Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Roboty Budowlane (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/202/7/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa drogi nr 111 odc. Stepnica – Modrzewie – etap III - w zakresie ustalonym w Protokole konieczności nr 1
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-12-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/199/8-4/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-12-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/195/5/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca oraz drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin -zamówienie uzupełniające do postępowania ZZDW.6/391/129/8-3/5/2016 zakończonego umową Nr 376/8-3/5/2016 z dnia 05.09.2016r
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-12-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/110p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa poboczy w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Białogard
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/112/2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Naprawa uszkodzeń nawierzchni rogi woj. nr 120 na odc. Kartno - Glinna”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/192/7/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Montaż i wymiana energochłonnych barier – droga wojewódzka nr 113 km 4+374 ÷ 8+223
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/187/4/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2016-11-22 15:31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/189/8-4/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia - dojazdy
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/95p/5/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ścinanie i uzupełnienie poboczy na drodze nr 203 odc. Darłowo - Zakrzewo
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/98p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa i ustawienie poręczy drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Białogard
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 166
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96p/5/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy obiektu mostowego i przepustu na terenie działania RDW w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/174/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont przepustu pod drogą wojewódzką nr 119 i 160
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-11-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/166/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/94p/3/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ustawienie nowych oraz naprawa uszkodzonych barier drogowych na drogach wojewódzkich nr 151 i 175
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/164/8-7/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Rozbiórka ogrodzenia, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy ulicy Szczecińska 31
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/89p/1/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont ścieżki rowerowej w m. Kołobrzeg
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/80p/3/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Człopa ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 177
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/153/8-7/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Rozbiórka ogrodzenia, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 31
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-09-28
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2016-10-12 13:38

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl