzystać  nasyp nieczynnej linii kolejowej. W ten sposób poprawiono układ komunikacyjny miasta i odciążono istniejące ulice. Koszt robót budowlanych wyniósł blisko 21,5 mln zł, co związane było z rozbiórką, a następnie budową  lub przebudową szeregu obiektów inżynierskich - kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, nowych wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudową przepustu.

Na 2,3 –kilometrowym odcinku obwodnicy Barlinka powstały dwa skrzyżowania typu rondo ( z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną) oraz podobnie jak w przypadku innych przejść dróg wojewódzkich przez miejscowości - liczne elementy spowalniające ruch pojazdów. Projekt objął nowe oświetlenie, przebudowę sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.

Wykonawcą inwestycji była firma Skanska SA. Nie bez znaczenia był wkład Gminy Barlinek, który wyniósł ponad 8 mln zł.  Dodajmy, że przygotowywany jest projekt drugiego etapu tej obwodnicy o długości około 450 m. Na skrzyżowaniu z ulicą 31 Stycznia powstanie wówczas rondo.

Druga zakończona w minionym roku inwestycja na drodze nr 151, to przebudowa nieco ponad 4-kilometrowego odcinka Płotno – Pełczyce.

 W projekcie tym, duża przebudowa objęła przejście drogi woj. nr 151 przez Płotno. Powstały tu nowe chodniki, pasy zieleni, zatoki autobusowe oraz parking. 

Zastosowano tu udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, takie jak obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych oraz płytki integracyjne, wspomagające komunikację osób niewidomych. Przebudowane zostały skrzyżowania, zjazdy, ciągi piesze, zatoki autobusowe i postojowe. Zbudowano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano znajdującą się w złym stanie sieć teletechniczną.

Na szlaku jezdnia została poszerzona do 7 m. By zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort podróżowania 1,28 - kilometrowy odcinek poprowadzono nowym śladem. Łagodny łuk drogi został wytyczony przez tereny leśne. Dzięki temu zlikwidowano dotychczasowe mało komfortowe skrzyżowanie z drogą prowadzącą do miejscowości Dolice.  Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza. Wartość całego zadania wyniosła ponad 16,3 mln zł. Dofinansowanie unijne to prawie 13,8 mln zł.

Pod koniec roku zakończyła się również przebudowa ulic: Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w Choszcznie. Roboty budowlane na odcinku o podobnej długości jak w Barlinku, czyli  2,23 km kosztowały 25,9 mln zł.

Ulica Władysława Jagiełły, to jedna z dwóch głównych arterii miasta.  Zaprojektowano tu elementy spowolnienia ruchu, wyspy kanalizujące ruch i azyle dla pieszych. Przebudowywano również  szereg skrzyżowań, zjazdów i zatok autobusowych. Powstały też nowe ciągi pieszo-rowerowe.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: PRD Nowogard SA i firmy MAZUR z Goleniowa.

Koniec roku, to również odbiór kolejnej dużej inwestycji prowadzonej  w ramach RPO WZ na lata 2014-20.  Chodzi o przebudowę DW 114 na odcinku Brzózki – Trzebież (z ujęciem przejścia przez Brzózki i Warnołękę).

Przebudowa drogi nr 114, podobnie jak drogi nr 151, trwa etapami od kilku lat. W 2013 roku ZZDW zakończył pierwszy duży projekt na tej trasie, która przypomnijmy, prowadzi z podszczecińskich Polic do dwóch miejscowości wypoczynkowych, położonych nad Zalewem Szczecińskim – Trzebieży i Nowego Warpna.  Pod koniec 2014 roku, również w ramach RPO WZ na lata 2007-13, przebudowane zostały 2 kolejne  odcinki tej trasy o łącznej długości 3,5 kilometra.

W trakcie zakończonej w grudniu przebudowy 11,3-kilometrowego odcinka Brzózki – Trzebież, w miejscowościach: Warnołęka, Brzózki i Trzebież powstała nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowano również linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodociąg. Powstały nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz elementy spowalniające ruch.

Koszt całkowity tej inwestycji to blisko 39,8 mln zł, w tym dofinansowanie unijne około 33, 8 mln zł.

Jednocześnie ZZDW prowadzi budowę Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.
We wrześniu tego roku odbył się inauguracyjny przejazd zbudowanym w ramach RPO WZ na lata 20014-20 nowym, rowerowym odcinkiem trasy Velo Baltica – Pleśna -Mielno.

Inwestycja obejmuje 18 km trasy, z czego blisko 9 km drogi rowerowej powstało od zera. Budowa rozpoczęła się pod koniec kwietnia i trwała niespełna pięć miesięcy.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 7,3 mln zł, z czego 6,1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

W tym roku rozpoczyna się natomiast budowa obwodnicy Gryfic, która połączy drogi wojewódzkie nr 110, 109 i 105 poprawiając układ komunikacyjny miasta. Planowana obwodnica będzie mieć długość około 4,4 km. W jej przebiegu powstanie nowy most przez Regę oraz nowy wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 402 Koszalin-Goleniów. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi nr 110 i 109 powstaną ronda.

Wartość całego zadania z kosztami wykupu gruntów, projektem, nadzorem, opieką archeologiczną i przyrodniczą szacowana jest aktualnie na blisko 71,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przewidywane jest w wysokości 52, 7mln zł.

Dodajmy, że ZZDW prowadzi również inwestycje z dofinansowaniem unijnym z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA, a także szereg inwestycji realizowanych w ramach budżetu własnego.

 

 FOTO:ARS DRON SYSTEM/ZZDW

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl