Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg na DW nr 111. Za dwa lata alternatywna droga nad morze będzie w całości zmodernizowana.

ZZDW ogłosił przetarg na przebudowę ponad 23-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 111, która biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do drogi krajowej nr 3, połączeniem nad morze. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -20, a więc ze wsparciem unijnym.

 
Artykuł z dnia: 2020-02-13 07:18

DW nr 111 to szlak komunikacyjny, który jest nie tylko alternatywnym połączeniem nad morze, ale również ma znaczenie dla rozwoju miejscowości  wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim.

 
Stepnica

- To kolejny etap prac na drodze wojewódzkiej 111, której znaczenie rośnie w sezonie turystycznym. Biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, więc jest kluczowa dla osób chcących dojechać do ulokowanych tam miejscowości turystycznych. Latem staje się także świetną drogą alternatywą dla zmierzających nad morze. To następna inwestycja, która pomoże rozładować wakacyjne korki – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy, że odcinek przewidziany aktualnie do przebudowy, był do 2014 r. drogą powiatową. To właśnie poprawa dostępności komunikacyjnej portu w Stepnicy, była jednym z argumentów, by zmienić sieć dróg w tym regionie. Województwo  przejęło od powiatów goleniowskiego i kamieńskiego odcinek Recław –Stepnica oddając w zamian zarząd nad odcinkiem Święta – Modrzewie w ówczesnym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 111.

Nowy przebieg DW nr 111 łączy dziś położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6.  Znaczenie drogi wzrasta zwłaszcza latem, gdy rośnie ruch turystyczny.

Ogłoszony przetarg obejmuje odcinek od skrzyżowania DW nr 111 ze zjazdem na S3 w Recławiu do skrzyżowania ulic Wolińskiej, Sikorskiego ( wciągu DW nr 111) i Barnima II w Stepniczce.  Przejście DW nr 111 przez Stepniczkę i Stepnicę znajduje się w końcowej fazie projektowania i wejdzie do II etapu tej inwestycji.

Recław

Na odcinkach szlakowych przebudowa obejmie poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej  jezdni  bitumicznej, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, profilowanie istniejących rowów drogowych i budowę nowych, montaż drogowych barier ochronnych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na odcinku, który będzie przebudowywany,  znajduje się szereg wiosek, z których część stanowi zwarty obszar zabudowany. Powstaną tu nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. Nastąpi też budowa i przebudowa zatok autobusowych.

Żarnowo

W miejscowościach powstanie nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Projekt przewiduje również przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 86 mln zł netto.

Wykonawcy mogą składać oferty do 16 marca. Inwestycja ma zostać zakończona w maju 2022 r.

Szczegóły przetargu: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6021244

Foto: ARS DRON SYSTEM/ZZDW

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl