Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Roboty Budowlane (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.156.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Chojnie”. – zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW-6.381.86.2019.2 zakończonego umową 227/2/2019 z dnia 18.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.51p.2019.3.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Drawsko Pomorskie Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173
Termin składania ofert: 2019-11-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.49p.2.2019.5.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: „Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi, dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór”
Termin składania ofert: 2019-11-18 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.184.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 171 odc. Bobolice – Grzmiąca - zamówienie na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.112.2019.8.3.5 zakończonego Umową 234/8-3/5/2019 z dnia 31.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi , dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.191.2019.1.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Naprawa poboczy i rowów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Naprawa poboczy. Zadanie Nr 2 – Naprawa rowów.
Termin składania ofert: 2019-11-19 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2019-11-12 10:43
Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.190.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ścinanie i uzupełnianie poboczy DW 203
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową dojść i doświetlenia w m. Mielno w ciągu DW 165
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.178.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej DW 120 w m. Glinna
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-04 12:03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.154.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce - Piasecznik – zamówienie na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.78.2019.8.3.6 zakończonego Umową nr 200/8-3/6/2019 z dnia 27.06.2019r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.3.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.177.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco na DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.175.2019.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 152 odc. Redło - skrzyżowanie z DW 163
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-21 14:39
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.42p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej DW 205 m. Krąg km. od 43+160 do 43+500, od 43+750 do 43+780”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.167.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa poboczy w ciągu DW 148
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.174.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników w m. Kołobrzeg
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.162.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Barlinek w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.381.169.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 152 odc. Czarne - Resko
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-07
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-16 10:06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.168.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana i remont barier na wiadukcie w ciągu DW 142 w km 24+661 JNI 14240022
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-04

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl