Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Budżet ZZDW (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.50p.2019.8.7.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i Rejonów Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Koszalinie, Pyrzycach i Stargardzie w roku 2020
Termin składania ofert: 2019-11-21 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.156.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Chojnie”. – zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW-6.381.86.2019.2 zakończonego umową 227/2/2019 z dnia 18.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.51p.2019.3.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Drawsko Pomorskie Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173
Termin składania ofert: 2019-11-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.198.2019.8.10.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa sprzętu sieciowego
Termin składania ofert: 2019-11-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.196.2019.8.14.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych z pasów drogowych dróg wojewódzkich będących w zarządzaniu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Termin składania ofert: 2019-11-22 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.49p.2.2019.5.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: „Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi, dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór”
Termin składania ofert: 2019-11-18 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.184.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 171 odc. Bobolice – Grzmiąca - zamówienie na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.112.2019.8.3.5 zakończonego Umową 234/8-3/5/2019 z dnia 31.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.187.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach wraz z transportem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa ścian wiaduktu z pracami porządkowymi , dr. woj. nr 206, km 27+206 k/m Nadbór
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.191.2019.1.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Naprawa poboczy i rowów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Naprawa poboczy. Zadanie Nr 2 – Naprawa rowów.
Termin składania ofert: 2019-11-19 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-04
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2019-11-12 10:43
Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.189.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa słupków typu U i znaków drogowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.190.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ścinanie i uzupełnianie poboczy DW 203
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.186.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby RDW w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-06 10:43
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.179.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie wpustów ulicznych oraz separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-30 14:31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.166.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach z podziałem na 3 części: Część 1 - Trzebiatów, Część 2 - Ciąg pieszo - jezdny Dziwnów - Kamień Pomorski, Część 3 - Chodnik Międzyzdroje
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-25
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-29 11:22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.170.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach wraz z transportem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-23
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-30 14:33
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.44p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową dojść i doświetlenia w m. Mielno w ciągu DW 165
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.178.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej DW 120 w m. Glinna
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-04 12:03

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl