Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Roboty Budowlane (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/110p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa poboczy w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Białogard
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/112/2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Naprawa uszkodzeń nawierzchni rogi woj. nr 120 na odc. Kartno - Glinna”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-24
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/186/8-2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/172/3/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn Przebudowa drogi nr 175 odc. Poźrzadło – Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-23
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/192/7/2016
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Szczeciński Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Montaż i wymiana energochłonnych barier – droga wojewódzka nr 113 km 4+374 ÷ 8+223
Termin składania ofert: 2016-12-05 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/176/2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia-Radostów
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-17
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/175/8-2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/187/4/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2016-11-22 15:31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/157/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163 - zamówienie uzupełniające do Umowy nr 335/1/2016 z dnia 25.07.2016 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/158/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 – dojazdy - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 369/8-4/1/2016 z dnia 29.08.2016 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/189/8-4/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia - dojazdy
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/95p/5/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ścinanie i uzupełnienie poboczy na drodze nr 203 odc. Darłowo - Zakrzewo
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/98p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa i ustawienie poręczy drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Białogard
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 166
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96p/5/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy obiektu mostowego i przepustu na terenie działania RDW w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/174/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont przepustu pod drogą wojewódzką nr 119 i 160
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/166/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/94p/3/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ustawienie nowych oraz naprawa uszkodzonych barier drogowych na drogach wojewódzkich nr 151 i 175
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/170/7/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa obiektu mostowego JNI 14180013, w m. Wierzbięcin w ciągu drogi woj. nr 144
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-25

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl