Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Uwaga na zwięrzęta na drogach!

W tym roku do ZZDW wpłynęło już 10 zgłoszeń o kolizjach pojazdów z dzikimi zwierzętami na drogach wojewódzkich. Ubiegły rok był rekordowy. ZZDW odnotował łącznie 50 takich zdarzeń, rok wcześniej było ich 37. Większość zgłaszanych wobec Zarządu roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez kierowców zostało oddalonych.

Artykuł z dnia: 2020-04-24 10:29

Kierowcy oczekują odszkodowań, chociaż przepisy od lat są takie same i praktycznie uniemożliwiają uznawanie przez ZZDW roszczeń. Przede wszystkim dlatego, że Zarządcy Dróg bardzo rygorystycznie przestrzegają prawa i ustawiają znaki ostrzegawcze o dzikich zwierzętach, gdy tylko otrzymują informację o możliwym niebezpieczeństwie. Zasadniczym problemem przy zderzeniach ze zwierzętami jest to, że może do nich dojść praktycznie wszędzie.

Tymczasem zgłoszeń o takich kolizjach przybywa z roku na rok, prawdopodobnie proporcjonalnie do wzrostu ruchu pojazdów na drogach. Pod kołami giną najczęściej sarny i dziki. W mniejszym stopniu jelenie, łosie, lisy czy borsuki.

W tym roku trzykrotnie do wypadków z udziałem dzikich zwierząt doszło na drodze wojewódzkiej  nr 163, na odcinkach Kluczewo-Wałcz, Wałcz-Czaplinek i w miejscowości Wygoda. Statystyki z ostatnich lat potwierdzają, że najwięcej zgłoszeń dotyczy dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Białogardzie i Stargardzie, a najmniej w Drawsku Pomorskim. W minionym roku na terenie działania tych dwóch pierwszych zgłoszono po 12 takich zdarzeń. Były to miejsca zarówno zalesione jak i niezalesionych, oznakowane i nieoznakowane.

Warto dodać, że aktem prawnym, będącym podstawą zgłaszanych roszczeń jest „Prawo łowieckie”. Zgodnie z tym dokumentem za szkody łowieckie odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Podmioty te są odpowiedzialne za ochronę zwierzyny przed zagrożeniami związanymi z ruchem pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich. Na ich wniosek w miejscach migracji zwierząt ustawiane są odpowiednie znaki. Zarządca drogi odpowiada za ich ustawienie i konserwację. Za szkody powstałe w wyniku zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem ponosiłby odpowiedzialność tylko w przypadku, gdyby okręg łowiecki przekazał informację, że daną drogę przecina szlak stałych wędrówek zwierząt, a zarządca drogi by jej prawidłowo nie oznakował.

Brak wiedzy kierowców, którzy zgłaszają roszczenia do ZZDW, skutkuje co roku lawiną takich wniosków. Zdecydowana większość zostaje oddalona. Niektórzy kierowcy decydują się na walkę w sądach. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że w listopadzie 2015 r. zapadł prawomocny wyrok w sprawie, jaką wytoczył Zarządowi jeden z poszkodowanych kierowców. Sąd Okręgowy w Szczecinie nie podzielił jego argumentacji, że do zderzenia pojazdu z sarną doszło na skutek zawinionego działania i zaniechania ze strony Zarządu, który nie ustawił przy drodze znaku ostrzegawczego „Uwaga na dzikie zwierzęta”. Do kosztów zniszczonego pojazdu, doszły w tym przypadku koszty postępowania sądowego. Dodajmy, że w ubiegłym roku, żadne z 50 zgłoszeń o kolizjach do sądu nie trafiło.

Przypomnijmy, że znaki ostrzegające o dzikich zwierzętach stawia się w miejscach stałych migracji zwierząt, o których Zarządców Dróg mają obowiązek informować leśnicy. Znaki stawiane są również tam, gdzie wcześniej dochodziło do zderzeń pojazdów ze zwierzętami. Dlatego odpowiedni znak pojawił się w miejscu wspomnianej kolizji po informacji nadesłanej do ZZDW z Nadleśnictwa Gryfino.

Analizując kolizje z udziałem zwierząt zarówno pod kątem miejsc ich występowania jak i czasu, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zwierzęta mogą pojawić się wszędzie, najczęściej o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, gdzie droga sąsiaduje ze składowiskami płodów rolnych, np. kopców z burakami cukrowymi. Warto też pamiętać, że zwierzęta często poruszają się w stadach, dlatego gdy  jedno zwierzę przebiega drogę, trzeba zwolnić i rozejrzeć się czy nie pojawią się na niej kolejne.

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl