Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Usługi (x)
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/155/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce
Termin składania ofert: 2018-10-23 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-11
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/148/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Termin składania ofert: 2018-10-11 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/141/8-3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg i fotorejestracji na sieci dróg wojewódzkich, wprowadzenie danych do baz programu RoadMan i jego platformy internetowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zwiększenie funkcjonalności programu poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów niezbędnych w procesie zarządzania drogami
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-04 08:59
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/118/8-3/2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Termin składania ofert: 2018-09-26 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-16
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-19 13:09
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/123/8-3/7/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Termin składania ofert: 2018-09-26 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-16
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-14 14:09
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/119/8-3/3/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Termin składania ofert: 2018-09-25 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-11 13:37
Zmiany
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/146/8-12/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-17
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/122/8-3/6/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2018-09-25 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-06 11:19
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/121/8-3/5/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Termin składania ofert: 2018-09-25 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-06 11:18
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/145/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Termin składania ofert: 2018-09-26 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-13
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-08-16 12:10
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/120/8-3/4/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Termin składania ofert: 2018-09-20 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-10 14:40
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/117/8-3/1/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Termin składania ofert: 2018-09-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-07 12:33
Zmiany
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/138/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa DW 114 Brzózki – Trzebież (z ujęciem przejścia przez m. Brzózki i Warnołęka)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/35p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych działki nr 25/1 położonej w obrębie Pakość, gmina Choszczno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-24
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/131/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzania Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-25 13:04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/32p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/130/8-9/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko-Recz - etap II Ciemnik - Suliborek
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-06
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/113/8-9/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Wronie Gniazdo - Żeleźno (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-27
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/105/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-15
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/94/8-9/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 w m. Kartno na odcinku od km 16+641 do km 17+780
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl