Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

INTERREG VA. W tym roku ZZDW kończy wszystkie realizowane projekty.

W tym roku zakończą się wszystkie inwestycje realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach programu INTERREG VA czyli Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. INTERREG  ma na celu rozwój obszarów pogranicza.

Artykuł z dnia: 2020-06-17 12:51

 

- Od lat korzystamy ze środków unijnych, by poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach wojewódzkich. Największa część tych inwestycji realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Województwo z racji swojego przygranicznego położenia wykorzystuje również środki unijne z Programu Interreg, którego ideą jest partnerstwo i współpraca. A na tym nam zawsze zależało – podkreśla wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

ZZDW dzięki Programowi Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG, cyklicznie uzyskuje wsparcie finansowe dla wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć  zlokalizowanych między województwem zachodniopomorskim, a dwoma niemieckimi landami Meklenburgią/Pomorzem Przednim i Brandenburgią.

Interreg VA jest  już trzecią  edycją  programu, w której uczestniczy ZZDW. W pierwszej w ramach INTERREGu III A,  przeprowadzono kompleksowy remont mostu na Odrze Wschodniej (Regalicy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Wartość inwestycji wyniosła 6,95 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 5,2 mln zł. Wyremontowany most oddano do użytku w czerwcu 2007 r.  Niemieckim partnerem projektu była wówczas Gmina Mescherin.

Most w Gryfinie na Odrze Wsch.

W kolejnej edycji Programu, ZZDW przeprowadził trzy kosztowne przebudowy przejść dróg wojewódzkich przez przygraniczne miejscowości: Pilchowo (DW 115), Żarczyn i Krzywin (DW 122).

Pilchowo - DW 115 po przebudowie

Krzywin - DW 122 po przebudowie, etap I

Przebudowano również drugi most w Gryfinie, tym razem na Odrze Zach., znajdujący się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120.  Wartość wszystkich naszych zadań wyniosła ponad 20,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ponad 16,9 mln zł.


 
Most w Gryfinie na Odrze Zach.

Do Interregu VA zakwalifikowane zostały również cztery tematy, w tym trzy drogowe Są to przejścia dróg wojewódzkich: nr 120 przez Wełtyń, nr 115 przez Tanowo i nr 122 przez Krzywin, gdzie zrealizowany został II etap inwestycji prowadzonej w minionych latach. Koszty tych inwestycji szacowane są na 46,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to prawie 6,4 mln euro czyli 66,5 % wartości projektów.

W ramach Interregu VA, w Wełtyniu w powiecie gryfińskim w 2017 r. zakończona została przebudowa dwóch odcinków: 2,6- kilometrowego w terenie zabudowanym i 0,6-kilometrowego na szlaku. Droga została wszędzie poszerzona, przebudowano skrzyżowania, w jednym przypadku na rondo. Wzdłuż drogi powstała ścieżka rowerowa, uporządkowano też ciągi piesze. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 12,9 mln zł. Dofinansowanie unijne - 1,8 mln euro.

Wełtyń - DW 120 po przebudowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie w woj. polickim, obejmuje ulicę Szczecińską, czyli główny ciąg komunikacyjny miasta. Przed przebudową na wielu odcinkach brakowało chodników, a ruch pieszy odbywał się poboczami gruntowymi. W ramach projektu powstał jednostronny ciąg pieszo-rowerowy, a po drugiej stronie ulicy, częściowo oddzielony od jezdni pasem zieleni, chodnik. Kończąca się przebudowa objęła odcinek o długości 2,4 km. Wartość tej inwestycji  to 20,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne prawie – 2,2 mln euro.

W Krzywinie w powiecie gryfińskim realizowany był natomiast II etap modernizacji przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez tę miejscowość. Przebudowa objęła dwa odcinki, między którymi znajduje się odcinek zrealizowany w 2011 r., w ramach poprzedniej edycji Programu. Nowa inwestycja objęła 1,2 –kilometrowy odcinek zlokalizowany między początkiem miejscowości od strony Krajnika Dolnego do przejazdu kolejowego w Krzywinie i drugi w kierunku miejscowości Kłodowo. Łączna długość przebudowanych odcinków wyniosła blisko 1,96 km. Koszt inwestycji  to ponad 13,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne ponad 2,3 mln euro.

W ramach programu Interreg VA, ZZDW realizuje również budowę drogi rowerowej „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny.” To ostatnie zadanie zgodnie z umową powinno zostać zakończone na przełomie września i października 2020r.

Wał w Skoszewie – Droga rowerowa na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego

Warunkiem skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest przygotowanie skoordynowanych po obu stronach granicy projektów, dlatego w przypadku naszych dróg wojewódzkich, np. nr 122 prowadzącej do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym, projekt przewidywał również przebudowę odcinków po stronie niemieckiej. Podobnie było z drogą wojewódzką 115 przechodzącą przez Tanowo, która biegnie do przejścia granicznego w Dobieszczynie.

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl