Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.156.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Chojnie”. – zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW-6.381.86.2019.2 zakończonego umową 227/2/2019 z dnia 18.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.184.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 171 odc. Bobolice – Grzmiąca - zamówienie na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.112.2019.8.3.5 zakończonego Umową 234/8-3/5/2019 z dnia 31.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.187.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach wraz z transportem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-06
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.193.2019.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III odc. Storkowo - Ginawa
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi , dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.189.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa słupków typu U i znaków drogowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.190.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ścinanie i uzupełnianie poboczy DW 203
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.186.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby RDW w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-06 10:43
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.179.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie wpustów ulicznych oraz separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-30 14:31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.166.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach z podziałem na 3 części: Część 1 - Trzebiatów, Część 2 - Ciąg pieszo - jezdny Dziwnów - Kamień Pomorski, Część 3 - Chodnik Międzyzdroje
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-25
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-29 11:22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.170.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach wraz z transportem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-23
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-30 14:33
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.44p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową dojść i doświetlenia w m. Mielno w ciągu DW 165
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.178.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej DW 120 w m. Glinna
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-04 12:03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.154.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce - Piasecznik – zamówienie na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.78.2019.8.3.6 zakończonego Umową nr 200/8-3/6/2019 z dnia 27.06.2019r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.3.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.177.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco na DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-16
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.171.2019.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=4024340
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.175.2019.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 152 odc. Redło - skrzyżowanie z DW 163
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-21 14:39

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl