Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/111/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Zadanie nr 1 – Remonty grysami i emulsją asfaltową - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do Umowy Nr 118/1/2018 z dnia 30.03.2018
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/114/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą grysów i emulsji asfaltowej na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do postępowania ZZDW.6/391/24/4/2018 zakończonego umową nr 97/4/2018 z dnia 27.03.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/33p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa wiaty garażowo-magazynowej w RDW w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-13 09:56
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/32p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/101/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Zakup i dostawa oznakowania pionowego na potrzeby działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-16 14:20
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/129/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/115/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/124/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu DW 167
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-10 12:45
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/125/8-3/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Żabów, urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119, skrzyżowania DW 160 z drogą powiatową Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciągu DW 122
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-29
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/110/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-13 10:13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/108/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/107/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/106/8-3/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Gardno – Żelisławiec
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-14
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/99/8-9/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie - Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/29p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/103/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. kosiarek bijakowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 106 odc. Warnice-Stargard
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-06
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-19 09:07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/82/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Mieszkowice w ciągu DW 126
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-01

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl