Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/80/8-12/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/81/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. kosiarek bijakowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-15 13:51
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/25p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Drawsko Pomorskie - Poźrzadło
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/23p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 173 na terenie gminy Ostrowice.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/71/8-3/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 130 odc. Barnówko – gr. Województwa – etap I
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/75/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulic Tynieckiego i Podzamcze w m. Darłowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-26
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-07 10:17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/76/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Wałcz – droga 163,177,178,179; zadanie nr 2 Łobez – droga 147,148,151
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/22p/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i krzewów oraz palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew i krzewów Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/65/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 177 w m. Sośnica (kanalizacja deszczowa)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/73/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/20p/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa części socjalnej budynku administracyjno-biurowej OD w Tarnowie Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/19p/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg ul. VI Dywizji w ciągu DW 102
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/70/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie z podziałem na zadania zadanie nr 1 – droga 111,113,141 zadanie nr 2 – droga 106,144 zadanie nr 3 – droga 146,147,151
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/67/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-02 13:13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/68/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów oraz usunięcie krzewów i samosiejek w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 3 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/72/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-02 11:04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/64/8-4/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 – dojazdy
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-04-27 08:29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/66/8-3/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 206 – przejścia przez m. Kościernica
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-02 13:39
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/74/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-04-24 14:08

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl