Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Roboty Budowlane (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/158/4/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodległości, Nadrzeczna
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/157/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 147 w m. Radowo Wielkie
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/39p/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Budzieszowce w ciągu DW 113
Termin składania ofert: 2018-09-20 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/153/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa z rozbudową chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogi wojewódzkiej nr 106
Termin składania ofert: 2018-09-27 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/152/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/38p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa wiaty garażowo-magazynowej w RDW w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/37p/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Udrożnienia ciągłości rowu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Bukowo Morskie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/150/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-30
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/151/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-06 14:09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/116/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Zadanie nr 2 – Remonty przy użyciu MMA na gorąco (z otaczarki)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/139/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach - /zamówienie z art 67 ust 1 pkt 6 Pzp do postępowania ZZDW.6/391/72/4/2018 zakończonego umową nr 179/4/2018 z dnia 29 maja 2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/147/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana balustrad na moście JNI 6150023 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w km 16+721 k/m Poźrzadło
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/149/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w m. Polanów w ciągu dr nr 206 km 34+202 oraz dr nr 205 km 52+856 , k/m Wielin w ciągu dr nr 208 km 25+334 Zadanie nr 2 – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w m. Żytnik w ciągu dr nr 205 km 37+635 oraz km 37+789 Zadanie nr 3 – Naprawa nawierzchni na rozsuwanej kładce dla pieszych w m. Darłowo w ciągu dr nr 205 km 0+038
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/136/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 106 w m. Warnice – etap I (kanalizacja deszczowa)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/143/8-3/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Roboty budowlane na terenie działania RDW w Pyrzycach z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 106 w m. Okunica, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 151 w. Moczkowo, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 119 w m. Żabów, Zadanie nr 4 - Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119 Zadanie nr 5 - Przebudowa skrzyżowania DW 160 z drogą powiatową Choszczno-Strzelce Kraj. Zadanie nr 6 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciągu DW122
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-08
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-08-16 14:13
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/137/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-31
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-08-03 10:50
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/133/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 175 w m. Drawno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-08-02 12:40
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/34p/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni na przepuście w m. Sowno i remont nawierzchni na skrzyżowaniu k/m Truskolas w ciągu DW 108
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/33p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa wiaty garażowo-magazynowej w RDW w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-13 09:56

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl